30-11-2019 Weer staking onderwijzend personeel

Er komt weer een lerarenstaking. De Algemene Onderwijsbond (AOb) en Leraren in Actie (LIA) roepen opnieuw een staking uit na een peiling onder ruim zesduizend leden. Daaruit blijkt dat nog steeds een groot percentage van de leraren actie wil voeren. Of ook echt alle scholen in Helmond dicht zijn vanwege de aangekondigde staking, is nog niet duidelijk. Leraren en scholen mogen zelf bepalen of ze meedoen. De staking wordt gehouden op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. De leraren willen structureel geld voor verbetering van de salarissen en verlaging van de werkdruk. De bonden vonden de vorige staking te mild, vandaar dat opnieuw geprobeerd wordt het kabinet, en vooral premier Rutte, te overtuigen. Bron: indebuurt.