10-07-2019 Jubilarissen bij Bakels koor

Bij het Bakelse gemengd koor Kunst en Vermaak zijn twee jubilarissen gehuldigd. Het zijn Dora van de Laar en Annie Verhoeven die beiden vijftig jaar lid zijn van het koor. Van de Laar heeft bij het koor extra taken vervuld. Zij zat in het bestuur en in het verleden verzorgde zij de koorkleding. Als blijk van waardering kregen de dames een gouden speldje opgespeld, voorstellende een G-sleutel, en uiteraard een bos bloemen. Bron: Omroep Kontakt.