15-05-2018 Herindelingsontwerp Nuenen-Eindhoven

Gedeputeerde Staten hebben dinsdag 15 mei het herindelingsontwerp vastgesteld tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen en Eindhoven. In dit ontwerp staan de uitgangspunten verwoord voor de nieuwe gemeente op alle belangrijke thema’s zoals wonen, sociaal domein, mobiliteit, cultuur en sport, dorps- en wijkraden etc. Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen tot en met 11 juli zienswijzen indienen op het herindelingsontwerp. De gemeenteraden van beide gemeenten kunnen dit doen tot en met 29 augustus. Bron: Provincie Noord-Brabant.