13-03-2019 Bevoorschotting POP3 projecten

Gedeputeerde Staten zullen maximaal 1 miljoen euro voorfinancieren voor het uitbetalen van subsidies uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) aan Brabantse aanvragers. Een aantal aanvragers heeft de reeds toegezegde subsidie nog niet ontvangen door de hoge administratieve druk bij de uitvoeringsorganisatie van het Rijk. Om te voorkomen dat zij in de problemen komen schieten Gedeputeerde Staten de beloofde bedragen voor. Het Rijk zal de voorschotten terugbetalen. Bron: Ged. Staten.