12-06-2017 Aanwijzing lokale omroep

Elke vijf jaar wijst het Commissariaat voor de Media een lokale publieke media-instelling aan voor het verzorgen van lokaal nieuws. De huidige aanwijzing voor de gemeente Gemert-Bakel loopt 7 april 2018 af. Dat betekent dat geïnteresseerden een aanvraag kunnen indienen om als lokale omroep te worden aangewezen. Een aanvraag loopt via het Commissariaat voor de Media. Voor het doen van een aanvraag gelden wettelijke termijnen. Dit betekent dat een aanvraag vóór 8 oktober 2017 moet zijn ingediend bij het Commissariaat voor de Media.