15-06-2017 Strenge milieu-eisen veestallen in 2022

Alle Brabantse veestallen moeten uiterlijk 1 januari 2022 milieuvriendelijk zijn. Boeren moeten dan hun stallen zo hebben ingericht dat de uitstoot van stikstof aan de regels voldoet. Dat stellen Gedeputeerde Staten voor. Provinciale Staten beslissen er op 7 juli over. Bedrijven die nu nog niet aan de regels van ammoniak- en fijnstofuitstoot van 2015 voldoen, krijgen de duimschroeven nog verder aangedraaid. Zij moeten uiterlijk 2020 hun zaakjes al op orde hebben. Aanvankelijk was 2028, de deadline, later werd dat 2020. Dat leidde tot veel boerenprotest. 2022 is een compromis.