15-11-2019 Buitenlandse scholieren kijken de ogen uit

Scholieren uit Spanje, Litouwen en Denemarken zijn een weekje in Gemert om meer van hun Nederlandse leeftijdgenoten te leren. Als deelnemers aan het internationale Erasmus+project ‘Our PAST represents our FUTURE’ proberen ze vooroordelen te bestrijden en elkaars verschillen en gewoontes te respecteren. De jongeren leren tijdens hun onderlinge contacten zo veel meer van elkaar en van elkaars cultuur. Zij hebben vaak vooroordelen over andere landen. Maar als ze erheen gaan ervaren zij hoe de mensen daar leven. Bron: ED.

14-11-2019 InbraakBarometer over Helmond

In Helmond zijn heel wat dieven actief, maar ze hebben wel een duidelijke voorkeur voor bepaalde stadsgebieden. Dat blijkt uit de InbraakBarometer van Interpolis. De InbraakBarometer is een tool waarmee men het inbraakrisico in zijn wijk kan bekijken. De voorspellingen van de InbraakBarometer zijn volgens Interpolis gebaseerd op een uniek, zelflerend algoritme dat gebruikmaakt van verschillende openbare databronnen. Zo houdt de tool rekening met informatie als inbraakfrequentie, seizoenspatronen, leeftijdsopbouw, gezinssamenstelling en schoolvakanties. Bron: In de buurt.

14-11-2019 Recyclingsbedrijf Jansen in de fout

Het recyclingsbedrijf Jansen in Son zit fout met de jarenlange opslag van asfalt. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald, maar het ziet wel de goede bedoelingen erachter. Het spul moest gereinigd worden maar door tegenslagen lukte dat niet. Het draait om een al ruim tien jaar lopende gecompliceerde zaak over vergunningen en overtredingen daarvan. Wat de zaak extra moeilijk maakt, is dat in die tijd zowel de wet als de vergunningen en de situatie veranderden. Directeur Toon Jansen wordt vrijgesproken van medeplegen van een milieufeit. Wel gaf hij leiding aan de verantwoordelijke bv’s. Deze lieten het asfalt te lang liggen en maakten de afvalberg te hoog. Ze krijgen elk een boete van negen mille, de directeur een voorwaardelijke boete van tienduizend euro. Bron: ED.

14-11-2019 Ontwerp-bestemmingsplan Bakelseweg 4

In het gemeentehuis van Laarbeek ligt het ontwerp-bestemmingsplan Woning Bakelseweg 4 in Aarle-Rixtel gereed . Dit plan voorziet in een herbestemming van het agrarische bedrijfsperceel naar een woonbestemming. Het ligt met de bijbehorende stukken van vrijdag 15 november tot en met donderdag 26 december ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis in Beek en Donk en is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website.
Iedereen kan een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het plan kenbaar maken. Bron: Gemeente Laarbeek.

14-11-2019 Visie op grootschalige opwek van duurzame energie

De gemeenteraad van Laarbeek heeft onlangs de ‘Visie op grootschalige opwek van duurzame energie in Laarbeek’ vastgesteld. Deze visie biedt de mogelijkheid om een klein aantal projecten in de gemeente op te starten voor het opwekken van duurzame energie (maximaal vijf zonneparken en maximaal 1 windpark). Hieraan verbindt de raad wel een aantal voorwaarden, zoals een onderbouwing van landschappelijke inpassing en het betrekken van omwonenden en/of inwoners van Laarbeek. Informatie is te vinden op de gemeentelijke website. Bron: Gemeente Laarbeek.

14-11-2019 Mantelzorgbonnen in Laarbeek

In Laarbeek zijn de mantelzorgbonnen weer uitgereikt. Met deze bon spreekt de gemeente haar waardering uit naar alle mantelzorgers in de gemeente. De bon, die inwisselbaar is voor een bloemetje, een etentje of een ander cadeau, heeft een waarde van 50 euro en kan worden besteed bij één van de zestien Laarbeekse ondernemers. Bron: Gemeente Laarbeek.

14-11-2019 Aanpak geluidsoverlast A50

Rijkswaterstaat gaat de komende jaren het geluidsoverlast aanpakken van de A50 bij de wijken 't Zand in Son en Breugel en Blixembosch in Eindhoven. Dit doet zij door stiller asfalt of hogere geluidsschermen. Tussen knooppunt Ekkersrijt en Son en Breugel is al sprake van te veel geluid van het verkeer. Daarom loopt daar een akoestisch onderzoek. Resultaten daarvan worden eind van dit jaar of begin 2020 verwacht. Bron: ED.

14-11-2019 Aanpak Jongeren en Gezond Gewicht uitgebreid

Meierijstad gaat het project 'Jongeren op Gezond Gewicht' uitbreiden. Het tegengaan van overgewicht bij kinderen kan niet intensief genoeg zijn. Madeleine van Maren, jeugdarts bij de GGD in Veghel en Schijndel, gaat in gesprek met de kinderen en hun ouders. Van Maren geeft aan dat er veel meer kan spelen bij kinderen met overgewicht dan te veel eten of te weinig bewegen. In dat soort gevallen wordt niet alleen een diëtist of fysiotherapeut ingeschakeld, maar bijvoorbeeld ook een financieel deskundige of een opvoedondersteuner. Bron: ED.

14-11-2019 Voormalig uitbaatster Helmonds café overleden

Afgelopen maandag 11 november is in Helmond Riet Lucassen overleden. Zij had samen met haar man jarenlang een van de beroemdste cafetaria's in de stad: Paul & Riet in de Elzas Passage. Het cafetaria was van 1969 tot 1992 het hart van de Helmondse winkelgalerij in het centrum. In 1989 verhuisde Paul & Riet naar de plek waar nu De Eetkamer zit. Riet Lucassen was al enige tijd ziek. Zij is 81 jaar geworden. Bron: ED.

14-11-2019 Bibliotheek voor Antoon van Dijkschool

De Antoon van Dijkschool voor speciaal onderwijs in Helmond heeft sinds woensdag 13 november een eigen bibliotheek. De school voor kinderen met autisme of een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 18 jaar heeft de beschikking over duizend lees- en prentenboeken en een speciale leeshoek. De school is steeds meer bezig met het aanbieden van uitdagend onderwijs. De gemeente Helmond en de bibliotheek droegen bij aan de boekencollectie. Bron: ED.

14-11-2019 Huisarts Lindeman gaat in 2020 met pensioen

Dokter Erik Lindeman gaat afscheid nemen als huisarts van Lieshout en Mariahout. Per 1 januari 2020 gaat dhr. Lindeman van zijn pensioen genieten. Op donderdag 19 december is er in de middag gelegenheid om van de huisarts persoonlijk afscheid te nemen. Dan wordt in het Dorpshuis in Lieshout een receptie gehouden en kan tevens kennis worden gemaakt met Sjoerd Rutten die Erik Lindeman als huisarts op gaat volgen. Bron. Omroep Kontakt.

14-11-2019 Veehouderij in Keldonk wordt zorgboerderij

Een voormalige veehouderij aan de Trentweg in Keldonk mag van de gemeente Meierijstad worden omgebouwd tot zorgboerderij. Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het ontwerp bestemmingsplan en het in procedure brengen van dit plan. In 2017 heeft het college van de toenmalige gemeente Veghel al in principe medewerking verleend aan de herbestemming van de voormalige veehouderij naar een zorgwoning onder nadere voorwaarden. Op deze plek willen de initiatiefnemers samenwonen met zorgbehoevenden, waarbij de zorgbehoevenden dagbesteding krijgen in de vorm van kleinschalige agrarische activiteiten, zoals de teelt van groente en fruit, het bijhouden van een bloementuin en dierenverzorging. Het gaat om 4 tot 10 zorgplekken. Bron Meierijstad.

13-11-2019 Vrachtwagen belandt in sloot

Op de N279 tussen Helmond en Beek en Donk heeft woensdagavond een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Daarbij is een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt. Deze kwam tot stilstand in een naastgelegen sloot en kantelde. De brandweer is ter plaatse geweest. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Een bergingsbedrijf zal de vrachtwagen takelen. Bron: 112nwsonline.

13-11-2019 Autismecafé succesvol

Het Autismecafé in Veghel bestaat 25 november 1 jaar. Elke maand komen zo'n twintig tot dertig bezoekers naar de bijeenkomst in het Pieter BreugelHuis. Het zijn mensen met autisme, hun verwanten en ouders van kinderen met autisme. Zij praten met elkaar praten, wisselen ervaringen uit en spelen spelletjes. De organisatoren zijn blij verrast met het grote aantal bezoekers dat elke maand de weg naar het café weet te vinden. Aan de eerste verjaardag zal extra aandacht worden besteed. Bron: Omroep Meierij.

13-11-2019 Kindergemeenteraad in Meierijstad

De gemeente Meierijstad houdt 25 november een Kindergemeenteraad in het bestuurscentrum van Sint-Oedenrode. De dag staat in het teken van kennismaken met de lokale democratie en kinderen laten ervaren hoe dit werkt. Hieraan doen dertig leerlingen uit groep 8 van zes basisscholen mee. De kinderen voeren gesprekken met raadsleden die vertellen over hun werk en die hun standpunten vertellen over klimaatbeheersing. Met deze informatie kunnen de leerlingen hun projectvoorstellen goed onderbouwen. 's Avonds presenteren de kinderen in een Kindergemeenteraadsvergadering hun project. De gemeente Meierijstad stelt een bedrag van 2.500 euro beschikbaar voor de school die met haar project de meeste stemmen krijgt. Bron: Omroep Meierij.

13-11-2019 Kweekvijvers-project van start

Bij ROC De Leijgraaf in Veghel is het startsein gegeven voor het traject voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, die aan het werk willen, het zogenoemde Kweekvijvers-project. Ook de gemeente Meierijstad doet hier aan mee. De Kweekvijvers zijn onderdeel van het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant (WSP) en is een regionaal initiatief. In de regio helpt het WSP werkgevers bij hun zoektocht naar goed personeel. Kweekvijvers is voortdurend op zoek naar bedrijven die stageplekken aan kunnen bieden. Bron: Omroep Meierij.

13-11-2019 Mannen verdacht van diefstal van daklood

Op de Medevoort in Helmond zijn dinsdagnacht bij het controleren van hun auto twee mannen aangehouden. Zij zijn bij de politie bekend voor het plegen van vemogensdelicten. In de auto werden inbrekerswerktuig, verdovende middelen en daklood aangetroffen. Volgens de politie is het daklood waarschijnlijk van diefstal afkomstig. Beide mannen zijn ingesloten voor verder onderzoek. Bron: ED.

13-11-2019 Stadsgalerij moet verhuizen

De Stadsgalerij in Helmond moet zijn huidige onderkomen aan de Heistraat uiterlijk 1 februari 2020 verlaten. In de Stadsgalerij staan ruim een dozijn houten maquettes van gesloopte Helmondse gebouwen, gemaakt door Gerrit van Neerven. Momenteel werkt hij aan een replica van de Heilig Hartkerk, de kerk die tot 1954 in de Veestraat stond. Het is niet zeker dat de stichting een ander onderkomen krijgt, zij ontvangt geen subsidie van de gemeente. Bron: ED.

13-11-2019 Kasten voor dwergvleermuizen geplaatst

In Helmond zijn woensdagmiddag 58 kasten voor dwergvleermuizen ingemetseld in de muren van de nieuwe huizen aan de Heistraat. Later komen er ook nog 62 inbouwkasten voor de gierzwaluw. Helmond is een van Brabantse gemeenten die zich sterk maken voor het verbeteren van de leefomstandigheden van vleermuizen, zwaluwen en huismussen. Die dieren verliezen makkelijk hun woonruimte bij sloop- en renovatieprojecten in het stedelijk gebied. Corporaties, projectontwikkelaars en aannemers worden in Helmond gestimuleerd bij bouwplannen ook te zorgen voor vogels en zoogdieren. Bron: ED.

13-11-2019 Strengere controle Helmondse milieustraat

De controles op de milieustraat in Helmond worden aangescherpt. Dit om het afvaltoerisme tegen te gaan. Wie niet in de stad woont, wordt de toegang geweigerd. Ook tegen bedrijven wordt strenger opgetreden. Veel mensen uit buurgemeenten gaan naar de milieustraat in Helmond omdat die goedkoper is. De identiteit van de bezoekers wordt niet altijd gecontroleerd en dat moet veranderen. Door het afvaltoerisme een halt toe te roepen denkt de gemeente Helmond op jaarbasis een kleine twee ton te kunnen besparen. Bron: ED.