06-11-2019 Mogelijk Laarbeeks Lokaal Sportakkoord

In Laarbeek bestaat de intentie om dit jaar een Lokaal Sportakkoord te realiseren. In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige maatschappelijke partners, bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor met sport en bewegen in Laarbeek kunnen realiseren. Daarbij wordt niet alleen naar sport als doel gekeken, maar ook hoe sport als middel ingezet kan worden om een bijdrage te leveren aan sociaal maatschappelijke uitdagingen. Op maandagavond 18 november wordt een startbijeenkomst gehouden in De Dreef in Aarle-Rixtel. Bron: Omroep Kontakt.

06-11-2019 Meerjaren onderhoudsplan MJOP

In Laarbeek is in september 2019 het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) verder uitgewerkt, zodat het in de raad van december 2019 vastgesteld zou kunnen worden. Met name de gedetailleerde financiële vertaling heeft er toe geleid dat geconstateerd is dat in de eerdere calculaties abusievelijk het aspect ‘kostenverhogende BTW’ niet is meegenomen. Momenteel wordt nader bekeken wat de totale financiële consequenties zijn hiervan en om dit goed te kunnen doen, wordt het MJOP niet in december ter besluitvorming voorgelegd maar in de eerste vergadering van 2020. Het mogelijke nadelige structurele budgettaire effect van het BTW-aspect ligt naar verwachting tussen 20.000 en 50.000 euro. Bron: Omroep Kontakt.

06-11-2019 Persbijeenkomst door Op d'n Tocht

Beweging Op d'n Tocht in Beek en Donk is onlangs een crowdfundingactie gestart met als doel zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven met een financiële bijdrage hun betrokkenheid te tonen bij  de organisatie van de Ganzendonckse carnavalsoptocht. Op d'n Tocht blijft campagne voeren tot maandag 11 november. Dan geeft zij 's avonds samen met de Optochtencommissie van De Teugelders een persbijeenkomst in café Dave van de Burgt waarop de bestemming van de opbrengst bekend wordt gemaakt. Bron: Omroep Kontakt.

06-11-2019 Renovatie De Muldershof gestart

Bij basisschool De Muldershof in Beek en Donk is woensdag 6 november gestart met de renovatie van het schoolgebouw. Mannen in speciale pakken begonnen met het veilig verwijderen van de onderste asbesthoudende delen van de kozijnen. Bron: Omroep Kontakt.

06-11-2019 Liedrecital met Russische tenor

In de reeks Lambertusconcerten vindt zondagmiddag 17 november in de Elkerliek kapel in Helmond een optreden plaats van de Russische tenor Tigran Matinyan. Hij zingt liederen van de Weense klassieken Mozart, Schubert, Beethoven en ook van Schumann. Hij wordt daarbij begeleid door de van oorsprong Spaanse pianist Isaac Alonso de Molina. De tenor is bekend in Helmond want hij zong al eerder solopartijen in grote producties van de Lambertus Concerten. Bron: Omroep Kontakt.

06-11-2019 Kinderen leren programmeren

Voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar is woensdagmiddag in het Dorpshuis in Lieshout de eerste workshop Programmeren gegeven in een reeks van vier wekelijkse bijeenkomsten. De organisatie is in handen van het Techlab van Bibliotheek De Lage Beemden. De kinderen leren verschillende programmeertalen zoals Scratch en Python. Ze bouwen en programmeren met LEGO WeDo, programmeren de robot Dash en ze gaan een echte programmeerwedstrijd aan met hun mede-expeditieleden. Bron: Omroep Kontakt.

06-11-2019 Maatregelen tegen wateroverlast Sint-Oedenrode

De winterbedding in het gebied De Neul in Sint-Oedenrode wordt verbreed tot 25 meter om hoog water uit de Dommel op te vangen. Dat is een verandering van de oorspronkelijke plannen. Toen zou die winterbedding twaalf meter breed worden. In dat plan zou de Stille Dommel aangetakt worden. Waterschap De Dommel en de gemeente Meierijstad kiezen nu voor 25 meter en geen aantakking. In Sint-Oedenrode is al lang wateroverlast als het extreem regent. Er worden op meerdere plekken maatregelen getroffen om dat te veel aan water in goede banen te leiden. Na overleg met veel betrokkenen is nu voor de Neul voor een alternatieve oplossing gekozen. Bron: Omroep Meierij.

06-11-2019 Extra personeel ongediertebestrijding Meierijstad

De gemeente Meierijstad gaat twee extra buitendienstmedewerkers inzetten voor de ongediertebestrijding. Ze zijn inmiddels opgeleid tot professioneel plaagdierbestrijder. De gemeente is verantwoordelijk voor de bestrijding van plaagdieren in het openbaar gebied. Het is belangrijk dat iedereen meldt waar bijvoorbeeld ratten worden gezien. Alleen op die manier kan bekeken worden hoe gemeente en bedrijven kunnen samenwerken om die te bestrijden. Nog niet zo lang geleden meldde het Brabants Dagblad dat heel Meierijstad wordt geteisterd door een rattenplaag. Vooral in Veghel worden vaak zwarte ratten gezien. Vorig jaar waren er nog maar drie meldingen, in oktober van dit jaar waren dat er al 22. Bron: Omroep Meierij.

06-11-2019 Succesvolle handhavingsactie in Laarbeek

Zondagmorgen heeft er een gezamenlijke handhavingsactie plaatsgevonden in het gehele buitengebied van de gemeente Laarbeek. Dit betrof een samenwerking met de gemeente Laarbeek, Staatsbosbeheer en Samen Sterk in Brabant (SSiB). Gelijktijdig werd er door de gemeentelijke boa's een controle uitgevoerd in de kernen van Laarbeek. Er zijn 17 bekeuringen gegeven na controle op de Visserijwet, de Wegenverkeerswet, loslopende honden en wildcrossen. Daarnaast zijn er acht waarschuwingen gegeven, voornamelijk voor loslopende honden. Tijdens deze actie zijn meerdere dumpingen gevonden waaronder autobanden, huisraad en GFT-Afval. Bron: Gemeente Laarbeek.

06-11-2019 Leraren staken bij Beekse brug

Een groot aantal leraren van de Laarbeekse basisscholen hebben woensdagmorgen gedemonstreerd bij de Beekse brug aan de Gemertseweg. In het kader van de lerarenstaking werden hun eisen met fluitjes en spandoeken kenbaar gemaakt. Het belangrijkste verwijt van veel leraren en schoolleiders is dat het extra geld eenmalig is, terwijl er structureel meer geld nodig is. Er zijn blijvende investeringen nodig, onder meer om de loonkloof tussen leerkrachten in het basis en voortgezet onderwijs te dichten. Tegelijkertijd willen ze aandacht voor het groeiende lerarentekort. De stakende leraren kregen veel bijval van het voorbijkomend verkeer. Bron: Omroep Kontakt.

06-11-2019 Nieuwe verkeersborden aan de Otterweg

Aan de Otterweg in Beek en Donk bij Kindcentrum De Raagten zijn nieuwe verkeersborden 'Verbod stil te staan' geplaatst. Deze verkeersborden geven aan dat men hier niet mag parkeren en zelfs niet even mag stoppen om kinderen in en uit te laten stappen. De gemeente Laarbeek heeft dit gedaan voor de veiligheid van de kinderen. Politie en medewerkers van de handhaving voeren regelmatig controles uit en zullen zo nodig ook bekeuringen uitschrijven. Bron: Omroep Kontakt.

06-11-2019 Uitslagen ATTC'77

Tafeltennisvereniging Aarle-Rixtel.
Uitslagen:
7-3 ATTC'77 1 - OTTC 2
6-4 ATTC'77 2 - Veldhoven 5
7-3 MTTV’72 3 - ATTC'77 3
8-2 ATTC’77 4 - Meppers 3
6-4 Unicum 8 - ATTC’77 5
3-7 ATTC'77 6 - Unicum 10
5-5 JCV 8 - ATTC'77 7
2-8 TTV Maashorst 5 - ATTC'77 8
Bron: Omroep Kontakt.

06-11-2019 Schaakvereniging DOT

Schaakvereniging De Oude Toren uit Beek en Donk.
De uitslagen van dinsdag 5 november:
0-1 Willy Constant - Zjon v.d. Laar
0-1 Chris van Laarhoven - Giel Jacobs
1-0 Piet van Wetten-Jef Verhagen
Remise:
Jan Vossen - Johnny v.d. Laarschot
Thijs Knaapen - Teun Jacobs
Harrie van de Laar - Frans van Hoof
Bron: Omroep Kontakt.

06-11-2019 Biljartclub 't Centrum

Biljartclub Beek en Donk.
De uitslag van dinsdag 5 november.
2-0 Lowie Meinhardt - Martien Swinkels
2-0 Lambert van Bree - Gerrit van Osch
2-0 Peter Vogels - Ad de Koning
0-2 Jan Verbakel - Cor van den Berg
0-2 Lou Muller - Mari van Oorschot
0-2 Louis van den Berg - Huub Barten
1-1 Antoon Smits - Jan van Neerven
2-0 Peter Wilms - Henk Jansen
2-0 Antoon Rooijakkers - Fons van der Linden
2-0 Harrie Leenders - Piet Hack
0-2 Fons van der Linden - Frits Poulisse
0-2 Willie Vorstenbosch - Bert Maas
0-2 Piet van Zeeland - Bert van Wanrooij
0-2 Rinie van den Elsen - Pieter Rooijackers
2-0 Cor Oppers - Hans Heldoorn
Bron: Omroep Kontakt.

06-11-2019 Woning in Mariahout dicht wegens drugs

Een woning aan de Ginderdoor in Mariahout is dinsdag voor een periode van vier maanden gesloten. In het pand werd vorige maand een aanzienlijke hoeveelheid chemicaliën en hardware aangetroffen, die gebruikt worden voor de vervaardiging van MDMA en/of amfetamine. Dit was reden voor burgemeester Frank van der Meijden om het pand te sluiten. De burgemeester is hiertoe bevoegd op grond van de Opiumwet. Dit jaar werden al vier panden gesloten in de gemeente wegens de vondst van hennep en/of harddrugs. Bron: Omroep Kontakt.

06-11-2019 Brand schuurtje in Helmond met moeite te bestrijden

In een schuur aan de Wolfstraat in Helmond heeft dinsdagavond een uitslaande brand gewoed. De bewoners alarmeerden zelf de brandweer van Helmond toen de bewoner zag dat zijn schuur in brand stond. De brandweer had grote moeite de brand te bestrijden omdat deze in het dakbeschot zat. De schuur is verloren gegaan. Bron: 112nwsonline.

06-11-2019 Damwanden Zuid Willemsvaart worden vervangen

Rijkswaterstaat is half oktober gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de oevers van de Zuid-Willemsvaart binnen de gemeente Laarbeek. Vanaf de Donkse brug in Beek en Donk richting Sluis 5 bij Keldonk worden gedeelten van de damwanden vervangen en fauna uitstapplaatsen vernieuwd. Ter hoogte van de Pater de Leeuwstraat zijn de werkzaamheden goed te zien. Daar liggen oude damwanden die van de oevers loskomen op dit moment opgestapeld aan de waterkant. De betonplaten krijgen een herbestemming. De beste delen gaan naar boerderijen en de rest wordt gebroken voor een tweede leven als fundering. De werkzaamheden in Laarbeek zijn onderdeel van een groot onderhoudsplan dat begin maart bij de Zuid-Willemsvaart in Nederweert begon. Bron: Rijkswaterstaat.

06-11-2019 Militairen Luchtverdedigingscommando uit de Vredepeel leggen eed af

Vijftig militairen van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando uit de Vredepeel (DGLC) legden dinsdag 5 november hun eed af in Helmond. Ze zijn nu volwaardig lid van de krijgsmacht. Op het parkeerterrein van de Cacaofabriek vond de beëdiging plaats. In Gemert-Bakel en Venray, de basis ligt op het grondgebied van deze gemeenten, kennen de meesten inwoners de werkzaamheden van het Luchtverdedigingscommando. Bron: DGLC.

06-11-2019 Theo de Vries uit Helmond terecht

Theo de Vries uit Helmond werd sinds dinsdag 5 november vermist. Hij vertrok met zijn personenauto en de familie maakte zich ongerust. Woensdagavond wist de politie te melden dat de heer de Vries zich bij zijn familie had gemeld. Een familielid is hem op gaan halen. Bron: Politie.

05-11-2019 Nieuwe gemeentesecretaris voor Laarbeek

Mevrouw Jolanda van de Ven wordt de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Laarbeek. Dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek tot haar aanstelling besloten. Zij treedt in dienst op 1 januari. Het college is verheugd met haar aanstelling en heeft er het volste vertrouwen in dat zij de gemeente met haar ervaring zal verrijken. Mevrouw van de Ven is momenteel afdelingshoofd bedrijfsvoering en publiekszaken bij de gemeente Bergeijk. Daarvoor vervulde zij vanaf 1996 diverse managementposities binnen de Nederlandse Spoorwegen. De vacature ontstond door het vertrek van Myriam Meertens die gemeentesecretaris is geworden in de gemeente Weert. De heer Ad de Kroon trad de tussenliggende periode als interim-gemeentesecretaris op. Bron: ED.