28-09-2014 Burenmiddag in Aarle-Rixtel

Zaterdag waren er in diverse buurten van Laarbeek de burendagvieringen. Ook op de Heindert in het Zonnetij te Aarle-Rixtel.
De muzikale bijdrage werd door Henk van Beek met een zestal liedje's geleverd. Met deze liedje's werd spontaan meegezongen. Er werd ook een film gedraaid. Iedereen werd op koffie of thee met gebak onthaald waarna nog een paar drankje's aangeboden werd door de organisatie.
Het was voor allen een leuke middag.

28-09-2014 Burendag De Vang Lieshout

Zaterdag was in de Vang in Lieshout tijdens de burendag de grote schoonmaak georganiseerd.

Iedereen jong en oud was mee aan het helpen om het plein en de straat schoon te krijgen.

Ook was er om een boom een nieuwe bank geplaatst.

28-09-2014 Koninklijke onderscheiding Tonny van Alem

Burgemeester Ubachs van Laarbeek heeft zaterdag bij Bijzondere Gelegenheid de heer Tonny van Alem uit Aarle-Rixtel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Van Alem is al 36 jaar actief als vrijwilliger. Sinds 1978 is hij bestuurslid van de plaatselijke vogelvereniging. Daarvan was hij vijftien jaar secretaris. Hij is zeer betrokken bij de organisatie van vogeltentoonstellingen.
Sinds 1991 is hij bestuurslid van tennisvereniging De Hut in Aarle-Rixtel. Hij is belast met het kantinegebeuren en is coördinator van de werkzaamheden betreffende baan- en parkonderhoud, onderhoud van de gebouwen, de schoonmaak en de kantinediensten. Daarnaast is hij vergunninghouder, sleutelbeheerder en stand by als mensen bij kantinediensten niet op komen dagen. De heer Van Alem is contactpersoon voor 25 leverings- c.q. onderhoudsbedrijven en houdt zich bezig met het innemen, natellen en inboeken van de kantinegelden. Tot zijn taak behoren de inkoop van de producten en het onderhoud van de elektrische apparaten in de kantine . Hij vervangt de baanverlichting en vervangt of repareert de elektra. De heer Van Alem is elke vrijdag aanwezig voor onderhoudswerkzaamheden op het park. De onderscheiding werd hem uitgereikt tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van tennisvereniging De Hut.

28-09-2014 Herdenkingsdienst Aarle-Rixtel

Vrijdag was er een herdenkingsdienst bij het Heikants Kapelletje in Aarle-Rixtel.

Ondanks het slechte weer was er toch een redelijke belangstelling.
De dienst werd opgeluisterd Lucy en Gerie van
Gerwen, Hein v. Brug en de drie veteranen Paul Kweens,Thijs v. Gansewinkel en Wim v. Elten.

Ook werden er diverse bloemen op het graf neergelegd.

28-09-2014 Werkzaamheden aan duiker

Op dit moment worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de duiker op de kruising
Goorloop met het Wilhelminakanaal gelegen tussen de brug gelegen bij de Lieshoutse brouwerij en de Laarbrug.

De Goorloop is een beek die bij Mierlo ontspringt en bij Boerdonk in de Aa uitmondt.

28-09-2014 Touwtrektoernooi Lieshout

Carnavalsclub Ok Moi hield op zaterdagavond haar jaarlijks terugkerend touwtrektoernooi bij Café De Koekoek in Lieshout.

Er werd getrokken in teams van 6 personen. De eerste wedstrijden werden in de poule getrokken, gevolgd door de kruisfinales.

Daarna werden de felbegeerde wisselbekers verdeeld.

28-09-2014 Stenzel & Kivits in Dorpshuis te Lieshout

Dorpshuis Tejater in Lieshout opende het nieuwe seizoen op zaterdag in de theaterzaal met een nieuwe comedyshow van Stenzel & Kivits 'The Impossible Concert'.

Op ongeevenaarde wijze vlogen klassieke thema's voorbij. Muzikale en theatrale improvisaties op genres als jazz, pop en folk
werden afgewisseld met virtuoos spel op buitengewone muziekinstrumenten.

28-09-2014 Open Errup bandwedstrijden

BreakOut, het Erpse zondagmiddag podium voor beginnende bands, organiseert dit najaar weer de Open Errup bandwedstrijd.
Via 3 voorrondes en finale strijden 12 bands om twee plaatsen voor Open Errup, het Erpse Koningsdag festival. De 1e voorronde is zondag 19 oktober. In een sfeervolle zaal met een vette geluidsinstallatie, grootbeeld videoscherm en een wervelende lichtshow kunnen de groepen podiumervaring opdoen en zich aan het grote publiek voorstellen. Even weg uit die oefenruimtes en proeven aan het echte werk.

28-09-2014 Open Errup bandwedstrijd

BreakOut, het Erpse zondagmiddag podium voor beginnende bands, organiseert dit najaar weer de Open Errup bandwedstrijd.
Via 3 voorrondes en finale strijden 12 bands om twee plaatsen voor Open Errup, het Erpse Koningsdag festival. De 1e voorronde is zondag 19 oktober. In een sfeervolle zaal met een vette geluidsinstallatie, grootbeeld videoscherm en een wervelende lichtshow kunnen de groepen podiumervaring opdoen en zich aan het grote publiek voorstellen. Even weg uit die oefenruimtes en proeven aan het echte werk.

28-09-2014 Bij toeval hennepdrogerij ontdekt

Tijdens het surveilleren vrijdag op de Peij in Gemert roken de agenten een sterke hennepgeur en hoorden vanuit de woning van een man een zoemend geluid komen. De man wilde niet dat de agenten zijn woning binnen gingen en de agenten belden met de Officier van Justitie. In de woning waren twee kamers ingericht als hennepdrogerij. Er werd 6.5 kilo gedroogde en bijna 4 kg natte hennep aangetroffen. Er was geknoeid met de elektriciteitsmeter. Deze is verwijderd door de elektriciteitsmaatschappij. De hennep en alle toebehoren is in beslag genomen en zal worden vernietigd. De verdachte is aangehouden en naar het bureau gebracht. Er wordt een proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

28-09-2014 Kerkdorp Zijtaart wint prijs

Door de school, het dorpshuis, ouderenwoningen, en zorgvoorzieningen op te nemen in het klooster in Zijtaart, kon het klooster op een nieuwe manier een centrale positie in het dorp innemen. Tegelijkertijd ontstaat er in het centrum van het dorp dan ruimte voor woningbouw en voor verbetering van de dorpsstructuur. Door al na te denken over herbestemming van religieus erfgoed ruim voordat het leeg staat, wordt de kans op een succesvol nieuw leven voor erfgoed vergroot.

27-09-2014 LEV groep neemt taken Sensoor over

De LEV groep gaat vanaf 2015 de dienst anonieme hulp op afstand voor de Peelregio uit voeren. Laarbeek zal hiervoor een bedrag van 5.474,50 euro beschikbaar te stellen. Hulp op afstand behelst een (anonieme) vorm van hulpverlening, door vrijwilligers, waarbij door de hulpvrager via telefoon of internet een luisterend oor en advies geboden wordt voor zijn
of haar problemen. Deze taak is nu nog ondergebracht bij Sensoor, een landelijke organisatie.

27-09-2014 Laarbeek gaat niet in op principeverzoeken

De gemeente Laarbeek heeft twee principe-verzoeken van de firma Van Merksteijn
ontvangen om het geldende bestemmingsplan
Bedrijventerrein Bosscheweg - Wellestraat Oost
te herzien. Het college van Laarbeek verleent geen medewerking aan de beide principe-verzoeken.
Het ene verzoek heeft betrekking
op de toevoeging van extra bedrijfspercelen.
Het andere verzoek voorziet in de stalling van
auto's waarvoor een afschermende groenstrook
dient te worden doorbroken. Beide verzoeken
hebben betrekking op hetzelfde deel van het
bedrijventerrein, vandaar een gecombineerde
behandeling.

27-09-2014 Korting op subsidiebudget Lage Beemden

Het college van Laarbeek heeft ingestemd met de vermindering van het subsidiebudget van 10.000 euro voor Bibliotheek De Lage Beemden.
Dit door uitname gemeentefonds ten behoeven van de landelijk beschikbare E-boek-faciliteiten, zoals uitgewerkt in de meicirculaire 2014 voor de jaren 2015-2018, met ingang van 2015.
Landelijk wordt het E-book, dat tot de collectie van de bibliotheken gaat behoren,
georganiseerd. De gemeentelijke bijdrage voor
het bibliotheekwerk wordt door het Rijk naar
rato verminderd. Voor Laarbeek bedraagt deze
vermindering van het subsidiebudget volgend jaar 10.000 euro. Dit bedrag loopt op, met de verwachte groei aan vraag naar het E-boek, tot 15.000 euro in 2018. De bibliotheken zullen door deze ontwikkeling minder boeken voor hun collectie hoeven aan te schaffen.

27-09-2014 18 miljoen extra voor sloop stallen

De provincie Noord-Brabant trekt 18 miljoen euro extra uit voor voortzetting van de regeling voor sloop van oude stallen op het platteland.
De ingreep is nodig omdat betrokken commerciële partijen vinden dat ze niet genoeg rendement meer halen en de provincie met een schadeclaim hebben gedreigd, staat vrijdag in een voorstel aan Provinciale Staten.
De regeling voor sloop van oude stallen dateert uit 2001 en kostte destijds 216 miljoen euro. Het geld wordt terugverdiend door uitgifte van kavels voor huizen op de leeggekomen plaatsen. Ruim de helft van de kosten is tot dusver terugverdiend.

27-09-2014 Drie mogelijke namen voor fusiegemeenten

De drie namen die voorliggen voor de nieuwe fusiegemeente van Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel zijn donderdagavond vastgesteld door de politiek.

Het is nu aan de inwoners van de drie gemeenten om te stemmen op Koevering, Meierijstad of Land van Rode.

Op 19 november wordt de nieuwe naam van de fusiegemeente bekendgemaakt.

27-09-2014 Beeld De Kanaalgraver duidelijk zichtbaar

Wethouder Van Rinsum van de gemeente Veghel onthulde donderdag een plaquette op het beeld van de Kanaalgraver in Keldonk. De omgeving van het beeld is de afgelopen maanden helemaal opgeknapt en verbeterd door vrijwilligers. Er zijn onder meer plantenbakken geplaatst, een nieuw plantsoen aangelegd, gebakken klinkers gelegd en er staan picknickbankjes. Het beeld staat symbool voor de verbondenheid tussen het kanaal en Keldonk, wat in de negentiende eeuw met de hand gegraven is. Vrijwilligers gaan het plantsoen onderhouden.

26-09-2014 Cursus EHBO bij kinderen in Beek en Donk

In het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk
werd woensdagavond de eerste les van de cursus EHBO bij kinderen gegeven. Er waren voor deze eerste avond 15 belangstellende gekomen.

De cursisten leren hoe ze risico's in en om huis, school of opvang kunnen verkleinen en wat ze moeten doen wanneer een ongelukje zich toch voordoet. Onder leiding van een ervaren docent leren ze de beginselen van de eerste hulp.

26-09-2014 Opbrengst nierstichting in Beek en Donk

In de kermisweek vond in Beek en Donk de jaarlijkse collecte plaats van de Nierstichting, waaraan dit jaar 54 collectanten hun bijdrage leverden.

De opbrengst bedroeg 2.749,79 euro.

26-09-2014 Kinderboekenweek wordt een feest

Op veel basisscholen wordt de komende weken aandacht besteed aan de Kinderboekenweek.
Deze gaat woensdag 1 oktober van start.
Het thema van dit jaar is Feest. Veel kinderen weten al lang dat lezen een feest is, en ze genieten als ze voorgelezen worden. Er is deze week op veel scholen een voorleesontbijt. Verder is er de voorleeswedstrijd. Bibliotheek De Lage Beemden, KunstLokaal en het Gemeentearchief hebben voor Kinderboekenweek een speciale tipkaart gemaakt met een tiental lesideeen rondom het thema Feest.