15-05-2019 Geen gereserveerde parkeerplaats

Laarbeek zal geen medewerking verlenen aan een gereserveerde parkeerplaats voor de woning op Hamelijnckhof in Beek en Donk. Wel gaat zij akkoord met het leggen van een kabel onder de toekomstige stoep zodat de auto toch kan worden opgeladen met eigen stroom als er geen andere auto’s geparkeerd staan. Bron: Gemeente Laarbeek.

15-05-2019 Sportdag Brukelum

Voor de leerlingen van basisschool Brukelum in Aarle-Rixtel wordt vrijdag 17 mei een sportdag gehouden. De kinderen van de bovenbouw gaan naar het terrein van HAC in Helmond. Groep 5 gaat met de auto, de anderen gaan op de fiets. De onderbouw zal druk in de weer zijn met allerlei spelletjes en sportieve uitdagingen. Bron: Omroep Kontakt.

15-05-2019 Tweede avond wandelvierdaagse

Woensdag was de tweede dag van de Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek. Deze keer was de start vanaf multifunctioneel centrum De Dreef in Aarle-Rixtel. De deelnemers konden kiezen uit een wandeling van 3, 5 of 10 kilometer. In de rustpauze kreeg elke deelnemer een gezond drankje en een hapje. Het evenement wordt voor de tiende keer gehouden. Bron: Omroep Kontakt.

15-05-2019 Samenwerken Peelgemeenten, maar hoe?

Organisatie- en adviesbureau SeinstraVandeLaar laat zich in een uitgelekt rapport uiterst kritisch uit over de manier waarop de politiek omgaat met de Peelgemeenten. Toch wil niemand het samenwerkingsverband op het gebied van zorg kwijt. De onderzoekers van het rapport constateren dat Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten, Deurne en Someren te klein zijn om een complex dossier als de zorg zelfstandig op te pakken. Ze moeten dus samenwerken. Maar de meningen over de manier waarop verschillen nogal. De conclusie van het onderzoek luidt dat sommige gemeenten pas regionaal denken als dat het lokale belang ten goede komt. Economische belangen spelen daarbij een grote rol. En op politiek niveau zit lang niet iedereen op een lijn. Bron: ED.

15-05-2019 Maatregelen tegen overlast

Tuindersbedrijf Van Gennip in Aarle-Rixtel neemt snel maatregelen om overlast van arbeidsmigranten te voorkomen. Die toezegging deed eigenaar Theo van Gennip dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch. De familie Van den Berkmortel die vlakbij het tuindersbedrijf woont, heeft met name in de zomermaanden al jaren overlast van de arbeidsmigranten op een perceel dat aan hun tuin grenst. Afgesproken is nu onder meer dat Van Gennip ernaar streeft de arbeidsmigranten uiterlijk 20 juli naar een perceel dicht bij zijn bedrijf te verplaatsen. De tuinder gaat ook elke avond zelf controleren of zijn werknemers zich rustig houden en 's avonds na 22.00 uur buiten geen alcohol meer drinken. Bron: ED.

15-05-2019 Extra geld voor Omroep Helmond

Omroep Helmond en internetplatform Dit Is Onze Wijk gaan fuseren en krijgen volgend jaar eenmalig 75.000 euro extra. De Helmondse politiek is akkoord met dit idee van het stadsbestuur. Het geld is bestemd voor noodzakelijke investeringen in techniek, apparatuur en het aantrekken van een betaalde vrijwilligerscoördinator. De omroep en het platform gaan op zoek naar een mediapartner buiten de stad. Die moet uiterlijk in 2020 zijn gevonden. Bron: ED.

15-05-2019 Wens gaat in vervulling

Na jaren gaat een wens in vervulling van hospice en logeerhuis Valkenhaeghe in Helmond en komt er een hellingbaan bij de ingang. Daarmee wordt het gebouw beter toegankelijk voor mensen met een rolstoel of rollator. Het geld is beschikbaar gesteld door woningcorporatie woCom en Rabobank Helmond. In Valkenhaeghe verblijven mensen die tijdelijke zorg nodig hebben en mensen die worden begeleid in hun laatste levensfase. De officiële ingebruikname van de hellingbaan vindt plaats op donderdagmiddag 23 mei. Bron: ED.

15-05-2019 Schadevergoeding geëist van Enexis

De rechtbank Oost-Brabant heeft beslist dat Enexis onrechtmatig heeft gehandeld tegenover het voormalige Helmondse aannemersbedrijf Westvoort. De eigenaren van Westvoort, Pieter Vervoort en Wim van de Westerlo, krijgen nu de kans om te onderbouwen waarom hun bedrijf in 2014 failliet zou zijn gegaan door toedoen van Enexis. Ze eisen een schadevergoeding van 26,6 miljoen euro van de beheerder van elektriciteits- en gasleidingen. Bron: ED.

15-05-2019 Nieuwe directeur Helmondse bieb

Bibliotheek Helmond-Peel heeft een nieuwe directeur. Het is Robin Verleisdonk die per 1 september Ruud Hakvoort opvolgt die na veertig jaar afscheid neemt. Verleisdonk werkt momenteel bij de bibliotheek in Eindhoven. In die stad is hij ook fractievoorzitter van D66. Bron: ED.

15-05-2019 Rekening voor mestverwerker

De gemeente Helmond heeft een rekening van 118.665 euro gestuurd naar mestverwerker Den Ouden op industrieterrein BZOB aan de zuidkant van de stad. Dit voor de gemaakte kosten na de lekkage in een van de silo's met vloeibare mest in 2017. Een hoge dosis ammoniakhoudend afvalwater stroomde in het openbare riool. De waterzuivering in Aarle-Rixtel kon de verontreiniging niet aan en het duurde dagen voor de zuivering weer normaal functioneerde. Eerder betaalde Den Ouden al een vergoeding van 170.000 euro aan Waterschap Aa en Maas voor de kosten die het waterschap maakte om een mogelijke verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan. Bron: ED.

15-05-2019 Bedevaart naar Handel

De leden van de vier Laarbeekse seniorenverenigingen zijn dinsdag 14 mei op bedevaart naar Handel geweest. De leden van de KBO-afdelingen van Stiphout en Vorstenbosch hadden zich hierbij aangesloten. Er was een mis in de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. De zang werd verzorgd door seniorenkoor Vogelenzang. Na de mis werd er nog wat gedronken in gemeenschapshuis De Bron. Bron: Omroep Kontakt.

15-05-2019 Festival Een-voor-Een

In een tuin aan de Bovenstehuis in Boekel wordt zaterdagavond 25 mei door vijf vrienden een kleinschalig festival gehouden, festival Een-voor-Een. Daar zullen drie eigenzinnige bands geluiden uit de rockwereld laten horen. De Boekelse coverband Fatburger opent de avond. De band is een begrip in Boekel en omstreken. De tweede band is Lokotov Mocktail uit Eindhoven die psychedelische rock brengt met invloeden van Soundgarden, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Queens of the Stone Age. De derde band is Mooon uit Aarle-Rixtel. Zij brengt een kruising van garagebluesrock met surfinvloeden en psychedelics. Bron: Omroep Kontakt.

15-05-2019 Convenant Geopark Peelhorst en Maasvallei

De provincie Brabant ondersteunt het initiatief om te komen tot het Geopark Peelhorst en Maasvallei. Brabant sluit een convenant met de gemeenten Gemert-Bakel, Boekel, Bernheze, Landerd, Uden en Deurne en waterschap Aa en Maas om de samenwerking te bekrachtigen. Er komt een programmateam voor werkzaamheden aan het park. Gelijktijdig tekenen andere gemeenten een intentieverklaring met de bedoeling zich binnen een jaar uit te spreken over aansluiting bij het Geopark. Bron: Omroep Kontakt.

15-05-2019 Crowdfundingactie IVN Laarbeek

IVN Laarbeek start vrijdag 24 mei een crowdfunding-campagne bij gebouw De Bimd in Aarle-Rixtel. Doel is geld in te zamelen voor de nodige verbeteringen en aanpassingen van het IVN-gebouw. Het IVN wil dat het gebouw ook toegankelijk wordt voor mensen met een fysieke beperking. Er moet o.a. een invalidentoilet komen, de drempels moeten verdwijnen of worden aangepast, er moet een grotere keuken komen evenals een vergaderruimte. Het IVN hoopt in zes weken tijd 15.000 euro op te halen. Bron: Omroep Kontakt.

15-05-2019 Provinciale subsidieregeling 'Vitale Bodem'

De provincie Noord-Nrabant gaat boeren die de bodemkwaliteit van hun landbouwgrond structureel willen verbeteren, financieel en praktisch ondersteunen met de subsidieregeling 'Vitale Bodem'. Vanaf 3 juni kan subsidie worden aangevraagd. De regeling stelt agrariërs in staat om met steun van deskundigen kennis en nieuwe inzichten op te doen, zodat ze vervolgens hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen. Er is subsidie voor het daadwerkelijk uitvoeren van grondverbeterende maatregelen. Voorwaarde is dat het project wordt uitgevoerd op ten minste honderd hectare landbouwgrond. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de kosten met een maximum van € 200.000 per project. Bron: Provincie Noord-Brabant.

15-05-2019 Lichtprojectie in teken van Europa

In Nederland vinden de Europese Parlementsverkiezingen plaats op donderdag 23 mei, voor de zittingsperiode 2019-2024. Van 13 tot en met 23 mei wordt daarom ’s avonds vanaf zonsondergang tot 24.00 uur, op de oostkant van het provinciehuis in Den Bosch de Europese vlag geprojecteerd. Bron: Provincie Noord-Brabant.

 

15-05-2019 Green Deal Aquathermie getekend

Waterschap Aa en Maas brengt samen met andere organisaties de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen of te koelen. Aquathermie, thermische energie uit water, is een bron van duurzame verwarming. Dinsdag 14 mei ondertekende het waterschap de Green Deal Aquathermie, samen met 35 partijen, afkomstig uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven. Bij aquathermie wordt warmte en koude uit water gebruikt voor de energievoorziening. Aquathermie kan helpen bij de overgang naar aardgasvrije verwarming en zo bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie. Waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders hebben andere partijen zoals netbeheerders, warmtebedrijven en gebouweigenaren nodig om deze warmtebron nuttig te gebruiken. In de Green Deal vinden ze elkaar. Bron: Omroep Kontakt.

15-05-2019 Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek gestart

Bij het Buurthuis in Mariahout startte op dinsdagavond 14 mei de Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek. Er waren zo'n 800 deelnemers op deze eerste dag. De route liep onder meer langs het nieuwe 'Vossenbergven'. Onderweg werd de wandelaars iets te drinken aangeboden. Bij de finish werden de lopers verrast door de welluidende klanken van de 'Stoomafblaaskapel'. Iedere dag is de start in een ander Laarbeeks dorp. Woensdag is de start bij De Dreef in Aarle-Rixtel, donderdag bij de Muziektuin in Beek en Donk en vrijdag bij De Koekoek in Lieshout. Bron: Omroep Kontakt.

15-05-2019 Nieuw in Boekel: PaduaPop

Op zondagmiddag 26 mei houdt GGZ Oost-Brabant in het park bij Huize Padua een kleinschalig, gratis toegankelijk én alcoholvrij festival: PaduaPop. Dit festival komt in de plaats van de jaarlijkse zomermarkt. Het festivalprogramma wordt ingevuld door bewoners en medewerkers van Huize Padua en bekende artiesten uit de regio. Naast live-muziek van Dilana, Voltage met Dave Vermeulen, Back on Track Joe Coverband, Cannonball Cletus, Skalala, Dutch Roses en DJ’s Turbo JeeBee en Bennie, is er een home made market, silent disco/yoga, food corner en uiteraard zijn er leuke dingen voor de kids. Bron: Omroep Kontakt.

15-05-2019 Concertmiddag in Muziektuin

Op zondag 19 mei is er weer een concertmiddag in de Muziektuin van Beek en Donk. Het concert wordt geopend door Da Capo uit Aarle-Rixtel. Da Capo is een samensmelting van de orkesten OJO en La Banda, die jarenlang speelden onder de paraplu van Harmonie De Goede Hoop. Daarna treedt Vrouwenkoor Mignon uit Gemert op. Het repertoire van dit uit bijna 50 vrouwen bestaande koor bestaat uit populaire nummers en wereldmuziek, maar ook licht klassiek. Als laatste treedt The Old Swing Band op. Dit swingorkest van 16 muzikanten, allemaal afkomstig uit oostelijk Brabant, brengt swingjazz uit de periode 1930-1960. Bron: Omroep Kontakt.