09-07-2018 Zorgbooginformatiepunt Elkerliek

De Zorgboog heeft sinds deze week een Zorgbooginformatiepunt in de bezoekershal van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Met dit punt biedt zij een laagdrempelig loket waar ziekenhuisbezoekers terecht kunnen met hun vragen over zorg. De gezondheidsorganisaties in de regio werken steeds meer samen om integrale zorgconcepten aan de cliënt of patiënt te kunnen bieden. Dit met als doel dat inwoners met een zorgvraag zo weinig mogelijk drempels ervaren tussen de ene en de andere zorgorganisatie. Bron: Zorgboog.