10-10-2018 Subsidie versterking arbeidsmarkt

Gedeputeerde Staten dragen circa 2,7 miljoen bij aan het Europese programma OPZuid voor projecten die bijdragen aan de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het aantal projectvoorstellen was hoger dan verwacht. Daarom is besloten om het eerder begrote bedrag van 1,3 miljoen voor cofinanciering aan te vullen met 1,4 miljoen. Alle Brabantse voorstellen van onderwijsinstellingen en mkb-bedrijven, die binnen het subsidieplafond vallen, kunnen hierdoor worden gehonoreerd. Hiermee wordt geïnvesteerd in versterking van de krappe arbeidsmarkt. Bron: GS.