10-01-2019 Niet bouwen op Automotive Campus

De werkgroep Coalescens en Stichting Middengebied willen dat er niet wordt gebouwd op de voormalige vuilstort bij de Automotive Campus in Helmond. Dat gebied ligt tegen het noordelijk deel van het Coovels Bos. De bouwwerkzaamheden kunnen zorgen dat chemische verontreinigingen in het grondwater terechtkomen. In het Coovels Bos bevinden zich allerlei soorten zeldzame paddenstoelen die afhankelijk zijn van de bijzondere waterhuishouding in het gebied. Ook komt het bos geïsoleerd te liggen wat tegen het provinciaal beleid is, want dit bos en de randzones behoren tot het Natuurnetwerk Brabant, bedoeld om natuurgebieden juist met elkaar in verbinding te brengen. Bron: ED.