09-01-2019 Voortgang POP3-programma

Het plattelandsontwikkelingsprogramma ligt op schema, volgens Provinciale Staten. Voorbeelden van gehonoreerde subsidies zijn precisiebemesting dat de waterkwaliteit helpt verbeteren, innovatieve emissiearme stalsystemen, het weerbaarder maken van natuurgebieden tegen stikstof en het helpen ontwikkelen van verdienmodellen die uitgaan van toegevoegde waarde in plaats van kostenreductie of opbrengstmaximalisatie. Opvallend is dat jonge boeren in Noord-Brabant veel gebruik maken van de subsidie. Bron: Gedeputeerde Staten.

09-01-2019 Bridgeclub 't Bedonkske

Bridgeclub Beek en Donk
De uitslag van dinsdag 8 januari
1. Antoinette en Ton 63.36%
2. Diny en Bernadette 59.42%
3. Rie en Tony 58,03%
4. Riet en Jo 56,88%
5. Helma en Kitty 56,81%
Bron: Omroep Kontakt.

09-01-2019 Computerzaak MyCom dicht

Computerwinkel MyCom heeft zeven van haar veertien winkels gesloten, waaronder de winkel in Helmond. In een Facebook-post van 19 december staat te lezen dat de computerketen zijn winkelconcept dit jaar vernieuwt, maar wordt niet gesproken over sluitingen. MyCom werd begin vorig jaar overgenomen door de investeerders achter het failliete Kijkshop. MyCom werd in 2015 failliet verklaard en ging begin 2016 verder als zelfstandige keten onder leiding van Peter Groenewoud en Marco Heestermans. Bron: Omroep Kontakt.

09-01-2019 Biljartvereniging 't Bedonkske

Biljartvereniging Beek en Donk
De uitslagen van woensdag 9 januari
A-Klasse:
2-0 Frits Maas - Jan Verbakel
0-2 Cor Verschuren - Harrie Bouwmans
3-0 Jo Heesakkers - Jan van Neerven
0-2 Dielis Poulisse - Huub Barten
2-0 Martien Penninx - Hans Venrooij
Stand:
1. Huub Barten
2. Jan van Neerven
3. Jo Heesakkers       
B-Klasse:
3-0 Theo Verheijen - Martien Meijer
3-0 Cor Oppers - Bertus Arts
0-2 Mies Verhoeven - Frits Poulisse
0-2 Martien Meijer - Pieter Rooijackers
3-0 André Manders - Gerrit Wilms
Stand:
1. Cor Oppers
2. Willy van Gend
3. Mies Verhoeven
Bron: Omroep Kontakt.

09-01-2019 Subsidie kinderdagverblijven

Het college van Laarbeek heeft ingestemd met een eenmalige subsidie in 2018 van ruim 28.000 euro aan de kleinere kinderdagverblijven in Laarbeek voor het versterken en toegankelijker maken van het voorschoolse aanbod voor peuters. Ook stemt zij in met het verlenen van een structurele subsidie van zo'n 214.000 euro voor de uitvoering van Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) in 2019 aan GOO en Spring Kinderopvang. Ook wil zij dat de mogelijkheden worden onderzocht van het aanbieden van VVE door twee van de kleinere Laarbeekse aanbieders van kinderopvang in Laarbeek vanaf 2020. Bron: Omroep Kontakt.

09-01-2019 Evaluatie Openplekkenbeleid

In de gemeente Laarbeek bieden de beleidsnota’s 'Openplekkenbeleid' en 'Opvulling door splitsing van hoekpercelen' een afwegingskader om verzoeken tot inbreiding of opvulling van ruimtes ten behoeve van woningbouw te kunnen beoordelen. De laatste nota werd in februari 2007 door de gemeenteraad vastgesteld en zou tenminste iedere twee jaar geëvalueerd moeten worden. Door ontwikkelingen zal de raad nu worden voorgesteld om in te stemmen met de intrekking van dit beleid. Bron: Omroep Kontakt.

09-01-2019 'Groene' campagne succesvol verlopen

In Laarbeek zijn de Groenstrijd 2.0 en de campagne 'Laarbeek schittert in het Groen' succesvol verlopen. De kosten worden financieel gedekt uit bestaande budgetten voor onder andere groen en duurzaamheid en toegekende subsidies. Medio 2019 zal de raad worden voorgesteld om de aanplant van nieuwe bomen ten laste te brengen van het Bomenfonds. Bron: Omroep Kontakt.

09-01-2019 Stopborden voor verkeersveiligheid

Het college van Laarbeek heeft ingestemd met het plan om stopborden en stopstrepen aan te brengen op de kruising Bosscheweg-Mgr. Verhagenstraat in Beek en Donk. Het doel hiervan is de verkeersveiligheid op deze kruising te verbeteren. Het ontwerpverkeersbesluit ligt van vrijdag 11 januari tot vrijdag 22 februari ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden aan B&W van Laarbeek. Bron: Omroep Kontakt.

09-01-2019 Erfgoedbeleid Laarbeek

Het college van B&W van Laarbeek heeft ingestemd met de aanpak voor de actualisatie van het erfgoedbeleid. Zij zal de raad vragen om een krediet van 40.000 euro voor de actualisatie beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de Algemene Reserve. Bron: Omroep Kontakt.

09-01-2019 Herontwikkelingsplannen

De gemeente Laarbeek zal zich samen met de gemeente Gemert-Bakel ambtelijk buigen over de herontwikkelingsplannen De Biezen 3 in Aarle-Rixtel. Dit omdat de locatie binnen twee gemeenten ligt. Hierbij neemt Gemert-Bakel het voortouw. Tevens wilde men de boerderij splitsen maar aan dit verzoek wordt geen medewerking verleend. Bron: Omroep Kontakt.

09-01-2019 Subsidie voor invalidentoilet

IVN-Laarbeek krijgt van de gemeente Laarbeek een bijdrage in de kosten om een invalidentoilet te realiseren in clubgebouw De Bimd in Aarle-Rixtel. Het college heeft ingestemd met een eenmalige subsidiebijdrage van 2.307 euro. Bron: Omroep Kontakt.

09-01-2019 Besteding rijksvaccinatieprogramma

Het Laarbeeks college heeft ingestemd met de besteding van de middelen voor uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma in 2019. Van het budget van 40.000 euro wordt 25.768 ter beschikking gesteld van de Zorgboog en 12.110 euro van de GGD. Bron: Omroep Kontakt.

09-01-2019 Geen uitleg OndernemersFonds

Het bestuur van OndernemersFonds Laarbeek (OFL) gaat niet in op de uitnodiging van de raad om op 10 januari uitleg te geven over hoe zij een draagvlakonderzoek wil gaan uitvoeren. De raad van Laarbeek heeft twee jaar geleden het besluit genomen om middels een verplichte heffing op de OZB van gebouwen middelen in te kunnen zetten om projecten collectief te financieren. Het doel was om Laarbeek economisch, sociaal én maatschappelijk op een hoger peil te brengen. Voor de verdeling van de middelen werd stichting OndernemersFonds Laarbeek opgericht (OFL). De Commissie Algemene Zaken drong echter aan op een draagvlakonderzoek. OFL heeft de commissie geïnformeerd welke aanpak zij voorstaat. Maar de Raad heeft aangedrongen op een onderzoek waarbij alle meebetalende partijen worden betrokken. Door het OFL is het echter niet mogelijk dit onderzoek dusdanig uit te voeren maar wil dit wel samen met de gemeente uitvoeren. Volgens haar lijkt het erop dat de Raad zich met de inhoud van de brief richting betalers wil bemoeien en daarmee op de stoel van het college, het ambtelijk apparaat en Ondernemersfonds gaat zitten. Bron: Omroep Kontakt.

09-01-2019 Ombouw openbare verlichting naar LED

De gemeenteraad van Laarbeek heeft in november besloten de ombouwperiode van de openbare verlichting naar LED te verlengen van 5 naar 12 jaar. Op korte termijn wordt overgegaan tot ombouw naar dynamische verlichting van het fietspad Kanaaldijk Aarle-Rixtel van de brug Oranjelaan tot aan de gemeentegrens met Helmond, het fietspad Molenheide in Lieshout tot aan de gemeentegrens met Nuenen, de fietspaden Rooijseweg in Mariahout (de al verlichte fietspadgedeelten in het bos) en de parkeerplaats van het gemeentehuis in Beek en Donk. Daarnaast wordt ook de verlichting aan de Kanaaldijk in Aarle-Rixtel, Beekseweg, Molenheide, twee lichtmasten aan de Sonseweg in Lieshout en de Gemertseweg in Beek en Donk omgebouwd naar LED, echter zonder de toepassing van bewegingssensoren. Bron: Omroep Kontakt.

09-01-2019 Cursussen Positief Opvoeden

Door de LEV-groep in Helmond worden voor ouders groepstrainingen gegeven over Positief Opvoeden. Deze trainingen, gegeven door professionals, bieden het voordeel dat ouders van elkaar leren door kennis en ervaringen met elkaar te delen. Er zijn trainingen Positief Opvoeden voor ouders van kinderen tussen de 0 en 12 jaar, voor ouders van tieners van 12 tot 17 jaar en voor gescheiden ouders. Bron: Omroep Kontakt.

09-01-2019 Expositie Ates en Hoeben

In 't Oude Raadhuis in Beek en Donk is vanaf zaterdag 19 januari een expositie te zien met werk van Esma Ates en Peter Hoeben. Beiden zijn lid van het schilderscollectief Atelier Nuenen. Ates werd in 2018 geselecteerd om Nederland te vertegenwoordigen bij het Fabriano Festival in Italië. Hoeben maakt werken die een relatie met de natuur tonen. Uitgangspunt is het impressionisme van landschappen en natuurelementen. De expositie loopt tot en met 10 februari. Bron: Omroep Kontakt.

09-01-2019 Schaakvereniging De Oude Toren

Schaakvereniging Beek en Donk
De uitslagen van dinsdag 8 januari:
Beker Groep A:
1-0 Jan Vossen - Maurice Meulendijks
Beker Groep B:
1-0 Piet van Wetten - Jef Verhagen
Competitie
0-1 Johnny van de Laarschot - Thijs Knaapen
0-1 Aloys Wijffelaars - Chris van Laarhoven
Remise:
André Bergman - Willy Constant
Bron:  Omroep Kontakt.

09-01-2019 Vrijwilligers runnersclub geëerd

Bij Runnersclub Lieshout zijn dinsdag tijdens de nieuwjaarsreceptie enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet. Zij hebben zich het afgelopen jaar op diverse manieren actief ingezet voor de club. De Runner van het Jaar 2018 is Rudy van Kempen, de Wandelaar van het Jaar is Henriëtte van de Kerkhof en de Vrijwilligers van het Jaar zijn Joke Venrooij en Gerard Brouwers. Bron: Omroep Kontakt.

08-01-2019 Uitbreiding Food Tech Park

Helmond steekt de komende vier jaar twee miljoen euro in de uitbreiding van het Food Tech Park. Ze wil werk maken van de voedingsmiddelenindustrie in de stad. De provincie doneert een half miljoen en het bedrijfsleven legt nog eens 1,9 miljoen euro bij. Op Suytkade wordt gestart met de bouw van een nieuwe hal van een half voetbalveld groot. Op deze 3500 vierkante meter bedrijfsruimte kunnen ondernemers terecht die willen experimenteren met nieuwe technieken voor het maken of conserveren van voedingsmiddelen. Bron: ED.

08-01-2019 Veiling spullen Adriaans

Komende vrijdag kunnen in Stiphout de spullen worden bekeken van de failliet verklaarde Adriaans Bouwgroep. Daarna gaan de ruim 3.400 kavels, verdeeld over vijf online veilingen, digitaal onder de hamer. Het gaat onder meer om een mobiele torenkraan, een pennenbank, zeecontainers, bouwliften, bedrijfswagens, hand- en pneumatisch gereedschap en inventaris. Adriaans ging in november failliet en werd nog diezelfde maand overgenomen door bouwbedrijf Ten Brinke uit Varsseveld. Die onderhandelt nog met de opdrachtgevers van verschillende bouwprojecten in de regio. Bron: ED.