10-01-2018 Bijeenkomst NAH

Voor jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH Young) wordt maandag 5 februari een bijeenkomst gehouden in wijkhuis De Fonkel in Helmond. De opzet van deze bijeenkomsten, die in de oneven maanden plaatsvinden, is dat jongeren er elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uit kunnen wisselen. Dit keer heeft de bijeenkomst geen specifiek onderwerp maar wordt er een nieuwjaarsborrel geschonken en worden er spelletjes gespeeld. Bron: NAH.