10-01-2018 Plattelandsontwikkelingprogramma

De provincie Noord-Brabant stelt 11.464 euro subsidie beschikbaar in het kader van het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020. Het betreft in totaal drie subsidieregelingen die van 5 maart tot en met 16 april 2018 worden opengesteld voor transitie van de agrofoodsector ten behoeve van kennis- en innovatieprojecten. Drie openstellingen zijn gericht op Kennisoverdracht naar landbouwondernemers, innovatieve investeringen op het landbouwbedrijf en samenwerking voor innovatie. Bron: Gedeputeerde Staten.