11-01-2019 Meierijstad knapt wegen en paden op

De komende vijf jaar steekt de gemeente Meierijstad in verband met achterstallig onderhoud in totaal vijftig miljoen euro in het opknappen en vervangen van slechte wegen en (fiets)paden. De slechtste wegen komen het eerst aan bod. Het gaat om in totaal 550.000 vierkante meter (ongeveer tachtig voetbalvelden) verharding, tien procent van het totale oppervlak. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat de verhardingen in de gemeente veilig en bruikbaar zijn. De voormalige fusiegemeenten van Meierijstad hadden elk hun eigen manier voor beheer en onderhoud van die bestratingen. Bron: ED.