13-06-2018 Waterschap Aa en Maas is ‘in control’ voor dijkbeheer

Dijken beschermen ons tegen hoogwater. Daarom is het belangrijk dat dijken betrouwbaar zijn en blijven en dat zij voldoen aan de normen voor (water)veiligheid die het Rijk heeft opgesteld. Waterschappen hebben een zorgplicht voor het op orde houden van deze dijken. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) controleert nu voor de eerste keer in hoeverre de waterschappen voldoen aan hun zorgplicht. Hierbij gaat het om het dagelijks beheer van de dijken en niet om de versterkingsopgave. Uit hun recente rapportage blijkt dat waterschap Aa en Maas alles op orde heeft en ‘in control’ is. Bron: Waterschap Aa en Maas.