12-01-2019 Vogeltjes tellen

Bezoekers van het Esdonks Kapelleke in Gemert konden tussen 15 december en 8 januari meedoen aan de prijsvraag ‘Vogeltjes tellen’. Van de honderden inzendingen vanuit het hele land waren er maar vijf met het juiste aantal, het waren er dertig. Dat het moeilijk zoeken was naar de vogels blijkt wel uit het feit dat er 48 personen één vogel te weinig hadden ingevuld. Na loting is de prijs gewonnen door Romijn Houtman uit Boekel. Hij ontving een dierenprentenboek. Bron Omroep Centraal

12-01-2019 Intentie tot samenvoeging Rabobank Peel Noord en Rabobank Helmond

Om de kwaliteit van dienstverlening te versterken hebben de directies en raden van commissarissen van Rabobank Peel Noord en Rabobank Helmond het voornemen de banken samen te voegen tot één Rabobank. Op 10 januari hebben directievoorzitters Pieter Michielsen (Peel Noord) en Paul van Rijn (Helmond) en voorzitters RvC Hans Snijders (Peel Noord) en Yvonne van Mierlo (Helmond) deze intentie toegelicht aan de ledenraden van beide banken. Michielsen is beoogd directievoorzitter van de samengevoegde bank. Volgens Michielsen zijn beide banken beter in staat kennis, kunde en kwaliteit te bundelen in ‘robuuste teams’. Met elkaar kunnen ze actief inspelen op de ingezette versnelling van de digitale beweging. Tegelijkertijd blijven ze sterk betrokken bij het economische, sociale en culturele leven in de regio. De maatschappelijke impact blijft als voorheen.' Bron: Rabobank

11-01-2019 Renovatie atletiekbaan kost 8 ton

De renovatie van de atletiekbaan op sportpark Molenbroek in Gemert kost ruim 816.000 euro. De Gemertse Atletiek Club (GAC) draagt zelf 97.747 euro bij. De gemeente Gemert-Bakel, eigenaar van de baan, ging eerder uit van een investering van 428.800 euro. De prijs van een kunststof toplaag is echter met circa 27.000 euro gestegen en in een eerdere begroting was geen rekening gehouden met nieuwe overkappingen voor de matten. Die kosten zo'n 40.000 euro, maar zorgen er wel voor dat de matten langer meegaan. De huidige kunststofbaan van GAC werd in 1998 aangelegd. Zo'n baan gaat normaal gesproken vijftien jaar mee. Omdat de baan altijd goed onderhouden is, heeft de atletiekclub renovatie zes jaar kunnen uitstellen. Bron: ED.

11-01-2019 50 miljoen kilo zwerfafval in Brabant

Er wordt in Brabant jaarlijks zo'n 50 miljoen kilo zwerfafval op straat of in de natuur gegooid. Omroep Brabant ontving een enorm aantal meldingen op het vorige week gelanceerde Meldpunt Afvaldumpingen. Mensen realiseren zich niet hoe lang afval blijft liggen: Bananenschil: één jaar. Sigarettenpeuk: 2 tot 12 jaar. Kauwgom: minimaal 20 jaar. Blikje: minimaal 50 jaar. Petfles: vergaat niet. Bron: Omroep Brabant.

11-01-2019 Klachten afvalbeleid Meierijstad

Inwoners van Meierijstad klagen dat ze slecht en laat geïnformeerd zijn over de afvalmaatregelen. Met ingang van 2019 is de inzameling van huishoudelijk afval voor alle kernen van die gemeente gelijkgetrokken. Restafval wordt eens per vier weken tegen betaling opgehaald. GFT-afval wordt wekelijks gratis opgehaald. De prijzen voor lediging stegen flink: het legen van een kliko van 140 liter kostte voorheen 4,16 euro en nu 8,75 euro, legen van een container van 240 liter kost 15 euro. Nu dezelfde afvalinzamelaar in heel de gemeente het afval ophaalt moeten alle grijze containers in Veghel en Sint-Oedenrode van chips met registratiegegevens zijn voorzien. Dit  is nog niet overal gebeurd. Mensen vragen zich af of ze hun huisvuil wel aan de straat kunnen zetten. Bron: ED. 

11-01-2019 Provinciale beoordeling begroting Laarbeek

 De provincie oefent als toezichthouder financieel toezicht uit op de gemeente. De begroting 2019 en de bijbehorende meerjarenramingen 2020-2022 van de gemeente Laarbeek zijn op hoofdlijnen beoordeeld. Daarbij is tevens de uitkomst van de jaarrekening 2017 betrokken. De provincie is tot het oordeel gekomen dat de begroting 2019 voor de jaarschijf 2019 niet structureel in evenwicht is maar het wordt aannemelijk geacht dat dit structurele evenwicht uiterlijk in het laatste jaar (2022) zal worden gerealiseerd. Op basis hiervan is voor de begroting 2019 ‘repressief toezicht’ van toepassing. Dit oordeel is door de provincie bij brief medegedeeld aan de gemeenteraad. Bron: Omroep Kontakt.

11-01-2019 Vaten gevonden in Helmond

Donderdagavond 10 januari werd in de bosjes bij de Weidebeemd in Helmond een aantal vaten van 200 liter elk aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om drugsafval. De politie stelt een onderzoek in naar de herkomst van de vaten om zo de daders op te sporen. Bron: ED. 

11-01-2019 Nog geen blauwe zone in Nuenen

De invoering van een blauwe zone in het centrum van Nuenen loopt vertraging op. Bij de gemeente Nuenen zijn vier bezwaren ingediend en tot die zijn afgehandeld, kan er voorlopig nog zonder parkeerschijf worden geparkeerd in het centrum. De bezwaren worden behandeld in de bezwarencommissie van de gemeente op een nu nog onbekende datum. De bezwarencommissie geeft advies aan het college van B en W, dat vervolgens een beslissing neemt. Het proces kan nog weken zo niet maanden duren. Bron: ED.

11-01-2019 Operatie Market Garden 75 jaar geleden

In 2019 is Operatie Market Garden, de bevrijding van Zuid-Nederland door de geallieerden, 75 jaar geleden. Meierijstad staat daar uitgebreid bij stil. De Stichting Operation Market Garden richt een Basecamp in van zaterdag 14 september tot en met zondag 22 september. De locatie is dit jaar anders dan in 2014. De deelnemers strijken neer op Basecamp Vlagheide na een tocht vanaf Leopoldsburg in België met 600 WOII-voertuigen. Er is voor Vlagheide gekozen omdat deze locatie belangrijk was tijdens het begin van de bevrijding. Bron: Omroep Meierij.

11-01-2019 Meierijstad knapt wegen en paden op

De komende vijf jaar steekt de gemeente Meierijstad in verband met achterstallig onderhoud in totaal vijftig miljoen euro in het opknappen en vervangen van slechte wegen en (fiets)paden. De slechtste wegen komen het eerst aan bod. Het gaat om in totaal 550.000 vierkante meter (ongeveer tachtig voetbalvelden) verharding, tien procent van het totale oppervlak. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat de verhardingen in de gemeente veilig en bruikbaar zijn. De voormalige fusiegemeenten van Meierijstad hadden elk hun eigen manier voor beheer en onderhoud van die bestratingen. Bron: ED.

11-01-2019 De Klumper krijgt AED

Sporthal De Klumper in Lieshout krijgt een AED. De gemeente kende een subsidie toe van ruim 1300 euro voor de aanschaf van een automatische externe defibrillator, die ingezet kan worden bij hartfalen. In Lieshout hangen wel enkele AED's, maar geen in de directe nabijheid van sporthal De Klumper. De Klumper vroeg om het apparaat waarmee mensenlevens gered kunnen worden, nadat er vorig jaar bij sportaccommodaties in Laarbeek enkele keren een AED moest worden ingezet. Bron: ED. 

11-01-2019 Diamanten bruidspaar in Veghel

Het echtpaar Ben en Dinie Van den Bergh-Van Zutphen uit Veghel kreeg donderdagmiddag 10 januari bezoek van burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad. Die kwam hen feliciteren met hun 60-jarig huwelijksfeest. Op 31 december 2018 waren Ben (84) en Dinie (81) al zestig jaar voor de wet’ getrouwd. Maar de dag dat zij voor de kerk trouwden, 13 januari, houdt het bruidspaar als feestdag aan. Wanneer ze elkaar voor het eerst zagen, weet het bruidspaar niet precies meer, maar wel waar dat was: bij een danstent in Erp, Dinie’s geboorteplaats, ontmoette ze de uit Aarle-Rixtel afkomstige Ben. Bron: Omroep Meierij. 

11-01-2019 Porsche door politie achtervolgd

Donderdagmiddag 10 januari zocht de politie in Veghel de bestuurder van een zwarte Porsche. De auto werd vanuit Vorstenbosch door de politie achtervolgd. Op de Veulenweide in Veghel liet de bestuurder zijn auto achter, waarna hij vluchtte. De Porsche zou tijdens de achtervolging diverse zaken hebben geraakt . De politie onderzoekt de auto, waarvan de achterste kentekenplaat ontbreekt en de voorste niet op het voertuig thuishoort. Bron: 112nieuwsonline.

11-01-2019 Vijfde Gemertse Filmquiz

Vrijdagavond 18 januari wordt voor het vijfde jaar de Gemertse Filmquiz gehouden. Bedenkers Koen van den Eventuin (36) en Dennis Vrijsen (33) speelden zelf filmscènes na en zetten die op tape. 'Vóór elke quiz spelen wij samen zo’n negen scenes na. Maar dan heel fout. Die zetten we op film en tijdens de quiz moeten de deelnemers de titel van de film raden. Dat is altijd heel hilarisch en het publiek waardeert het erg' aldus Vrijsen. Echte film- en quizfanaten en gewone liefhebbers binden de strijd aan in de bovenzaal van Dientje in Gemert. Bron: ED. 

11-01-2019 Vogelvereniging Laarbeek succesvol bij WK

Van 10 t/m 13 januari zijn bij het WK voor volièrevogels in de IJsselhallen in Zwolle zo'n 25.000 volièrevogels te zien. Elk jaar wordt de wereldsiervogeltentoonstelling Mondial gehouden in een ander land. Dit jaar is Nederland de gastheer. Leden van Vogelvereniging Laarbeek bleken succesvol: met het maximum aantal punten werden Toon van Bakel met een zwarte kraai, Gerard van den Akker met een ringmus en Jos van Kemenade met een Münchener kanarie wereldkampioen. Bron: Omroep Kontakt.

11-01-2019 Kosten nieuwjaarsreceptie alsnog bekend

Donderdagavond 10 januari maakte burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek alsnog de kosten bekend van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente: 1934 euro. Toen het ED vorige week een overzicht van de kosten van de nieuwjaarsrecepties van gemeentes publiceerde, wilde Laarbeek geen antwoord geven. Tijdens de commissievergadering van donderdagavond zei burgemeester Van der Meijden dat de vraag niet goed was aangepakt. 'Wij staan voor transparantie en willen de kosten zeker niet verbergen. Deze waren dit jaar 1934 euro.' Bron: ED. 

10-01-2019 Bezwaar tegen bestuursdwang

Op het recreatieterrein De Rooije Asch in Handel heeft de gemeente Gemert-Bakel feitelijk bestuursdwang toegepast en is een recreatiewoning voor drie maanden gesloten. Tegen het feitelijk toepassen van bestuursdwang is bezwaar gemaakt. De commissie bezwaarschriften heeft inmiddels advies uitgebracht en het college dient nu een besluit te nemen op het bezwaar. Zij verklaren het bezwaar conform advies niet- ontvankelijk. Bron: Omroep Centraal.

10-01-2019 Verzoek van De Wit Reizen aan rechter

De rechtbank in Den Bosch boog zich dinsdag over het verzoek van de eigenaar van De Wit Reizen om acht betrokkenen onder ede door een rechter te laten verhoren. Dat verhoor is volgens de inwoner van De Mortel nodig om te kunnen aantonen dat oud-burgemeester Jan van Zomeren en voormalig gemeentesecretaris Bert Jansen persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade die Slits heeft geleden. Die schade is in zijn ogen veroorzaakt door een al jaren voortslepend conflict. Dat begon toen Slits een nieuwe kavel voor zijn busbedrijf wilde op bedrijventerrein Wolfsveld in Gemert. De kavel die de ondernemer op het oog had, werd echter aan iemand anders toegewezen. Ook een tweede kavel ging aan zijn neus voorbij. Bron: Omroep Centraal.

10-01-2019 Clip bij Gemertse carnavalssingle

Ivo van Rossum uit Gemert en Ferry van Gestel uit Oirschot hebben woensdag een clip opgenomen die bij hun nieuwe carnavalssingle ‘Uit zijn bol’ hoort. Hiervoor werd op een paar locaties gefilmd waaronder een uitgaansgelegenheid in het centrum van Gemert. Carnavalsverenigingen uit Gemert, Aarle-Rixtel en Oirschot waren hierbij aanwezig evenals familie van het tweetal. De single is een cover van het nummer Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival. Mogelijk komt deze eind van deze maand uit. Bron: Omroep Centraal.

10-01-2019 Expositie Jolan van Meer

Schilderes Jolan van Meer exposeert vanaf zondag 20 januari in Mariëndael in Sint-Oedenrode. Van Meer legt ongerepte stukjes natuur vast die ze tegenkomt tijdens haar wandelingen. Ze woont in het buitengebied van Sint-Oedenrode. Door middel van doorkijkjes en overlappingen en het vastleggen van de typische lichtval van de seizoenen toont Van Meer de toeschouwer de tijdloze omgeving. Bron Omroep Meierij.