06-12-2017 Commotie over camping HockeyLoverz

Er is commmotie ontstaan bij een aantal bewoners van de Doornheide in Gemert over de komst van een camping komende zomer bij Time Out. Dan vindt voor het eerst het landelijke evenement HockeyLoverz plaats. Tijdens dit evenement zullen vanaf eind juni drie weekenden achter elkaar allerlei doe- en muziekactiviteiten worden gehouden. Aan de wedstrijden zullen ieder weekend zo'n vijfduizend deelnemers meedoen. Daarvoor wil de organisatie een campingterrein inrichten op een perceel achter de Handelseweg van de familie Vesters, eigenaar van Time Out. Dat perceel grenst aan de woning van de familie Timmermans aan de Doonheide. Die wilde woensdag van de bezwarencommissie weten of het plan door de beugel kan. Deze commissie  brengt over 4 of 5 weken advies uit aan B&W. Bron: ED.