22-06-2014 Bewoners terug in Franciscushof

Na een verblijf van drie weken in een hotel in Helmond zijn zaterdagochtend de zes bewoners van zorgcentrum Het Franciscushof in Lieshout weer teruggekeerd.
Zij verbleven daar omdat de Zorgboog de eerste nieuwe unit voor wonen met begeleiding en verzorging aan het bouwen was.

Er is hen een gerenoveerde kamer aangeboden op een andere etage in het verzorgingshuis zodat zij met de oude regeling toch nog in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

22-06-2014 Biljartvereniging Van de Rooje

Biljartvereniging Beek en Donk
Uitslagen van vrijdag 20 juni
3-0 Mark v.d. Burgt - Jan v. Grinsven
3-0 Frank Bouw - Marcel Bekkers
0-2 Philip Oosthoek - Frank Bouw
3-1 Frank Bouw - Niels Schoonings
Stand per 20 juni
1. Mark v.d. Burgt
2. Philip Oosthoek
3.Jan Crooijmans
4. Dennis v. Dommelen
5. Geert-Jan Otten

21-06-2014 Opbrengst Roparun

De Roparun, de jaarlijkse estafetteloop van Parijs en Hamburg naar Rotterdam, heeft dit jaar ruim 5,1 miljoen euro opgebracht.
Veel inwoners van Laarbeek deden aan deze tocht mee. De deelnemers liepen deze 538-km lange tocht tijdens het Pinksterweekend in een estafette om geld in te zamelen voor kankerpatienten die niet meer te genezen zijn.
Vrijdag kwamen de achtduizend deelnemers nog een keer bijeen voor de slotavond om ervaringen te delen en om te horen wat de gezamenlijke opbrengst is.

Hoewel de opbrengst minder is dan de 5,5 miljoen euro van vorig jaar, is de organisatie blij met de winst van de 23ste editie. ''De recessie slaat toe'', zegt een woordvoerder, ''maar wij zijn heel tevreden. De opbrengst is hoger dan we hadden gedacht."

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Hij bestaat sinds 1992 en heeft inmiddels ruim 62 miljoen euro opgebracht.

21-06-2014 Einde aan Aarles Pumpke

Er komt een einde aan streekmuseum 't Pumpke in Aarle-Rixtel. Het pand gaat binnenkort in de verkoop. Het streekmuseum, waar een vooroorlogse kruidenierswinkel gevestigd was, ligt aan de Wilhelminalaan. Na de dood van de eigenaren Lucie Bos en haar partner Rob Verbun is er een geschil ontstaan tussen de erfgenamen en de stichting.
Een belangrijk deel van het interieur is inmiddels verkocht of naar een andere plaats overgeplaatst.

21-06-2014 Speciale JeugdLink

In de regionale krant van het GGZ in onder andere Helmond, Veghel, Uden en Den Bosch is een hoofdredactioneel artikel van de speciale JeugdLink verschenen met als titel Voetbalcoach als therapeut?. Op deze manier hoopt de GGZ Oost Brabant vooral de gemeenteraadsleden in de regiogemeenten op een laagdrempelige manier te bereiken. Op 18 februari jl. ging de Eerste Kamer akkoord met de nieuwe Jeugdwet. Dat betekent dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Aan de hand van verhalen van ketenpartners, reportages en achtergrondverhalen gaat deze speciale editie van JeugdLink uitgebreid in op de transitie.

21-06-2014 Handboogvereniging De Eendracht

Zes schutters van handboogvereniging De Eendracht uit Aarle-Rixtel heeft donderdag 19 juni deelgenomen aan het toernooi van Sint Willibrordus in Milheeze. Vooraf was 1160 aangegeven om te gaan halen, het werden er 1103, een negatief resultaat van -57.

1. Walter Jansen 224, 2. Toon van Hoof 223,
3. Erwin Wijnhoven 207, 4. Arno Donkers 167,
5. Martien v.d. Graef 154, 6. Michiel Verbakel 128.

20-06-2014 Project dode hoek bij vrachtwagens

Veilig Verkeer Nederland afdeling Lieshout hield donderdag in Laarbeek voor de eerste keer het project 'de dode hoek bij vrachtwagens'. In totaal namen 360 kinderen uit de groepen 7 en/of 8 hieraan deel. Bij de gemeentewerf aan de Stater in Lieshout kregen de kinderen eerst een film te zien. Daarna kregen ze de gelegenheid om met eigen ogen te zien waar bij een vrachtauto de dode hoek zit. Daarvoor waren in de Stater vijf vrachtwagens opgesteld. Door in de praktijk te laten zien waar alle dode hoeken zitten, worden de kinderen bewust van dit gevaar als ze op de fiets zitten.

20-06-2014 Controle op parkeren Piet van Thielplein

De politie gaat controleren op het fout parkeren van auto's op het Piet van Thielplein tijdens de markt en ook tijdens het afbreken van de kramen.
De laatste tijd is er sprake van een toename van fout geparkeerde auto's tijdens het afbreken
van de markt. Dit levert onveilige situaties op voor voetgangers op het plein. Bovendien kunnen marktkooplieden door de geparkeerde auto's het terrein niet meer af.
De boete voor fout parkeren bedraagt negentig euro exclusief administratiekosten.

20-06-2014 Brandweerwedstrijden in Laarbeek

In Laarbeek vinden zaterdag wedstrijden plaats in het kader van de kwaliteitstesten van de Stichting Brandweerkring Brabant-Zuidoost. Aan deze brandweerwedstrijden doen 43 ploegen uit de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en enkele bedrijfsbrandweren, waaronder die van Bavaria, mee. De wedstrijden zullen verspreid over Lieshout, Aarle Rixtel en Beek en Donk gehouden worden. Alle deelnemers en iedereen die wil komen kijken, kan zich melden op de brandweerkazerne van Lieshout. De wedstrijden beginnen rond half negen en duren tot vier uur.

20-06-2014 Pilot over vezels uit afvalwater

In de rioolzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel heeft men met succes vezels uit het afvalwater gescheiden. Deze vezels kunnen een tweede leven krijgen in de isolatie van woningen.
Dit heeft waterschap Aa en Maas samen met de firma Applied CleanTech bij de rioolwaterzuivering onderzocht. De pilot is nu bijna afgerond en de eerste resultaten zijn bekend. Het is weliswaar nog te vroeg om iets te zeggen over de effecten op de kwaliteit van het zuiveringsproces.

Uit de pilot blijkt wel dat de hoeveelheid spuislib behoorlijk afneemt. De eerste, voorzichtige, conclusie is dat het terugwinnen van cellulosevezels daadwerkelijk kan leiden tot aanzienlijk lagere zuiveringskosten, vanwege minder afval, minder kosten voor afvalverwerking en een lager energieverbruik. Verder leidt het ook tot een toename van de zuiveringscapaciteit. Naast een kostenbesparing is er een positief effect voor het milieu, omdat op deze manier nuttige grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.

20-06-2014 Uitslag tevredenheidsonderzoek Klokhuis

In maart hebben de ouders van basisschool Het Klokhuis in Beek en Donk en Lieshout een digitale vragenlijst ontvangen om de oudertevredenheid te kunnen meten. Hieruit blijkt dat ze erg tevreden zijn over de school. Op een schaal van 1-4 scoren de school een 3,32. Dit is hoger dan het gemiddelde op de Nederlandse basisscholen (3,08). Ouders waarderen de onderdelen tijd en pedagogisch handelen het hoogst. Ouders vinden dat de school er verzorgd uitziet, zijn tevreden over de nieuwsbrief en er is voldoende aandacht voor normen en waarden.

20-06-2014 Regen in Drenthe voor fietsers KBO

De leden van KBO Lieshout troffen het donderdag niet met het weer tijdens hun fietsvakantie. Regen was de spelbreker.

Desondanks was er genoeg sfeer op de rit door de Drentse natuur en was er wederom een route uitgezet waarvan de deelnemers genoten.

Vrijdag wordt de week afgesloten met een korte tocht en wordt in de middag het thuisfront opgezocht.

20-06-2014 Franciscushof Lieshout aan het veranderen

Franciscushof in Lieshout biedt wonen met begeleiding en verzorging.

Uniek aan Franciscushof is de kleinschaligheid, het heeft dertig appartementen en enkele kortverblijfkamers.

Sinds kort is er al het een en ander veranderd en is de omslag naar andere zorg al gemaakt. De eerste clienten hebben reeds hun intrek genomen in de verbouwde kamers.

20-06-2014 Geen laaghangende versieringen

Nu het WK voetbal in volle gang is en de straten steeds meer oranje kleuren moeten de aanwonenden de hoogte van de versieringen goed in de gaten houden. Hoewel mensen moeite doen om de vlaggetjes zo hoog mogelijk te hangen, gaan de versieringen na verloop van tijd doorhangen. Aan vrachtwagens en met name de vuilniswagen, die in iedere straat komt, blijven de slingers en vlaggetjes hangen. Ze belanden dan op straat en daar is natuurlijk niemand blij mee.
De gemeente vraagt daarom alle inwoners om hierop attent te zijn.

20-06-2014 GGZ Oost Brabant wint vier prijzen

GGZ Oost Brabant heeft met het initiatief Gangmakers en veiligheidsoverleggen de IGZ ZorgVeiligPrijs 2014 gewonnen. Het initiatief van GGZ Oost Brabant laat volgens de jury zien waar het om draait in de gezondheidszorg: een cultuur waar veilige menslievende zorg wordt geboden.
Bij GGZ Oost Brabant wordt veiligheid structureel in ieder team besproken onder leiding van de zogenoemde 'Gangmakers'. Deze gangmakers kennen het werkproces omdat zij middenin de praktijk van alledag werken.
GGZ Oost Brabant won eerder deze week de Nationale Jeugdzorg Prijs 2014 met het project 'Een Sprong Vooruit' van onderzoeker/promovendus Sanne Rasing. Locatie 't Warant in Helmond won de Gastvrijheidszorg Award 2014. Ook klinisch psycholoog Paul de Bont viel in de prijzen, hij ontving de Francine Shapiro Award voor zijn wetenschappelijke artikel in Behavior Therapy in 2013. Dit is de prijs voor de beste publicatie op het gebied van EMDR.

20-06-2014 Atletiekbaan moet gerenoveerd worden

Als de atletiekbaan van Helmondse Atletiek Club niet heel snel gerenoveerd wordt dreigt de baan afgekeurd te worden in 2016.

De gemeente Helmond wil dit niet laten gebeuren en heeft daarom 685.000 euro apart gelegd voor een grote opknapbeurt van de oudste baan van Nederland op sportpark Molenven in Stiphout.

De volledige toplaag wordt vervangen. Ook worden de baan en de andere atletiekonderdelen geschikt gemaakt voor mindervaliden.

In oktober 2011 is de baan van H.A.C. voor het laatst gekeurd door ISA Sport. Toen was alles nog in orde, maar nu dreigt het sportinstituut de baan af te keuren voor 2016.

19-06-2014 Meicirculaire gemeentefonds 2014

Op de collegevergadering van B&W van Laarbeek is besloten dat het budgettaire effect van de meicirculaire 2014 wordt verwerkt bij de samenstelling van de conceptbegroting 2015, in verdere afwachting van de financiƫle gevolgen in de septembercirculaire 2014. Deze circulaire leidt tot een voorlopige positieve aanpassing van het financieel meerjarenperspectief 2015-2018 zoals gepresenteerd in de Kadernota 2015. Hiermee ontstaat bij de behandeling van deze Kadernota een gewijzigd financieel vertrekpunt m.b.t. de gepresenteerde saldi voor keuzemogelijkheden.
Het incidenteel budgettair effect over 2014, inclusief afrekeningen voorgaande jaren, bedraagt 62.000 euro nadelig, te verwerken in de 2e tussenrapportage 2014.

19-06-2014 Instemming gemeentelijke maatwerking

Het college van B&W van Laarbeek stemt in met de notitie gemeentelijke maatwerking voor personen met een chronische ziekte en/of beperking en de geformuleerde uitgangspunten voor beleidsvorming.
De uitwerking van de geadviseerde scenario's 2014 en 2015 wordt overgedragen aan de werkgroep Harmonisatie bijzondere bijstand en minimaregelingen in verband met de nauwe verwevenheid met deze regelingen, inclusief de opdracht om bij de uitwerking de uitvoeringskosten in beeld te brengen.

19-06-2014 Tweede Roefeldag in Laarbeek

Nadat afgelopen zaterdag kinderen in Aarle-Rixtel en Lieshout geroefeld hebben gaan zaterdag 21 juni de kinderen uit Beek en Donk en Mariahout op pad.
Zij gaan met hun begeleiders 'snuffelen' bij bedrijven en verenigingen.

Groep 8 uit Mariahout roefelt al jaren in Beek en Donk en ook dit jaar hebben de Roefelcomites ervoor gezorgd dat de kinderen in een andere kern kunnen gaan kijken.

19-06-2014 Compensatie eigen risico vervalt in 2014

De gemeente Laarbeek maakt bekend dat de bijdrage van het eigen risico in het najaar van 2014 niet meer wordt uitbetaald.
Mensen die hoge zorgkosten hebben en het volledig eigen risico voor de zorgverzekering betalen konden tot eind 2013 in bepaalde situaties een bijdrage krijgen van het Centraal Administratiekantoor.
Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen risico echter met ingang van dit jaar afgeschaft.