20-03-2019 Bijeenkomst over Slimme Wijk

In het Carolus Borromeus College in Helmond werd woensdagavond een informatieavond gehouden over de 'Slimme Wijk', de nieuwe wijk die naast Brandevoort zal verrijzen. In 2020 begint de bouw. Tien jaar lang verrijzen jaarlijks 150 woningen. De huizen worden gebouwd van duurzame materialen, wekken hun eigen energie op en de bewoners delen voorzieningen zoals keukens, tuinen, vervoer, lees- en fitnessruimtes. Post NL gaat een proef doen met efficiënte pakketbezorging, Brabant Water gaat met de waterschappen het water binnen de wijk zuiveren en hergebruiken en Ecarcell organiseert het delen van elektrische voertuigen. Bron: ED.

20-03-2019 Auto uitgebrand

Op een parkeerplaats aan de Suytboulevard in Helmond is woensdagavond een auto met Pools kenteken uitgebrand. Onder de bestuurdersstoel lag behoorlijk wat afval dat voor een deel heeft vlamgevat. De stoelen en het dak aan de binnenkant zijn ook behoorlijk beschadigd. Brandweer en politie konden de oorzaak niet achterhalen. Bron: ED.

20-03-2019 Open huis De Muldershof

Basisschool De Muldershof in Beek en Donk hield woensdag open huis. Jaarlijks wordt deze dag druk bezocht en ook woensdag was dat het geval. Ouders, grootouders, leerlingen en ouders van nieuwe leerlingen kwamen samen. Het thema dit jaar was Feest, dit omdat De Muldershof 40 jaar bestaat.
Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Opruimactie leerlingen Brukelum

Leerlingen van basisschool Brukelum in Aarle-Rixtel, de Boomstrijders genaamd, hebben woensdag een natuurprobleem aangepakt, zoals zij zeggen. Ze hebben een opruimactie gehouden op het plein en rondom de school. In totaal hebben ze acht halve zakken afval ingezameld. Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek

Ook dit jaar wordt de Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek gehouden en wel van dinsdag 14 tot en met vrijdag 19 mei. Het wordt de 10e editie en ter gelegenheid van dit tweede lustrum krijgt iedereen een nuttig aandenken. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer en iedere dag is de start in een ander Laarbeeks dorp. Wie tenminste drie dagen deelneemt ontvangt een medaille. Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Bijeenkomst jonge mantelzorgers

Voor jonge mantelzorgers in Laarbeek wordt zaterdagmiddag 6 april een bijeenkomst gehouden. Doel van deze middag is dat zij kennismaken met andere jonge mantelzorgers. De organisatie is in handen van Vierbinden. De bijeenkomst vindt plaats bij tienerwerk De Boemerang in Beek en Donk. Er kunnen spelletjes worden gedaan en er is muziek. Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Topprestatie slagwerkduo

Niek Gilsing uit Lieshout en Pascal Ahout uit Mariahout, een slagwerkduo van harmonie Sint Caecilia uit Lieshout, hebben op het solistenslagwerkconcours in Berlicum de hoogste score van de dag behaald en een eerste prijs met lof van de jury. Op het podium van Den Durpsherd speelden zij het nummer Esthetique van Leon Camp, goed voor 92 punten. Daarmee lieten zij 47 andere deelnemers achter zich. Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Pilot Continue geurmetingen

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de uitkomst van een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om de milieubelasting van veehouderijen via sensoren te meten en te evalueren. Tevens is bekeken of dit een basis kan zijn om daarover afspraken met veehouders vast te leggen. Er is hiervoor een pilot uitgevoerd bij vijf varkenshouderijen, waarbij met sensoren geurmetingen zijn uitgevoerd. Het onderzoek geeft aan dat het gebruik van sensoren een kansrijk perspectief is. Er is nog wel verder onderzoek nodig voordat dit daadwerkelijk kan worden toegepast. Bron: Ged. Staten.

20-03-2019 Nieuwe aanhouding overval Beek en Donk

Woensdagmorgen is een 20-jarige verdachte uit Aarle-Rixtel aangehouden in het onderzoek naar de overvallen van de laatste maanden in onder andere Beek en Donk en Helmond. Dinsdag werd ook al een man uit Nuenen opgepakt. In een periode van ruim drie maanden werden diverse tankstations, cafetaria’s en winkels overvallen. Op 9 februari werd een verdachte aangehouden en de afgelopen week zijn nog eens vier mannen aangehouden. Hiermee denkt de politie de leden van een groep vermoedelijke overvallers te hebben ontmaskerd. De Laarbeekse burgemeester Frank van der Meijden hoopt dat deze aanhoudingen leiden tot een vervolging zodat de daders worden berecht. Hij dankte de politie en het OM voor hun bijdrage aan het herstel van het veiligheidsgevoel in Laarbeek. Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Schoolvoetbaltoernooi

Voor basisschoolleerlingen van groep 5 tot en met 8 is woensdag 20 maart het KNVB Schoolvoetbaltoernooi van start gegaan. Bij Sparta'25 in Beek en Donk speelden de jongens en meisjes van groep 7 en 8 hun wedstrijden. De leerlingen van groep 5 en 6 komen woensdag 10 april aan de beurt. De finale vindt plaats op woensdag 15 mei. Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Afscheid Manita Herregraven

Manita Herregraven, dorpsondersteuner in Mariahout, heeft woensdagmorgen in het Buurthuis afscheid genomen. Zij gaat per 1 april aan de slag als casemanager bij BrabantZorg. Herregraven was sinds januari 2014 als dorpsondersteuner werkzaam in Mariahout. Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Biljartclub 't Bedonkske

Biljartclub Beek en Donk
De uitslagen van woensdag 20 maart
A-Klasse:
0-2 Henk Jansen - Jo Heesakkers
2-0 Frits Maas - Dielis Poulisse
0-3 Jan van Neerven - Huub Barten
3-1 Joop Kerkhof - Huub Barten
0-2 Cor Verschuren - Jan van Neerven
Stand:
1. Jan van Neerven
2. Huub Barten
3. Jo Heesakkers
B-Klasse:
0-2 Frits Poulisse - Martien Meijer
0-3 Willy van Gend - André manders
3-0 André Manders - Manuel Villalon
Stand:
1. Mies Verhoeven
2. Willy van Gend
3. Theo van Hoogstraten
Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Koning op werkbezoek in Lieshout

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmorgen een bezoek gebracht aan Lieshout. De koning bezocht het wooncomplex voor senioren aan De Klumper. Na ontvangst door burgemeester Frank van der Meijden volgde een gesprek over de lokale zorgcoöperatie Tot uw Dienst. Het ging over de veranderende rol van de vrijwilligersorganisatie naar een sociale onderneming, relaties met de gemeente en zorgverzekeraars en de kansen en bedreigingen voor de toekomst. Hierna wandelde het gezelschap naar logeerhuis Franciscushof. In de huiskamer 'De Plezant' sprak koning Willem-Alexander onder meer met enkele mantelzorgers en mensen die zelf zorg nodig hebben. Buiten sprak de koning over de aanslag in Utrecht. De koning en zijn vrouw zijn intens verdrietig met wat er gebeurd is in Utrecht afgelopen maandag. Ze hebben heel erg meegeleefd. Bron: ED.

20-03-2019 Voorwaarden herbouw boerderij Lieshout

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek stelt nadere voorwaarden ten aanzien van de nieuwbouw in de Dorpsstraat op de plek van de afgebrande boerderij in Lieshout, met als doel het behoud van het cultuurhistorische waarde van het perceel. Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Geen medewerking bouwen woningen

De gemeente Laarbeek heeft het plan afgekeurd om woningen te bouwen op de hoek Venstraat-Trentstraat en in de omgeving van de Tuinstraat 39-41 in Beek en Donk. Op verzoek van een aantal initiatiefnemers zouden deze woningen gebouwd kunnen worden op basis van de nota open plekkenbeleid en de nota opvulling hoeklocaties. Beide nota's zijn onlangs door de gemeenteraad ingetrokken. Daarmee is er geen grond meer om aan deze verzoeken mee werken. Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Gemeente Laarbeek stelt regentonnen beschikbaar

De gemeente Laarbeek stelt regentonnen beschikbaar door middel van een publieksactie, waarbij inwoners van Laarbeek met korting een regenton aan kunnen schaffen. Deze publieksactie zal plaatsvinden tijdens 'juni watermaand 2019'. Op 6 december vorig jaar stelde de gemeenteraad het gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023 vast. Gelijktijdig werd een motie aangenomen met betrekking tot het beschikbaar stellen van regentonnen, bezinkbakken of bodeminfiltratiesystemen. Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Handwerkgroep Mariahout bij NLdoet

Tijdens de actie NLdoet waren vrijdag een aantal dames en heren actief in het Buurthuis van Mariahout. Vanwege de landelijke NLdoet dag was het voor deze voormalige Welfare-groep dé gelegenheid om een goede doorstart te maken bij Zorg om het Dorp. De dames en heren hebben voor Zorg om het Dorp de nieuwe kasten in elkaar gezet. Ook heeft de groep alle breigarens en andere materialen geordend en in de nieuwe bakken gedaan. Mede dankzij subsidie van NLdoet kon er een doorstart gemaakt worden. Bron: Omroep Kontakt.

20-03-2019 Wies Rooijakkers neemt afscheid

Maandagavond, tijdens de vergadering van de Dorpsraad Beek en Donk, heeft Wies Rooijakkers afscheid genomen als lid van de Dorpsraad. De heer Rooijakkers was mede-initiatiefnemer en heeft jarenlang als voorzitter leiding hieraan gegeven. Onder zijn voorzitterschap kwamen allerlei projecten tot stand, zoals de muziektuin, AED-project, gezamenlijke collecte en, samen met de andere Laarbeekse dorpsraden, het buurtbusproject. Enkele jaren geleden heeft hij het voorzitterschap overgedragen aan Ans van de Kerkhof terwijl hij zelf als lid van de dorpsraad nog heel actief betrokken was bij de werkgroep verkeer. Bron: Mooi Laarbeekkrant.

20-03-2019 Eerste kievitsei van Laarbeek gevonden

Ruim dertig vrijwilligers van het Laarbeeks Landschap zijn dinsdagmiddag de wei ingegaan op zoek naar het eerste Laarbeeks kievitsei. Jaap Wijdenes ontdekte het nest met daarin vier eieren. De eieren blijven uiteraard liggen, mede omdat het rapen strafbaar is. De vos heeft in het verleden al vele legsels opgegeten en daar is weinig aan te doen. Daarom is dit jaar een proef gedaan in het gebied rond Mariahout met het afrasteren van een groot gebied met schrikdraad om de vos buiten te houden. Dit is een groot succes geworden. De vos is nu niet binnen de afrastering gekomen. Bron: Mooi Laarbeekkrant.

20-03-2019 Nieuwe kapsalon in Beek en Donk

Op het Piet van Thielplein in Beek en Donk is dinsdagmiddag de nieuwe kapsalon Charisma geopend. Kapper Tarek Abou Saada uit Syrië heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan zijn nieuwe zaak. Tarek en zijn vrouw Rania Henawi werden in hun nieuwe kapsalon hartelijk ontvangen. Bij de opening laat kapper Tarek filmpjes zien waarop hijzelf in actie is. Hij laat technieken zien om tot de mooiste kapsels te komen. Net als zijn vader, was hij dames- en herenkapper in Syrië, met een eigen zaak. Bron: Omroep Kontakt.