08-11-2018 Subsidieaanvraag afgewezen

Het college van B&W van Gemert-Bakel heeft de subsidieaanvraag van beheersstichting Golfbaan Stippelberg afgewezen. Dit zal via een brief kenbaar worden gemaakt. De stichting had een aanvraag ingediend voor meerjarige of structurele subsidie. Ze beroept zich op de mogelijkheid om de aanvraag in te dienen als vrijwilligersorganisatie. De beheerstichting exploiteert de gebouwen, materialen en de banen. Ze vroeg de subsidie aan voor haar jeugdleden. Omdat leden en jeugdleden juridisch gezien onder de vereniging vallen kan de stichting daarvoor geen subsidieaanvraag indienen. Verder voldoet zij niet aan het criterium van een vrijwilligersorganisatie. Bron Omroep Centraal