13-03-2018 Waterboulevard Laarbeek-Helmond

Op woensdag 14 maart ondertekenen de bestuurders van de gemeenten Helmond en Laarbeek en Waterschap Aa en Maas de samenwerkingsovereenkomst ‘Waterboulevard Laarbeek-Helmond’. Dat gebeurt bij de RWZI Aarle-Rixtel, Bakelseweg 2. De drie partijen gaan een integrale visie opstellen voor het landelijke gebied vanaf de Kop van Aarle-Rixtel tot aan het centrum van Helmond; het gebied tussen de oude en de nieuwe Zuid-Willemsvaart. De Waterboulevard Laarbeek-Helmond dient zich te ontwikkelen tot een gebied voor natuur, water en recreatie. Aan overheden, ondernemers en grondeigenaren de uitdaging om in dit gebied ruimte te creëren om deze elementen tot hun recht te laten komen. Bron: de drie samenwerkende partijen.