08-07-2019 Vergaderen bij clubs

In de hoop de kloof tussen politiek en burgers te verkleinen gaat de gemeente Son en Breugel het besturen en besluiten nemen over een andere boeg gooien. Een manier om dat te bewerkstelligen kan zijn buiten het gemeentehuis vergaderen. De politiek wil bijvoorbeeld vergaderen bij verenigingen of andere organisaties. Die worden nadrukkelijk opgeroepen zich te melden. Voorafgaand aan een vergadering komt er dan een inspreekuur, waar inwoners kunnen vertellen wat hen bezighoudt en welke wensen zij hebben. Bron: ED.