04-05-2018 KBO Lieshout houdt kienavond

Seniorenvereniging KBO Lieshout houdt vrijdag 25 mei een kienavond. Deze wordt gehouden in het Dorpshuis in Lieshout. Naast het kienen is er een loterij. Ook maakt men kans om de jackpot te winnen. Bron: MooiLaarbeek.

04-05-2018 Jaarvergadering De Heikneuters

Na een jaar met veel hoogtepunten is het voor carnavalsvereniging De Heikneuters in Mariahout tijd voor de jaarvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 7 mei in het Buurthuis in Mariahout. Hiervoor worden leden, begunstigers, adverteerders en mensen die de vereniging een warm hart toe dragen uitgenodigd. Wie ideeën of suggesties heeft kan dit deze avond aan het bestuur doorgeven. Bron: MooiLaarbeek.

04-05-2018 Onze Lieve Vrouwe Gilde op jaarmarkt

Tijdens de jaarmarkt in Aarle-Rixtel op Hemelvaartsdag is het Onze Lieve Vrouwe Gilde met een kraam aanwezig. Ter hoogte van slagerij Hegeman worden dan braadworsten en hamburgers bereid. Met de opbrengst van de verkoop wordt het gilde gesteund. Bron: MooiLaarbeek.

04-05-2018 Dauwtrappen met Dikkemik

Hemelvaartsdag 10 mei vindt in Aarle-Rixtel het traditionele dauwtrappen met folkloregroep Dikkemik plaats, in het kader van de Regionale Torendag. Vroeger ging men al om drie uur 's nachts op pad om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan komen. De dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben en zou terug te voeren zijn op een heidens gebruik om het meifeest of de heropleving van de natuur te vieren. De route van donderdag volgt voor een belangrijk deel oude kerkpaden en wegen. Bron: MooiLaarbeek.

04-05-2018 Informatieavond over AVG

Op donderdagavond 3 mei was er in het Buurthuis, in Mariahout een informatieavond over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die verordening is op 25 mei van toepassing voor alle vrijwilligersorganisaties en verenigingen, ook in Laarbeek, die gegevens van personen in een bestand bewaren. Die organisaties moeten zich aan de regels van de nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. De laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen. Mevrouw Woolschot, advocaat, vertelde tijdens deze informatieavond wat de AVG inhoudt en wat dit betekent voor een organisatie. Mag je nog een ledenlijst rondmailen? Stuur je een mail met adressen in CC of BCC? Welke foto's mogen wel en niet geplaatst worden op een website en/of Facebook? Bron: MooiLaarbeek.

03-05-2018 Groene speelplaats bij basisscholen

Op de basisscholen Het Klokhuis en De Muldershof in Beek en Donk bestaat het plan om een groene speelplaats te hebben. Niet alleen de gezamenlijke speelplaats mag vergroenen maar ook de speelplaats aan de buitenzijde van de scholen. Het plan is om deze wens aan het einde van het schooljaar 2018-2019 gerealiseerd te hebben. Voor het ontwerpen van een plan wordt de hulp van de ouders ingeroepen. Bron: Muldermail.

03-05-2018 Gehandicaptenparkeerplaats

Het college van B&W van Laarbeek heeft het voornemen om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen aan de Goudsbloemstraat in Beek en Donk. Het ontwerpverkeersbesluit ligt van vrijdag 4 mei tot vrijdag 15 juni ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Bron: Gemeente Laarbeek.

03-05-2018 Bestemmingsplan Pater Eustachiuslaan

De gemeenteraad van Laarbeek heeft het bestemmingsplan Uitbreiding Pater Eustachiuslaan 17-19 in Aarle-Rixtel gewijzigd vastgesteld. Het plan voorziet in een uitbreiding van het bestaande kassencomplex en het realiseren van een waterbassin. Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 4 mei tot en met donderdag 14 juni voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website. Bron: Gemeente Laarbeek.

03-05-2018 Drank- en Horecavergunning

De burgemeester van Laarbeek heeft besloten ontheffing te verlenen tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan de heer M.M.C. Berkvens uit Mariahout tijdens Mariahout ’85. Deze ontheffing geldt op zaterdag 2 en zondag 3 juni 2018 van 12.00 tot 18.00 uur op en rondom het Oranjeplein in Mariahout. De tapinstallatie zal op beide dagen vanaf 08.00 uur zijn geïnstalleerd, drankverstrekking vindt echter plaats vanaf 12.00 uur. Bron: Gemeente Laarbeek.

03-05-2018 Drank- en Horecawet

B&W van Laarbeek hebben besloten de vergunning te wijzigen tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan de heer C.J. Huijgens voor café De Koekoek, Dorpsstraat 49 in Lieshout. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen dit besluit binnen zes weken na 26 april een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Bron: Gemeente Laarbeek.

03-05-2018 Ophalen oud papier in Beek

Op de papieren Afvalkalender 2018 van Laarbeek staat dat het oud papier in Beek op 10 mei wordt opgehaald, maar dan is het Hemelvaartsdag. Dat oud papier wordt nu opgehaald op donderdag 24 mei. De informatie op de AfvalApp is wel correct. Bron: gemeente Laarbeek.

03-05-2018 Ophalen van bevrijdingsvuur

Acht lopers van Runningteam Laarbeek gaan 4 mei naar Wageningen om daar het bevrijdingsvuur op te halen en dit al lopend naar Laarbeek te brengen. Om middernacht wordt op het 5 Mei Plein in Wageningen het bevrijdingsvuur aangestoken en gaan de renners starten. Ongeveer 2000 sporters brengen het vuur vanuit Wageningen naar hun eigen gemeente. De lopers van Runningteam Laarbeek rennen in estafettevorm van Wageningen naar Mariahout, begeleid door fietsers en auto’s met verzorgers, een afstand van zo'n 100 kilometer. In Laarbeek mogen leden van sportverenigingen als renner of fietser aansluiten. De stoet wordt begeleid door een aantal (oude) militaire voertuigen. Bron: gemeente Laarbeek.

02-05-2018 Punten worden belangrijk

Voetbalclub Eli gaat zondag 6 mei weer een zespuntenwedstrijd spelen tegen MVC. ASV'33, dat de punten ook hard nodig heeft, gaat naar EMK. Mariahout, dat veilig is, krijgt Boxtel op bezoek. Sparta'25 heeft nog steeds kampioenskansen in de topper tegen DAW. Boekel Sport gaat naar Olympia'18 en Boerdonk krijgt hekkensluiter Tongelre op de thee. Gemert is vrij. Bron: Omroep Kontakt.

02-05-2018 Lezing over Eindhovens kanaal

De jaarlijkse lezing voor de gezamenlijke Laarbeekse heemkundekringen werd woensdagavond gehouden in zaal De Koekoek in Lieshout en ging over de geschiedenis van het Eindhovens kanaal. Heemvoorzitter Theo de Groof uit Mierlo heeft veel onderzoek gedaan naar het kanaal dat geheel handmatig in anderhalf jaar tijd werd gegraven en op 28 oktober 1846 werd geopend. Het kanaal doet al lang geen dienst meer als vaarweg, maar is wel een belangrijk natuur- en recreatiegebied. Bron: Omroep Kontakt.

02-05-2018 Dialectenfestival zonder fotowedstrijd

Het Brabants Dialectenfestival in Lieshout wordt dit jaar gehouden zonder de Martien Coppens fotowedstrijd. Het tweejaarlijkse festival met als thema 'Vruuger waar alles bitter', bestaat alleen uit een verhalenwedstrijd. De genomineerden lezen zaterdagavond 9 juni hun verhaal voor, er is dialect-toneel en ook Nico van de Wetering zingt in het dialect. Daarnaast wordt de dialectpenning uitgereikt. Het festival kent dit jaar een korter maar compacter parcours met zondag 10 juni acts op en rond de kiosk. Bron: ED.

02-05-2018 Kind aangereden

Op de kruising van de Rivierensingel met de Gazellelaan in Helmond is woensdagavond een kind op een fiets door een auto aangereden. Het is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De voorruit van de auto raakte zwaar beschadigd. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Naar de oorzaak van het ongeval wordt onderzoek gedaan. Bron: ED.

02-05-2018 Opgepakt voor verborgen houden overledene

Woensdagmiddag is de zoon opgepakt van de 84-jarige man in Nuenen die weken dood in zijn huis heeft gelegen. De zoon is niet opgepakt voor de dood van zijn vader maar omdat hij meerdere keren in het huis van zijn overleden vader is geweest en de dood verborgen heeft gehouden, wat verboden is. De zoon had tegen buurtbewoners van de overledene verteld dat zijn vader bij hem in Helmond verbleef. Er is sectie verricht op het lichaam, maar er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een misdrijf. Er volgt nog toxicologisch onderzoek wat maanden kan duren. Bron: Omroep Kontakt.

02-05-2018 ASV wil weer een vrouwenelftal

Voetbalvereniging ASV'33 in Aarle-Rixtel wil seizoen 2018-2019 weer starten met een meisjesteam op zaterdag en een vrouwenelftal op zondag. Tot voor enkele jaren had ASV twee vrouwenelftallen en een actief veterinnenteam. Door allerlei oorzaken werd de animo minder en momenteel heeft de club nog slechts een vrouwenteam en een veterinnenteam die beide achtmaal per seizoen op vrijdagavond spelen. Bron: ASV'33.

02-05-2018 Lezing over Jaar van Verzet

Het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog heeft 2018 uitgeroepen tot het themajaar 'Jaar van Verzet'. In dat kader heeft Rob Knoops dinsdagavond 1 mei in Bibliotheek De Lage Beemden in Beek en Donk een lezing gegeven die in het bijzonder ging over het verzet in Beek en Donk. Aan de hand van foto’s en persoonlijke verhalen ging Knoops in op de ontwikkelingen in het jaar 1943. Speciale aandacht had hij voor schoolmeester Theunissen. Veel oudere Beek en Donkenaren zullen hem nog wel kennen. Ook het doen van onderzoek naar het verzet en de betekenis van herdenken werd door Knoops toegelicht. Bron: De Lage Beemden.

02-05-2018 Nieuwe Nederlander in Laarbeek

In Laarbeek heeft mevrouw P. Masamuna uit Kinshasa in Kongo maandag 30 april uit handen van burgemeester Frank van der Meijden het certificaat ontvangen waarin haar Nederlanderschap officieel is vastgelegd. Mevrouw Masamuna mag zich voortaan officieel Nederlander noemen. Tijdens de naturalisatieceremonie worden mensen die de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen welkom geheten en wordt stilgestaan bij het verkrijgen van deze nationaliteit. Bron: gemeente Laarbeek.