12-04-2019 Coalitie Waterschap Aa en Maas rond

Water Natuurlijk, CDA en Geborgden hebben donderdag 11 april een principeakkoord bereikt en daarmee aangegeven dat zij samen de nieuwe coalitie gaan vormen voor Aa en Maas. Zij dragen Ernest de Groot namens Water Natuurlijk, Peter Ketelaars namens het CDA en Peter van Dijk namens de Geborgden voor als leden van het dagelijks bestuur. Op 19 april legt formateur Jan Kerkhof deze voordracht samen met het bestuursakkoord voor aan het onlangs gekozen algemeen bestuur van het waterschap. Bron: Omroep Kontakt.