12-06-2018 Zorgboog stoot helft terrein in Bakel af

Het terrein van de Zorgboog in Bakel wordt opgedeeld in twee zones. Het zuidelijk deel wordt een plek waar ouderen beschut kunnen wonen en - indien gewenst - ook zorg kunnen krijgen. In het noordelijk deel van het 86 hectare grote terrein, waar nu nog de Jan de Witkliniek zit, komt ruimte voor ontspanning en recreatie. De Zorgboog is al een aantal jaren bezig met het herbestemmen van het groengebied aan de rand van Bakel, waar de zorginstelling begin jaren 50 ontstaan is. Men denkt aan een kleinschalige plek voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en een 28 plaatsen tellende woonvoorziening voor mensen met dementie. Het huidige hospice De Populier blijft bestaan, alles onder de vlag van De Zorgboog. Bron: ED.