12-02-2018 Onderscheiding voor Keldonks 'hoffotograaf'

Tijdens de Babbelmèrge in cafe De Oude School in Keldonk is hoffotograaf Toon Vissers zondag onderscheiden met de Verdienstelijke Paplippel. Ontelbare keren legde Vissers de afgelopen decennia Keldonkse activiteiten vast op de gevoelige plaat.  Volgens een ruwe schatting door voorzitter Frank Kuijpers van Stichting Keldonks Belang ligt het aantal foto's die Vissers maakte van Keldonkse evenementen zeker boven de 25.000. Zijn foto’s vormen een mooi beeldverslag van Keldonks geschiedenis. Bron: St. Korenmolen De Hoop.