07-10-2019 Handhavingsacties SSIB

Het handhavingsteam van Samen Sterk in Brabant (SSIB) heeft zaterdagmiddag opgetreden in de buitengebieden van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen en Best. In samenwerking met Staatsbosbeheer en Brabants Landschap deelde het team dertien processen-verbaal uit. De boetes werden onder andere uitgeschreven voor wildcrossen, het negeren van een stopteken en het verbranden van afval. Ook schreef SSIB bekeuringen uit voor dumpingen van onder andere auto-onderdelen. Bron: ED.