08-11-2019 Eerste vergunningen weer verleend

In Brabant is het sinds 11 oktober 2019 weer mogelijk vergunningen te verlenen. De eerste vergunningen zijn inmiddels toegekend voor onder meer de aanleg van zonneparken, de realisatie van industriƫle bedrijven en woningbouwprojecten. Sinds eind mei lag de vergunningverlening stil, nadat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof ongeldig had verklaard. Vergunningverlening is nu weer mogelijk voor projecten waarbij geen (extra) stikstof vrijkomt. Hiervoor is een nieuwe beleidsregel vastgesteld, die aangeeft hoe omgegaan wordt met intern en extern salderen. Ook is er een nieuwe versie van de rekentool AERIUS gelanceerd, waarmee de effecten van de uitstoot van stikstof op Natura 2000-gebieden kan worden berekend. Bron: Provincie Noord-Brabant.