18-01-2019 Misdaadcijfers Brabantse gemeenten

In zestien Brabantse gemeenten (waaronder Boekel, Meierijstad en Uden) zijn de misdaadcijfers in 2018 gestegen. Eindhoven en Helmond hadden een golf aan straatroven. Die opvallende trends blijken uit politiecijfers die op 17 januari zijn gepubliceerd. In Noord-Brabant daalde het totaal aantal geregistreerde misdrijven wel, van ruim 117.000 (in 2017) naar ruim 110.00 in 2018. Die trend is al een paar jaar zichtbaar, maar het gaat niet overal de goede kant op. Over heel Brabant daalt het aantal woninginbraken, maar in Uden stegen die van 76 naar 123. Opvallend: In Eindhoven ging het van 53 naar 90 straatroven en van 20 naar 40 overvallen. Helmond: van 4 naar 28 straatroven. Sint Anthonis is niet langer het veiligste dorp van Brabant; dat is Baarle-Nassau. Bron: Omroep Brabant.

18-01-2019 Karin Bloemen in De Brink in Eerde

Zangeres Karin Bloemen is de speciale gast bij The Voices of Meierijstad, een benefietconcert op zondag 20 januari in De Brink in Eerde. The Voices of Meierijstad wordt georganiseerd door de Stichting Angels for Little Angels. De stichting helpt kinderdagverblijf Little Angels in Houtbay, Zuid-Afrika, door stapsgewijs de schrijnende situatie van de jonge kinderen in het verblijf te verbeteren. Die komen uit vaak straatarme gezinnen met weinig of geen toekomstperspectief. Angels for Little Angels, een initiatief van Anja van de Zand uit Schijndel, zet zich in door onderwijs, voorlichting en activiteiten te verbeteren en/of op te zetten. Bron: Omroep Meierij.

18-01-2019 'Marktplaats voor afval' via InduSym

Donderdagmiddag 18 januari was er in Helmond in innovatiecentrum Beginstation een bijeenkomst over ‘circulaire economie’: meer duurzaamheid en minder afval. Immanuel Geesing, student aan de TU/e, ontwikkelde samen met Stichting Bedrijventerreinen Helmond een online reststromenplatform: InduSym (Industriële Symbiose). Een deftige term voor een eenvoudig principe: restafval van het ene bedrijf kan grondstof zijn voor een ander bedrijf. InduSym is er om die bedrijven met elkaar in contact te brengen. Bedrijven voeren zelf in wat ze kwijt moeten en dan kan er gehandeld worden. Een soort Marktplaats voor afval. Zo'n honderd bedrijven in Helmond en omgeving maken er op dit moment al gebruik van. Bron: ED. 

18-01-2019 Boetes voor rijden met onvoldoende zicht

In Zaltbommel werd een man bekeurd toen hij met een compleet beslagen voorruit reed: 230 euro boete. Het is niet toegestaan om te gaan rijden terwijl je voorruit nog niet helemaal schoon is en je geen goed zicht hebt. Wil je in deze koude dagen een dure bekeuring voorkomen, zorg dan dat voorruit en zijruiten volledig ijsvrij zijn. Een stukje ijs wegkrabben voor een ‘luikje’ waar je nog net doorheen kunt kijken is niet genoeg. Hetzelfde geldt voor een beslagen voorruit. De boete voor het rijden met onvoldoende zicht bedraagt 230 euro. Daarbovenop krijg je mogelijk 140 euro boete voor bevroren spiegels. De weg op zonder je auto ijsvrij te maken kan dus 370 euro kosten. Bron: ED.

18-01-2019 Extra reanimatielessen EHBO

Er is veel belangstelling voor de reanimatielessen die worden gegeven door EHBO Aarle-Rixtel; de cursussen in januari en februari zaten snel vol. Omdat er mensen op de wachtlijst staan heeft de vereniging besloten nog een extra cursus in te plannen op de woensdagen 10 en 17 april. Op de cursus leert men wat te doen bij een circulatiestoornis (hartstilstand). Daarnaast leert men het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator). Na de cursus ontvangt men een certificaat. Veel zorgverzekeraars vergoeden de EHBO-cursus: zie uw zorgpolis. De lessen worden gegeven in De Dreef aan de Duivenakker. Bron: MooiLaarbeek.

18-01-2019 Project 'Auto van de straat'

Om mensen kennis te laten maken met autodelen starten de provincie Noord-Brabant en de stichting Natuur & Milieu in februari het project 'Auto van de straat'. Drie Brabantse straten kunnen meedoen. De bewoners van die straten kunnen vier maanden lang twee elektrische deelauto’s gebruiken. Onderzocht wordt of dit het denken over autodelen verandert. Als het project aanslaat, wil Natuur & Milieu ook met andere provincies aan de slag. Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 41.000 deelauto’s. In 2021 zouden dat er zo'n 100.000 moeten zijn. Het aantal autodelers zou dan moeten stijgen van 400.000 naar 700.000. Bewoners van Brabantse straten die willen meedoen aan dit project kunnen zich tot 8 februari opgeven via autovandestraat.nl. Bron: Omroep Brabant.

18-01-2019 Bouw tweekappers Beek en Donk gestart

De bouw van de tweekappers aan de Rijbroeksedreef en Blokskampsedreef in Beek en Donk is gestart, Woensdag 16 januari vond symbolisch een feestelijke bouwhandeling plaats, aangeboden door het bouwbedrijf. Hierbij waren de toekomstige bewoners en wethouder Meulensteen aanwezig. Bron: Omroep Kontakt. 

18-01-2018 Jeugd Bonte Middag Raopers

Carnavalsvereniging De Raopers uit Lieshout houdt dit jaar op zondag 3 februari in het Dorpshuis een Jeugd Bonte Middag. Het wordt een Bonte Middag waar alle kinderen vanaf drie tot dertien jaar uit Lieshout hun talenten kunnen tonen. Dit vindt plaats in het Dorpshuis. Jeugdprins Ferre, Jeugdprinses Aniek en hun gevolg hopen veel deelnemers te ontvangen en kijken uit naar een show met veel optredens. Bron en Foto: MooiLaarbeek.

18-01-2018 Nieuwe prinsenwagen Raopers

Carnavalsvereniging De Raopers uit Lieshout zal dit jaar tijdens de carnavalsoptocht van Lieshout en Mariahout gebruikmaken van een splinternieuw gebouwde prinsenwagen. De oude prinsenwagen voldeed al geruime tijd niet meer. Vorig jaar werd er als noodoplossing een wagen gehuurd. De vereniging realiseerde zich dat dit geen oplossing voor de lange termijn was. Na afloop van het vorige seizoen werd daarom besloten om zelf een nieuwe prinsenwagen te gaan bouwen. Bron: MooiLaarbeek. Foto: MooiLaarbeek.

18-01-2019 Wordt het Koning Voetbal of Koning Winter

Aanstaande zondag gaat de 2e helft van de voetbalcompetitie van start als het weer meezit. Sparta’25 begint de topper tegen Valkenswaard. Eli begint tegen koploper Bavos en ASV’33 tegen de nummer twee Brandevoort. Mariahout gaat naar RKGSV. De ploegen uit de regio krijgen allemaal staartploegen. Gemert De Meern, Boerdonk VCO en Boekel Sport Ulysses. Met ingang van aanstaande zondag komen om 12.00 uur de zaalsporten aan bod en om 13.00 uur elke week een sportvereniging. Deze week is dat tafeltennisvereniging Een en Twintig uit Beek en Donk. Bron: Omroep Kontakt.

18-01-2019 Intentie tot samenvoeging Rabobank Peel Noord en Rabobank Helmond

Om de kwaliteit van dienstverlening te versterken hebben de directies en raden van commissarissen van Rabobank Peel Noord en Rabobank Helmond het voornemen de banken samen te voegen tot één Rabobank. Op 10 januari hebben directievoorzitters Pieter Michielsen (Peel Noord) en Paul van Rijn (Helmond) en voorzitters RvC Hans Snijders (Peel Noord) en Yvonne van Mierlo (Helmond) deze intentie toegelicht aan de ledenraden van beide banken. Michielsen is beoogd directievoorzitter van de samengevoegde bank. Volgens Michielsen zijn beide banken beter in staat kennis, kunde en kwaliteit te bundelen in ‘robuuste teams’. Met elkaar kunnen ze actief inspelen op de ingezette versnelling van de digitale beweging. Tegelijkertijd blijven ze sterk betrokken bij het economische, sociale en culturele leven in de regio. De maatschappelijke impact blijft als voorheen.' Bron: Omroep Kontakt.

18-01-2019 Feestelijke bouwhandeling

De bouw van de tweekappers aan de Rijbroeksedreef en Blokskampsedreef in Beek en Donk is gestart, woensdag vond een feestelijke bouwhandeling plaats. Deze handeling werd aangeboden door bouwbedrijf Van Bussel ’t Hout. Er vond een symbolische bouwhandeling plaats waarbij de toekomstige bewoners en wethouder Meulensteen aanwezig waren. Bron: Omroep Kontakt.

17-01-2019 Vrijwilligerspenning Lyda Stal

In Lieshout is donderdag 17 januari de Vrijwilligerspenning Laarbeek uitgereikt aan mevrouw Lyda Stal-Huygens. Dit bij haar afscheid na 28 jaar als voorzitter van Katholieke Vrouwenvereniging Lieshout (KVL). Als voorzitter heeft mevrouw Stal er mede voor gezorgd dat de vereniging in 1997 zelfstandig werd. Zij nam deel aan het Vrouwenoverleg met andere vrouwenverenigingen in Laarbeek en hielp mee met de jaarlijkse organisatie van een activiteit op de Internationale Vrouwendag op 8 maart. Binnen de vereniging heeft ze diverse clubjes opgericht en zorgde zij samen met het bestuur voor lezingen, excursies en ontspanningsactiviteiten. Daarnaast haalde zij oudere leden op voor het bijwonen van activiteiten. Ze bezoekt de zieken en zij verzorgt de maandelijkse circulaire. Daarnaast is zij collectante voor twee organisaties. De Vrijwilligerspenning werd haar uitgereikt door wethouder Buter in zaal De Koekoek. Bron: Gemeente Laarbeek.

17-01-2019 96-jarige gildejubilaris

De 96-jarige Pieter Penninx uit Bakel wordt zaterdag gehuldigd voor zijn 75-jarig lidmaatschap van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde uit Gemert. De dag begint met een mis gevolgd door een vendelgroet door zijn Gruun Schut. Tot zijn 53ste nam Penninx deel aan wedstrijden tot een zwaar ongeluk in 1974 daar een einde aan maakte. Tot zijn 92ste heeft hij gevendeld. Penninx is de tweede gildebroeder die het 75-jarig lidmaatschap van het gilde viert. Bron: ED.

17-01-2019 Lager ozb-tarief, hoger woz in Gemert

Woningeigenaren in Gemert-Bakel betalen dit jaar geen 6 procent meer voor de ozb maar 4 procent. Maar omdat de woz-waarden binnen de gemeente flink gestegen zijn, zijn de inwoners gemiddeld genomen toch 6 procent meer kwijt. De voorgenomen verhoging van het ozb-tarief is niet nodig nu de woz-waarden in Gemert-Bakel met ruim 8 procent zijn gestegen. Voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen in Gemert-Bakel geldt het omgekeerde. Omdat de woz-waarde van niet-woningen gemiddeld genomen met ruim 2,5 procent is gedaald, stijgt het ozb-tarief in deze categorie dit jaar wél. Bron: ED.

17-01-2019 Ontwerpbestemmingsplan Leekbusweg 5

Het ontwerpbestemmingsplan Leekbusweg 5 in Beek en Donk is gereed. Het plan voorziet in een herbestemming van de bedrijfswoning op dat perceel naar een (burger)woonbestemming. Het ligt met de bijbehorende stukken van vrijdag 18 januari tot en met donderdag 28 februari voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het plan kenbaar maken. Bron: Gemeente Laarbeek.

17-01-2019 Parkeeroplossing pleintjes

Bewoners van het Vinkenplein, Sijsjesplein en Karekietplein in Beek en Donk hebben samen met de dorpsraad en een stedenbouwkundig ontwerper van Jens gekeken naar oplossingen om de parkeerproblemen op de pleintjes aan te pakken. Dit heeft geresulteerd in een maatwerkoplossing per pleintje, zonder afbreuk te doen aan het karakter van de pleintjes en de herkenbaarheid. Er worden extra parkeerplaatsen gemaakt, belijning aangebracht en de bewoners zijn geïnformeerd over de wijze waarop zij in hun buurt op een sociale en veilige manier kunnen parkeren. De ontwerpen zijn tot en met 4 februari te bekijken in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. Bron: Gemeente Laarbeek.

17-01-2019 Gemeentelijk rioleringsplan

Het rioleringsbeleid van Laarbeek is vastgelegd in het Gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023. Daarin is vastgelegd hoe de gemeente de komende jaren omgaat met afvalwater, regenwater en grondwater en welke activiteiten er worden opgepakt. Om de activiteiten op het gebied van riolering uit te kunnen voeren betalen de inwoners een rioolheffing. De komende jaren zal dat tarief verder stijgen. Het vastgestelde rioleringsplan is te vinden op de gemeentelijke website onder 'Nieuws'. Bron: Gemeente Laarbeek.

17-01-2019 Vasthouden van regenwater

Omdat er vanwege de klimaatverandering zwaardere buien worden verwacht wil de gemeente Laarbeek de inwoners ertoe aanzetten hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en regenwater zo veel mogelijk vast te houden op het eigen terrein. In nieuwe situaties moet voortaan een regenwaterberging worden aangelegd, maar voor bestaande situaties zal de gemeente vooral communiceren en stimuleren. Dit wordt verder uitgewerkt en wordt er onderzocht of met korting regentonnen ter beschikking kunnen worden gesteld. Bron: Gemeente Laarbeek.

17-01-2019 Erfgoedavond in Laarbeek

In het kader van de actualisatie van het erfgoedbeleid in Laarbeek wordt dinsdagavond 12 februari een erfgoedavond gehouden. Op deze avond in kasteel Croy in Aarle-Rixtel wordt de inwoners gevraagd om input voor deze beleidsactualisatie. Na een korte toelichting volgt een workshop waarbij wordt gebrainstormd over de kansen voor en met erfgoed in Laarbeek. Er wordt besproken wat er beter kan en tot slot gaat men op zoek naar de historische identiteit van de vier kernen. Bron: Gemeente Laarbeek.