13-06-2017 Frans van de Laar overleden

Muziekvereniging Musis Sacrum uit Bakel laat op haar website weten op 5 juni bedroefd kennis te hebben genomen van het overlijden, op negenentachtig jarige leeftijd, van gewaardeerd lid Frans van de Laar. Hij was 66 jaar lid. Behalve dat hij zelf musiceerde was hij actief als bestuurslid, was hij mede-organisator van verenigingsactiviteiten en voorzag hij de leden jarenlang van de juiste muziek. Hij droeg een goed verzorgd archief over aan zijn zoon. Door zijn enthousiasme voor muziek zijn ook diverse kinderen en kleinkinderen bij Musis Sacrum muziek gaan maken. Verder speelde Van de Laar bij het Vrijetijdsorkest in Deurne. Voor zijn verdiensten voor de Sint Willibrordusparochie kreeg hij een pauselijke onderscheiding. Op 10 juni werd tijdens een uitvaartdienst met muzikale ondersteuning van Musis Sacrum van Frans van de Laar afscheid genomen.