15-06-2017 Gemertse fietsbrug wordt geprint

Op 16 juni verricht gedeputeerde Christophe van der Maat oom 9:30 uur op de TU Eindhoven Faculteit Bouwkunde de starthandeling voor de eerste 3D-geprinte fietsbrug van voorgespannen en gewapend beton. De geprinte fietsbrug wordt gerealiseerd om op termijn een plek te krijgen bij de Noordelijke Randweg van Gemert.