08-08-2018 Overlast door dak- en thuislozen

Bewoners van Helmond-Oost hebben veel last van cliënten van het Leger des Heils dat een opvanglocatie heeft op de hoek Burgemeester van Houtlaan-Azalealaan. Deze cliënten zijn veelal verslaafden. Het zijn bier drinkende mannen die, vaak met ontbloot bovenlijf, rondhangen in het speeltuintje bij de Korenbloemstraat, er is drugsgebruik, drugshandel, geluidsoverlast, wildplassen, zwerfafval, ouderen die worden lastiggevallen door verslaafden die om geld vragen en diefstal uit winkels. De dak- en thuislozen krijgen wel begeleiding maar zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen. Bij de politie is de problematiek bekend. Begeleiders van het Leger des Heils gaan nu door de buurt fietsen om cliënten aan te spreken wanneer er iets gebeurt. Bron: ED.