15-05-2019 Green Deal Aquathermie getekend

Waterschap Aa en Maas brengt samen met andere organisaties de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen of te koelen. Aquathermie, thermische energie uit water, is een bron van duurzame verwarming. Dinsdag 14 mei ondertekende het waterschap de Green Deal Aquathermie, samen met 35 partijen, afkomstig uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven. Bij aquathermie wordt warmte en koude uit water gebruikt voor de energievoorziening. Aquathermie kan helpen bij de overgang naar aardgasvrije verwarming en zo bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie. Waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders hebben andere partijen zoals netbeheerders, warmtebedrijven en gebouweigenaren nodig om deze warmtebron nuttig te gebruiken. In de Green Deal vinden ze elkaar. Bron: Omroep Kontakt.