14-11-2017 PIT brengt overtredingen aan het licht

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op vrijdagavond 10 november controles uitgevoerd bij drie horecapanden in Gemert, Helmond en Lieshout. Van de bezochte panden bestond het vermoeden dat er sprake was van misstanden. Dit vermoeden bleek gegrond, want bij de controles kwamen diverse overtredingen aan het licht. Op een aantal punten is direct actie ondernomen of zijn boetes opgelegd. Naar andere aangetroffen zaken vindt nog nader onderzoek plaats en er worden, indien nodig, passende maatregelen genomen. Bron: Gemeente Laarbeek.