10-07-2019 Uitwerking Kindpakket Helmond

Stichting Leergeld en de Jeugdfondsen in Helmond hebben een overzicht aangeleverd van de aanvragen in de eerste vijf maanden van 2019. Stichting Leergeld heeft in die periode 77 nieuwe cliĆ«nten geregistreerd. Het kledingpakket in het Kindpakket is uitgebreid. Ook is diplomazwemmen voor 12-18 jarigen toegevoegd. Het aantal aanvragen voor het Jeugdfonds Cultuur is in deze maanden groter dan vooraf ingeschat. Het fonds heeft daarom in het najaar extra middelen nodig om alle aanvragen te kunnen uitkeren. Ook is Ready to Rock toegevoegd aan de vergoedingsmogelijkheden. Inmiddels is een extra bijdrage van 70.000 euro beschikbaar gesteld aan het Jeugdfonds Cultuur om aan alle afspraken te kunnen blijven voldoen. Vanaf september 2019 wordt het Kindpakket uitgebreid met  vergoeding ouderbijdrage peuteropvang en huiswerkbegeleiding. Bron: Omroep Kontakt.