15-05-2019 Provinciale subsidieregeling 'Vitale Bodem'

De provincie Noord-Nrabant gaat boeren die de bodemkwaliteit van hun landbouwgrond structureel willen verbeteren, financieel en praktisch ondersteunen met de subsidieregeling 'Vitale Bodem'. Vanaf 3 juni kan subsidie worden aangevraagd. De regeling stelt agrariërs in staat om met steun van deskundigen kennis en nieuwe inzichten op te doen, zodat ze vervolgens hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen. Er is subsidie voor het daadwerkelijk uitvoeren van grondverbeterende maatregelen. Voorwaarde is dat het project wordt uitgevoerd op ten minste honderd hectare landbouwgrond. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de kosten met een maximum van € 200.000 per project. Bron: Provincie Noord-Brabant.