05-07-2017 Diverse branden in Laarbeek

Aan de Rooijseweg/Torrenven in Mariahout is donderdagavond rond 19.05 uur een bosbrand uitgebroken. De brandweer kreeg assistentie van korpsen uit de regio en een waterwagen uit Brabant-Noord. De brandweer heeft de brand omsingeld en onder controle. Er is ongeveer twee hectare bos verloren gegaan. Op verschillende plaatsen in Beek en Donk zijn bermbrandjes ontstaan. De brandweerkorpsen van Gemert en Aarle-Rixtel hadden het druk om alle brandjes te blussen. Vanwege de grote bosbrand in Mariahout werd het brandweerkorps van Erp opgeroepen om te assisteren met het bestrijden van de brandjes. Hoe het vuur is ontstaan is onbekend. De N279 tussen Veghel en Beek en Donk werd afgesloten vanwege verschillende bermbrandjes op die weg. Bron: 112nieuwsonline.

05-07-2018 Verleende vergunningen

De burgemeester van Laarbeek heeft een vergunning verleend aan Stichting Jeugd3daagse Aarle-Rixtel voor het organiseren van speelactiviteiten tijdens de Jeugd3daagse op 14, 15 en 16 augustus op het terrein bij De Dreef en de Scouting. Buurtvereniging De Schop in Lieshout heeft een vergunning gekregen voor het houden van een buurtbarbecue op het veldje tegenover De Schop 29 en 31 op zaterdag 25 augustus. Ook is een vergunning verleend voor een kermis in Aarle-Rixtel op de hoek Dorpsstraat/Wilhelminalaan op 22, 23, 24 en 25 september. Bron: Gemeente Laarbeek.

05-07-2018 Aanslagbiljet eenmaal per jaar

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) heft voor de gemeente Laarbeek onder andere belastingen van gebruikers van woningen en niet-woningen. De inwoners krijgen deze belastingen nog slechts één keer per jaar. Dit betekent dat in juli geen aanslagbiljet meer wordt verstuurd. Het eerstvolgende aanslagbiljet voor deze belastingen over het belastingjaar 2018 ontvangt men pas in het eerste kwartaal van 2019. Het betreft de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Men ontvangt dan een gecombineerd aanslagbiljet met alle gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Bron: Gemeente Laarbeek.

05-07-2018 Erven vogelproof maken

Brabants Landschap voert een project uit, ErvenPlus genaamd, om erfvogels een handje te helpen. Mede omdat erven tegenwoordig grootschaliger zijn en ‘netter’ worden bijgehouden, neemt de broedgelegenheid en voedselvoorraad af. Inwoners van Laarbeek die buiten de bebouwde kom wonen kunnen aan dit project deelnemen. Een specialist bespreekt wat de mogelijkheden op een erf zijn om het voor vogels en diverse andere soorten aantrekkelijker te maken. Er worden enkele kosteloze maatregelen genomen door het planten van fruit- of laanbomen, struweel- of haagbeplanting en het plaatsen van nestkasten. Bron: Gemeente Laarbeek.

05-07-2018 Wmo-huishoudelijke ondersteuning

Tijdens de vakantieperiode vinden er verschuivingen en wisselingen plaats in de Wmo-huishoudelijke ondersteuning. Er worden extra vakantiehulpen ingezet en collega’s springen bij. Dit is echter niet altijd voldoende om alle hulp voor alle klanten te vervangen. Aanbieders hebben moeite met het werven van voldoende extra personeel vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Dit kan betekenen dat de hulp minder vaak komt, minder tijd heeft of dat, in overleg met de klant, enkele taken tijdelijk niet worden gedaan. Indien de situatie van de klant geen uitstel van huishoudelijke taken toestaat, vindt volledige vervanging plaats. Bron: Gemeente Laarbeek.

05-07-2018 Lintje voor St. Anna Ziekenhuis

De Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop opnieuw het roze lintje toegekend. Het ziekenhuis voldoet aan alle criteria die de BVN stelt. De wachttijd van diagnose tot operatie in de regio is bij het Sint Anna het kortst. 93 procent van de patiënten heeft een wachttijd van maximaal vijf weken. Het roze lintje staat voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Bron: St. Anna Ziekenhuis

05-07-2018 Afscheid bibliotheekmedewerkster

De in Aarle-Rixtel woonachtige Marga Brouwers neemt na 23 jaar afscheid als medewerkster van Bibliotheek De Lage Beemden. Jarenlang was zij het gezicht van Bibliotheek Aarle-Rixtel. Zij kwam daar op 1 augustus 1995 in dienst als baliemedewerkster. Na het ontstaan van Bibliotheek De Lage Beemden bleef Aarle-Rixtel haar voornaamste werkplek. Haar laatste werkdag in Aarle-Rixtel is op woensdag 18 juli, in Beek en Donk op vrijdag 10 augustus. Bron: MooiLaarbeek.

05-07-2018 Afscheid meneer Dirk

Basisschool De Muldershof in Beek en Donk neemt deze week afscheid van meneer Dirk. Na 12,5 jaar gaat hij een nieuwe uitdaging aan. Hij gaat in augustus beginnen op openbare basisschool De Brink in Uden. Bron: Muldershof.

05-07-2018 Uitbreiding Super Sociaal

Bij de Super Sociaal in Helmond en Laarbeek is het aanbod aan producten ruimer geworden. De reden is dat de doelgroep is uitgebreid. Voorheen was de supermarkt uitsluitend bestemd voor minima met schulden. Zij konden er tegen gereduceerde prijzen hun boodschappen doen. Maar na enkele verbouwingen zijn ook mensen in de bijstand zonder schulden welkom. Zij moeten wel een verklaring van de gemeente hebben. Bron: ED.

05-07-2018 Bezwaar van nertsenhouders

Een aantal nertsenhouders in Gemert-Bakel maakt bezwaar tegen een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Zij vrezen leegstand en verpaupering van het buitengebied als ze niet meer mogelijkheden krijgen hun bedrijven na het pelsdierenverbod om te vormen. Per 1 januari 2024 moeten de nertsenhouderijen gesloten zijn. In Gemert-Bakel betekent dat sluiting van 21 bedrijven. De nertsenhouders vinden dat het nieuwe bestemmingsplan hen belemmert in de ruimte die ze nodig hebben om na het pelsdierenverbod een andere invulling aan hun bedrijven te geven. Bron: ED.

05-07-2018 Nellie Jacobs-Aarts overleden

Oud-waarnemend burgemeester Nellie Jacobs-Aarts is dinsdag 3 juli in Mierlo overleden. Mevrouw Jacobs was ruim vijftig jaar politiek actief in Brabant. Zij was raadslid, wethouder, gedeputeerde en burgemeester in vier gemeenten. Van 2010-2011 was mevrouw Jacobs waarnemend burgemeester van de gemeente Laarbeek. De wieken van de molen in Mierlo staan voor haar in de rouwstand omdat zij de laatste burgemeester van Mierlo was en er ook woonde. Mevrouw Jacobs is 75 jaar geworden. Bron: ED.

05-07-2018 Vernielingen aan Mariahoutse trimbaan

Er zijn weer vernielingen aangericht aan de trimbaan in Mariahout. Er zijn bandensporen te zien en er liggen onderdelen van een auto zodat het er op lijkt dat er bewust met een auto is ingereden op de schommel en enkele bankjes. De vernielingen zijn mogelijk aangericht in de nacht van woensdag op donderdag. Aan de trimbaan, die er sinds 2012 staat, zijn in het verleden wel vaker vernielingen aangericht. De politie onderzoekt de zaak. Bron: ED.

05-07-2018 Bomen in Mariahout gerooid

Ter voorbereiding op het vernieuwen van het rioolstelsel in de Bernadettestraat in Mariahout zijn alle bomen gerooid. Dat was nodig omdat de straat wordt gerenoveerd middels vernieuwde bestrating en trottoirs. Een nieuwe 'groen' voorziening en nieuwe boombeplanting wordt daar voor aangepast. In goed overleg met een werkgroep uit deze straat en de gemeente is dit project tot stand gekomen. Bron: Omroep Kontakt.

04-07-2018 Drugsdealers aangehouden

Drie mannen uit Helmond en Oosterhout zijn dinsdag aangehouden op de Deurneseweg in Helmond voor het dealen van drugs. Ook twee kopers van de drugs werden opgepakt. Het drietal werd al enige tijd in de gaten gehouden. Twee mannen die drugs kochten werden aangehouden. De auto waar de dealers in reden, werd achtervolgd en op de Deurneseweg aan de kant gezet. Eén man probeerde te vluchten en werd aangehouden. Hij bleek een aanzienlijke hoeveelheid harddrugs en vele honderden euro’s op zak te hebben. Ook in de auto lag een handelshoeveelheid drugs. Alles is in beslag genomen. Het drietal is opgesloten. De afnemers van de drugs zijn na verhoor weer vrijgelaten. Bron: Omroep Brabant.

04-07-2018 Verkeersborden ter bescherming personeel

Horeca-ondernemer Bjorn van de Brug in Helmond heeft op eigen initiatief twee waarschuwingsborden laten maken. Het is een bord met een rode driehoek, waarop een ober staat afgebeeld die een dienblad draagt met daarop een fles en een glas. Van de Brug is op de Havenweg eigenaar van café Franske, café De Kapper en Proeverij De Bank. Zijn personeel moet regelmatig uitwijken voor scooterrijders en fietsers als ze naar de overkant van het terras moeten lopen. Van de Brug hoopt dat de scooterrijders en fietsers door de borden wat oplettender worden. Bron: ED.

04-07-2018 Terreurverdachte voor rechter

Donderdagmorgen komt de Helmondse terreurverdachte Hayat S. voor de rechtbank in Den Bosch. Zij wordt ervan verdacht dat ze naar Syrië wilde om zich daar aan te sluiten bij de terroristen van IS. Ze ontkent dat maar zegt wel dat ze geprobeerd heeft vanuit Turkije de grens naar Syrië over te steken om humanitaire hulp te bieden. Toen ze Syrië niet binnenkwam met een Nederlands paspoort, is zij teruggekeerd. In haar toenmalige flat in Eindhoven had ze notities achtergelaten waaruit de politie opmaakte dat zij mee wilde doen met de jihad. In december 2016 werd Hayat S. in Bulgarije bij de grens met Turkije opgepakt. In Nederland zat ze enkele maanden op de terroristenafdeling van de extra beveiligde gevangenis in Vught. Sinds augustus 2017 is zij op vrije voeten, met een verplichte enkelband. Bron: ED.

04-07-2018 Valse Tanzaniaanse geboorteakte

De Raad van State heeft woensdag in hoger beroep beslist dat de gemeente Helmond terecht heeft geweigerd om Tanzaniaanse geboortepapieren op te nemen in de basisadministratie personen. Volgens de gemeente zijn ze vervalst. In 2015 kwam een man, die zegt in Tanzania te zijn geboren, met twee documenten bij de gemeente Helmond. De documenten bleken officieel te zijn gelegaliseerd door de Tanzaniaanse autoriteiten en de Nederlandse ambassade. De documenten uit 1999 zouden de geboorte bevestigen van zijn dochter, die hij wilde laten inschrijven. Helmond liet de papieren onderzoeken door het Bureau Documenten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Die bekeek ze met speciale apparatuur en constateerde de vervalsing. Bron: ED.

04-07-2018 Ruimtegebrek De Pandelaar mogelijk voorbij

Het voorstel van Jenaplanschool De Pandelaar in Gemert om volgend schooljaar het ernaast gelegen pand te huren, wordt donderdag in de gemeenteraad besproken. De school kampt met ruimtegebrek en het voormalig ABAB-kantoorpand staat leeg. De gemeente Gemert-Bakel wil hier wel aan meewerken maar er moeten nog gesprekken worden gevoerd. De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting en dus voor de huur. Bron: ED.

04-07-2018 Wellicht onderzoek 2x2 banen N279

Nog deze week heeft de gemeente Laarbeek tijd om aanpassingen in te dienen op het voorstel van de provincie over de N279. Het vorige college en een meerderheid van de toenmalige raad gingen uit van een 2x1-baans weg richting Veghel. Nu willen met name Partij Nieuw Laarbeek en CDA dat het college zich richting de provincie hard maakt voor een onderzoek naar 2x2-rijbanen. Zij willen dat dit opgenomen wordt in de zienswijze die het college deze week naar de provincie stuurt. In de raadsvergadering wordt de definitieve zienswijze opgesteld. Bron: ED.

04-07-2018 Gemeente in de fout

De Stichting Mens, Dier & Peel is naar de rechter gestapt omdat ze het niet eens is met de door de gemeente Gemert-Bakel verstrekte vergunning voor een overkapping van een mestkuil bij een champignonkwekerij aan de Beeksedijk. De stichting vindt dat dat bedrijf überhaupt niet op die plek thuishoort omdat er sprake is van mestbewerking, omdat er met champost en toegevoegde mest wordt gewerkt. De rechtbank geeft de stichting gelijk: de gemeente had bij de vergunningverlening beter moeten bekijken of de overkapping van de mestkuil goed in het landschap is ingepast. Dat is nu onvoldoende gebeurd, maar kan dus nog wel worden hersteld. De gemeente krijgt daar tien weken de tijd voor. Bron: ED.