10-10-2018 Klachten over geurhinder

De provincie Noord-Brabant had in 2016 een handhavingsverzoek van een omwonende tegen mestverwerker Den Ouden in Helmond niet mogen afwijzen. Dit besliste de Raad van State woensdag. Op 1 december 2015 bleek bij een geurmeting dat Den Ouden de vergunning overtrad. Het verzoek vanuit de buurt om hiertegen op te treden kwam naar aanleiding van deze meting. De provincie Noord-Brabant moet nu alsnog beslissen of het gaat optreden naar aanleiding van de klacht van bijna drie jaar geleden. Het bedrijf staat sinds de zomer van 2017 onder verscherpt toezicht van de provincie omdat lekkende opslagtanks tot grote vervuiling leidden in het riool. Inmiddels is Den Ouden gestopt met het opslaan van vloeibare mest. Maar de inwoners van Brouwhuis en Rijpelberg klagen nog steeds over geurhinder vanwege de verwerking van kippenmest. Bron: ED.