09-09-2019 Leefbaarheidsonderzoek Meierijstad

De gemeente Meierijstad gaat een leefbaarheidsonderzoek onder haar inwoners houden. Bij 19.000 inwoners valt half september een brief op de mat met daarin een inlogcode die toegang geeft tot de online enquête. Aan de orde komen thema's zoals vervuiling, sociale contacten, onderhoud van wegen en groen, veiligheid, verlichting en de kwaliteit van voorzieningen. De groep van zo’n 19.000 inwoners is willekeurig gekozen. De geënquêteerden hebben tot 2 oktober de tijd om de enquête in te vullen. Bron: Omroep Meierij.