05-12-2018 Archief terug naar Helmond?

Volgende week buigt de Helmondse gemeentepolitiek zich over de vraag of het Helmondse gemeentearchief terug moet komen naar de stad. Kosten 50.000 euro. Sinds tien jaar liggen de archiefstukken in het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven. Daar is de dienstverlening aan de burger flink onder druk komen te staan door de forse bezuinigingen in de laatste jaren. Het plan om de stukken terug te halen werd in maart geopperd door stadshistoricus Giel van Hooff. Het nieuwe stadsbestuur nam het plan voor een haalbaarheidsonderzoek op in zijn coalitieakkoord. Alleen is er nog geen geld beschikbaar. Bron: ED.