06-12-2017 Waterschapsbelasting omhoog

Inwoners van de regio betalen volgend jaar iets meer aan waterschapsbelasting aan waterschap Aa en Maas. De tarieven voor een gemiddeld gezin gaan met zo’n twee procent omhoog. Een meerpersoonshuishouden met een eigen huis van twee ton (woz-waarde) betaalt ruim vijf euro meer. Het waterschap zet extra in op de aanpak van de klimaatverandering, waardoor steeds meer extreme weersomstandigheden voorkomen, hevige regenval en extreme droogte. Door verbreding van beken en sloten kan bij zware regenval extra water worden geborgen. Een ander speerpunt is verbeteren van de kwaliteit van het water. Extra aandacht is er voor medicijnresten in het water. De tariefstijging bij Aa en Maas ligt een fractie boven het landelijke gemiddelde. Bron: Aa en Maas.