23-05-2019 De Pandelaar uitgebreid

Jenaplanschool De Pandelaar in Gemert zit sinds woensdag officieel in een ruimer jasje. Vlakbij de school, aan de Pandelaar, werd het Pandje in gebruik genomen. In het voormalige ABAB-kantoor zitten voortaan drie groepen 6/7/8 en kinderdagverblijf De Ontdekking. De gemeente zag uitbreiding aanvankelijk niet zitten omdat de school daar volgens de prognoses geen recht op zou hebben. Uiteindelijk besloot zij toch mee te werken op voorwaarde dat de school en het kinderdagverblijf zouden meebetalen. Bron ED.

23-05-2019 Geen verlaging erfpachtsom

De gemeenteraad van Gemert-Bakel vindt dat de golfbaan in Bakel de gemeente nog steeds géén geld mag kosten. De raad ging daarom woensdagavond niet akkoord met een voorstel van burgemeester en wethouders om de erfpachtsom die de beheersstichting van de Stippelberg-baan jaarlijks aan de gemeente moet betalen, met 90.000 euro te verlagen. De voltallige raad dwong af dat die verlaging vooralsnog niet verder mag gaan dan 35.000 euro. Dat bedrag is het rentevoordeel dat Gemert-Bakel verwacht te halen als komend najaar een gemeentelijke lening voor de golfbaan wordt overgesloten. Bron: ED.

23-05-2019 Publicatie omgevingsvergunning

Bij de gemeente Laarbeek is een aanvraag binnengekomen van Van der Heijden VOF, Karstraat 5 in Beek en Donk voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag betreft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets met een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Het college wil deze vergunning verlenen. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen van 24 mei tot en met 4 juli ter inzage bij de gemeente Laarbeek. Bron: Gemeente Laarbeek.

23-05-2019 Voorbereidingsbesluit gronden Beek en Donk

In Laarbeek is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in de bestemmingsplannen om winkels om te zetten naar woningen. Hieruit blijkt dat in het bestemmingsplan Kom Beek en Donk de gronden bestemd als ‘Centrum’ met de aanduiding ‘gestapeld’ onvoorwaardelijk getransformeerd kunnen worden naar woningen op de begane grond. Specifiek betreft het gronden aan het Piet van Thielplein en het Heuvelplein in Beek en Donk. Het is onwenselijk om deze kernwinkelgebieden te versnipperen gezien het actieprogramma van de Retail nota Laarbeek 2015. Gelet hierop heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit vastgesteld voor gronden aan het Piet van Thielplein en het Heuvelplein in Beek en Donk bestemd als ‘Centrum’ met de aanduiding ‘gestapeld’. Het voorbereidingsbesluit met de bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 24 mei voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het is ook digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website. Bron: Gemeente Laarbeek.

23-05-2019 Aanleg zebrapad Lieshout

Het college van B&W van Laarbeek wil een verkeersmaatregel treffen tot het aanleggen van een zebrapad in de Dorpsstraat in Lieshout. Het ontwerpverkeersbesluit ligt van vrijdag 24 mei tot vrijdag 5 juli ter inzage in gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Bron: Gemeente Laarbeek.

23-05-2019 Huwelijksregistratie digitaal

Bij de gemeente Laarbeek kan vanaf nu 24 uur per dag zeven dagen in de week digitaal aangifte worden gedaan van een huwelijk of partnerschapsregistratie. Men kan op een eenvoudige manier de datum, de trouwlocatie en de trouwambtenaar kiezen. De gemeente blijft de digitale diensten uitbreiden. Op dit moment kan onder andere ook een verhuizing, leerlingenvervoer of een evenementenvergunning digitaal geregeld worden. Dit alles blijft natuurlijk ook gewoon mogelijk bij het gemeentehuis. Bron: Gemeente Laarbeek.

23-05-2019 Aankoop zonnepanelen in Laarbeek

Laarbeek is één van de twaalf gemeenten die meedoen aan het project De Groene Zone. Het doel van het project is om inwoners snel en gemakkelijk van zonnepanelen te voorzien zonder eigen investering. In Laarbeek kunnen nog 147 huishoudens meedoen. De deelnemende gemeenten kopen de zonnepanelen gezamenlijk in en schieten de bedragen voor levering en plaatsing voor. In maximaal 15 jaar kan de lening tegen 1,35% rente afgelost worden bij de gemeente. De levensduur van de zonnepanelen is minstens 25 jaar. Bron: Gemeente Laarbeek.

22-05-2019 Humoristische seniorenavond

Senioren in Aarle-Rixtel konden woensdagavond genieten van een humoristische avond in De Dreef. De organisatie was in handen van Stichting Dorpsfeesten. Het werd lachen met De Pimpernellen, vier dames uit Volkel die sketches en liedjes brachten in het Brabants dialect. Bron: Omroep Kontakt.

22-05-2019 Nog geen wedstrijden Herlings

Motorcrosser Jeffrey Herlings zal voorlopig nog niet in actie te zien zijn. De wereldkampioen in de koningsklasse MXGP durft na een zware voetblessure nog niet deel te nemen aan wedstrijden. Wel is hij weer gaan trainen. Herlings brak zijn rechtervoet in januari door een val tijdens een training. De breuken waren complex en vergden lang herstel. Drie weken geleden stapte hij voor het eerst weer op de motor. Bron: Omroep Brabant.

22-05-2019 Franse markt in Cacaofabriek

De Franse Markt in Helmond vindt dit jaar plaats in De Cacaofabriek. Zo'n tweehonderd deelnemers staan op Hemelvaartsdag op het programma, van toneelspelers tot schilders en van muzikanten tot dansers. Binnen zijn Franse films te zien en in de popzaal treden koren, een mondharmonicagezelschap en dansgroepen op. Naast het terras staat een podium waar optredens plaatsvinden. Terugkerende elementen zijn kunstschilders, een sneltekenaar en kramen met Franse snuisterijen en kunstartikelen. Bron: ED.

22-05-2019 Vrouw betrapt inbreker

Dinsdagnacht is er ingebroken in een woning aan de Dommelstraat in Helmond. De bewoonster was wakker geworden van het rammelen van de badkamerdeur. Toen zij uit bed sprong en de badkamerdeur opende gooide iemand aan de andere kant van de badkamer de deur dicht en rende de trap op. De vrouw rende achter de inbreker aan die via een openstaand raam vluchtte. De gewaarschuwde politie heeft in de omgeving geen verdachte aangetroffen. Bron: 112nwsonline.

22-05-2019 Gedicht inspiratie voor musical

Leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege in Helmond staan in juni viermaal op het podium van Theater Speelhuis met de voorstelling 'Zuidwal'. Het thema van de musical is keuzes maken die achteraf gezien misschien de verkeerde waren. Inspiratiebron is het gedicht 'Foute keuze' van oud-leerling Auke de Leeuw. Het zorgde in 2012 voor veel ophef. Het zou worden voordragen tijdens de Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Maar dat ging niet door omdat de organisatie zwichtte voor protesten. Het gedicht ging over de oud-oom van De Leeuw die diende bij de Waffen SS. De Deurnese schrijver Erik Vink gebruikte het gedicht als inspiratie voor het script van Zuidwal. Bron: ED.

22-05-2019 Geukerspark in Helmond

Het Havenpark in het centrum van Helmond draagt sinds dinsdagmiddag de naam van voormalig burgemeester Jacques Geukers. Geukers was van 1966 tot 1986 burgemeester van Helmond. Zijn familie was dinsdag aanwezig en zijn achterkleinzoon onthulde het naambordje. Dit gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Elly Blanksma en de oud-burgemeesters Wim van Elk en Fons Jacobs. Tevens werd ook het startsein gegeven voor de vernieuwing van het park waardoor ook het riviertje Oude Aa een prominente plek zal krijgen. Bron: ED.

22-05-2019 Proef met uitkeringsgerechtigden

Helmond gaat uitkeringsgerechtigden helpen weer deel te nemen aan de samenleving. Niet per se met betaald werk, maar ook met vrijwilligerswerk. In Helmond wonen tussen de 1200 en 1400 mensen met een ‘loonwaarde’ van hooguit dertig procent. Dat betekent dat zij door omstandigheden waarschijnlijk nooit méér kunnen werken dan het aantal uren dat nodig is om krap een derde van het minimumloon te verdienen. In juni start een proef waaraan maximaal honderd mensen vrijwillig kunnen meedoen. Als die slaagt, wil Helmond vanaf september volgend jaar de volledige groep gaan helpen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt voor de proef 120.000 euro beschikbaar. Bron: ED.

22-05-2019 Leerlingen naar Autotech

De leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Heindert uit Aarle-Rixtel gaan donderdag 23 mei naar de AutoTech Automotive en Techniek in Helmond. De leerlingen maken in twee uur tijd kennis met de wereld van automotive en techniek door drie of vier verschillende workshops te volgen. Bron: Omroep Kontakt.

22-05-2019 Biljartclub 't Centrum

Biljartclub Beek en Donk
De uitslagen bandstoten van woensdag 22 mei
2-0 Jan van Hout - Jan van Neerven
0-2 Antoon van Osch - Jan van Hout
Halve finale:
2-0 Peter Vogels - Mari Vereijken
2-0 Gerrit Wilms - Jan van Hout
De finale:
0-2 Peter Vogels - Gerrit Wilms
Kampioen Bandstoten 2019 Gerrit Wilms.
Bron: Omroep Kontakt.

22-05-2019 Kikker is jarig

Bibliotheek De Lage Beemden viert zondag 2 juni de 30ste verjaardag van Kikker, het figuur uit de boeken van Max Velthuijs. Daarnaast is het de 10de editie van het Kikkerconcert in Aarle-Rixtel. Dit wordt gevierd bij de vertelboom van het IVN. Er wordt voorgelezen en Kikker zelf is aanwezig. Bij de bieb is een deelnameformulier te krijgen met een vlaggetje om te versieren. Daarmee wordt een feestslinger gemaakt die bij de vertelboom wordt opgehangen. Bron: Omroep Kontakt.

22-05-2019 Fabels schrijven en illustreren

De Kennisfabriek was woensdag in bibliotheek De Lage Beemden in Lieshout. Kinderboekenschrijfster Inge Dümpel en illustrator Frank Sobat verzorgden een workshop fabels schrijven en illustreren. De schrijfster en de illustrator zijn de makers van het boek met vertellingen over Kantjil en Vos. Ze vertelden over dit boek, over fabelwezens en over hun Indonesische roots. De deelnemers kregen schrijf- en tekentips waarna ze aan de slag gingen met het maken van een miniboek. Bron: Omroep Kontakt.

22-05-2019 Fietste Mee-tocht met Pinksteren

Op tweede pinksterdag wordt in Beek en Donk de Fietste Mee-tocht gehouden. Sinds vijf jaar is de organisatie in handen van stichting Goede Doelen Laarbeek, een samenwerkingsverband van het Leonardusgilde en Scouting Beek en Donk. Met dit evenement willen zij kleinschalige ontwikkelingsprojecten en sociaal maatschappelijke instellingen uit Laarbeek steunen. Dit jaar is dat de Zonnebloem in Laarbeek. De tocht is ongeveer 35 kilometer lang en heeft drie rustpunten. Ook wordt er een route uitgezet voor mountainbikers. Bron: Omroep Kontakt.

22-05-2019 Inzameling taxussnoeisel

Stichting Taxus Taxi start maandag 10 juni de jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel. Het snoeisel van deze haagplant wordt gebruikt voor de productie van Taxol, het basisbestanddeel van chemotherapie. Elk jaar opnieuw worden duizenden chemotherapieën gemaakt van het verzamelde taxussnoeisel. Al sinds 2009 zamelt de stichting het snoeisel in. Bron: Omroep Kontakt.