10-01-2019 Bezwaar tegen bestuursdwang

Op het recreatieterrein De Rooije Asch in Handel heeft de gemeente Gemert-Bakel feitelijk bestuursdwang toegepast en is een recreatiewoning voor drie maanden gesloten. Tegen het feitelijk toepassen van bestuursdwang is bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft inmiddels advies uitgebracht en het college dient nu een besluit te nemen op het bezwaar. Zij verklaren het bezwaar conform advies niet- ontvankelijk. Bron: Omroep Centraal.