10-08-2018 De Pannehoeve bestaat 50 jaar

Bij de opening in de zomer van 1968 werd De Pannehoeve in Helmond nog zonder enige terughoudendheid 'bejaardenflat' genoemd. Nu, bij het 50-jarig bestaan, noemt locatieco√∂rdinator Jos Mies De Pannehoeve een 'bijzondere woonlocatie' waar 170 ouderen en elf autistische jong-volwassenen samenwonen. Het centrum aan de Jan van Goyenlaan biedt ook plaats aan mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Het 50-jarig bestaan wordt gevierd met een programma dat niet alleen bedoeld is voor de bewoners, maar ook voor mensen uit de omgeving. De Pannehoeve wil bekendstaan als 'de grootste huiskamer van Helmond'. Omwonenden zijn welkom voor een hapje of praatje. Bron: ED.