13-11-2018 Brandgerucht bij Hema

De brandweer is maandagavond rond 22.00 uur uitgerukt voor een brandgerucht bij de HEMA in Veghel. Er hing een brandgeur in het Veghelse centrum. De brandweer heeft het pand onderzocht en ook nabijgelegen panden in het centrum. Ze hebben niets aangetroffen. Ook de politie was aanwezig. Bron: 112BrabantNieuws

13-11-2018 Man uit lift bevrijd

De brandweer van Veghel heeft dinsdag 13 november aan de Frisselsteinstraat een man uit een lift bevrijd. De lift was vast komen te zitten. De man maakte het goed. Volgens de bevelvoerder van de brandweer ging het om een technisch mankement. Een monteur werd ingeschakeld om de lift te repareren. Bron: 112BrabantNieuws.

13-11-2018 Een of meerdere fraudeurs?

De schuldvraag in de Helmondse fraudezaak op het Helmondse gemeentehuis ligt nog open. De gemeente Helmond legde vorige week een verband tussen de van fraude verdachte ex-medewerker Pieter H. en een bericht van de Belastingdienst.  H. bekende eind 2016 de fraude voor ruim 18.000 euro en werd ontslagen. De gemeente schakelde twee onderzoeksbureaus in. Die konden geen aanwijzingen vinden voor fraude door andere medewerkers van de gemeente en kwamen op een fraudebedrag van 450.000 euro. Maar van drie leveranciers konden alleen de inkoopwaarden van facturen worden opgenomen, totaal 1,18 miljoen. Als deze facturen onrechtmatig zijn geweest, dan komt het fraudebedrag op 1,63 miljoen. Als H. de enige is geweest die zich schuldig maakte aan fraude, dan zou hij zijn werkgever over 2013 voor bijna 1,3 miljoen hebben getild. De Belastingdienst kwam over 2013-2016 immers op een niet te verantwoorden bedrag van 2,9 miljoen. Bron: ED.

13-11-2018 Aa en Maas over droogte

Waterschap Aa en Maas neemt genodigden donderdag 15 november mee naar het beheergebied van Aa en Maas om te laten zien wat de gevolgen zijn van de aanhoudende droogte en wat dat betekent voor komend voorjaar en zomer. Voorafgaand is er een toelichting op de huidige situatie en de effecten op de langere termijn. De strategie van het waterschap is conserveren, aanvoeren en accepteren. Voor het vasthouden van water doet het waterschap een beroep op partijen zoals agrariërs, gemeenten, terreinbeheerders en burgers. Men moet zorgen dat het water in stedelijk gebied zoveel mogelijk de grond in gaat en in landelijk gebied zoveel mogelijk wordt vastgehouden. Bron: Omroep Kontakt.

13-11-2018 Geen woningen De Klumper

B&W van Laarbeek verleent geen medewerking aan het verzoek voor het oprichten van twee levensloopbestendige woningen aan De Klumper in Lieshout. Het is in strijd met het bestemmingsplan. Daarnaast voldoet het plan niet aan de nota Open Plekkenbeleid en de nota Opvulling Hoeklocaties. Bron: Omroep Kontakt.

13-11-2018 Project Tiny Houses

Het college van Laarbeek heeft inzake het plan Tiny Houses in Aarle-Rixtel in de pachtovereenkomst een maximale pachttermijn van 15 jaar opgenomen. Daarvoor is een procedure opgestart om daarmee tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan voor een periode van maximaal 10 jaar. De Stichting Tiny Houses Laarbeek had het plan voor de realisatie van kleinschalige woningen aan diverse hypotheekverstrekkers voorgelegd. Maar die vonden dat een pachttermijn van 10 jaar voor de geldverstrekker onvoldoende zekerheid bood voor het aanbieden van een hypotheek. Bron: Omroep Kontakt.

13-11-2018 Snelheidsbeperking Ginderdoor

Het college van B&W van Laarbeek heeft ingestemd met verzoek tot het instellen van een snelheidsbeperking van 60 km/uur op Ginderdoor tussen de aansluiting Broeksteeg en de komgrens Mariahout. De verkeerskundige uitwerking wordt vooralsnog beperkt tot het plaatsen van 60 km/uur-borden. Het verzoek was ingediend door de Werkgroep Verkeersveiligheid Mariahout en de Buurtvereniging Van Heideriet tot Ginder. Bron: Omroep Kontakt.

13-11-2018 Verkeersveiligheid Bosscheweg B&D

B&W van Laarbeek heeft ingestemd met het voorstel om de oplossingsrichtingen die in de studie 'Verbeteren verkeersveiligheid Bosscheweg Beek en Donk' staan, te presenteren tijdens een bewonersbijeenkomst. Daarvoor zullen ook de commissie- en raadsleden worden uitgenodigd. De studie naar de verkeersveiligheid is dit jaar uitgevoerd. Bron: Omroep Kontakt.

13-11-2018 Medewerking uitbreidingsplan supermarkt

Het college van Laarbeek zal in principe medewerking verlenen aan het uitbreidingsplan van de Jumbo op het Heuvelplein in Beek en Donk. Jumbo supermarkten heeft de EMTÉ supermarkt overgenomen. Voor de optimalisatie van de winkel wil men deze aan de voorzijde uitbreiden. Aan dit verzoek wordt principemedewerking toegezegd met dien verstande dat er ten aanzien van de aanpassingen in de openbare ruimte alsmede de grondverwerving nog nader overleg nodig is. Bron: Omroep Kontakt.

13-11-2018 Bridgeclub 't Bedonkske

De uitslag van dinsdag 13 november
1. Annie en Helma 67,45%
2. Diny en Bernadette 62.76%
3. Diana en Saskia 60,68%
3. Rie en Tony 60,68%
5. Jo en Riet 59,38%
Bron: Omroep Kontakt.

13-11-2018 Biljartclub 't Centrum

Biljartclub Beek en Donk
De uitslagen van dinsdag 13 november
2-0 Henk Verhappen - Cor van den Berg
2-0 Jan Verbakel - Henk van den Bergh
2-0 Gerrit van Osch - Ad de Koning
2-0 Peter Vogels - Lambert van Bree
2-0 Peter Wilms - Mari van Oorschot
0-2 Antoon Smits - Louis van den Berg
2-0 Henk Jansen - Henk van der Vegt
2-0 Jan van Hout - Marinus Steegs
0-2 Piet Hack - Gerrit Wilms
2-0 Mari Vereijken - Hans van de Waarsenburg
0-2 Marinus Steegs - Harrie Leenders
2-0 Pieter Rooijackers - Theo Verheijen
0-2 Biek Klaasen - Evert Baring
2-0 Hans de Jager - Antoon Wagemans
Bron: Omroep Kontakt.

13-11-2018 Elkerliek waarschuwt voor budgetpolissen

Het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond heeft met zorgverzekeraars een contract afgesloten voor vergoeding van de zorgkosten in 2019. Voor de budgetpolissen van verzekeraars VGZ en Zilveren Kruis is geen contract voor planbare zorg afgesloten. Het gaat om een zeer kleine groep patiënten die zo’n polis heeft. Keuze voor een budgetpolis kan betekenen dat een groot deel van de ziekenhuisfactuur door de patiënt zelf betaald moet worden. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een goede zorgverzekering. Door afspraken met de zorgverzekeraars te maken, probeert het Elkerliek te voorkomen dat de patiënt zelf de rekening ontvangt. Een totaaloverzicht van verzekeraars - en hun polissen - waarmee het Elkerliek een contract heeft, vindt u op de website van dat ziekenhuis. Bron: Elkerliek.

13-11-2018 Woonregisseur in Meierijstad

Meierijstad krijgt een regisseur om meer woningbouwplannen van de grond te krijgen. Die gemeente wil tot 2028 3.940 woningen bouwen, zowel koop als huur. In 2017 zijn 313 woningen gebouwd, in de eerste helft van 2018 waren dat er 278. Meierijstad wees eerder Keldonk al aan als pilotproject voor de andere kleine kernen. Eigenaren van grondpercelen waarop woningbouw mogelijk is, worden benaderd door de gemeente: grondeigenaren die in het verleden al aangaven de mogelijkheden voor woningbouw op hun locatie te willen onderzoeken. Meierijstad wil nu van hen weten of ze mee willen werken aan een onderzoek om de bouw van woningen snel mogelijk te maken. Bron: ED.

13-11-2018 Open dag ROC Ter Aa

Op zondag 25 november houdt ROC Ter AA Helmond een open dag in de gebouwen aan Keizerin Marialaan 2, Nieuwveld 59 en 61 in Helmond en Goorsedijk 6 in Mierlo. Toekomstige studenten, ouders/verzorgers en andere belangstellenden kunnen uitgebreid bekijken welke opleidingsmogelijkheden de mbo-colleges van ROC Ter AA bieden. Studenten en medewerkers van ROC Ter AA en vertegenwoordigers van leerbedrijven zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Er worden demonstraties en presentaties gegeven. Bron: Omroep Kontakt.

 

13-11-2018 Uitslagen BV De Rooje

De uitslagen van 9 november 2018:

3-0 Bart Jansen - Niels Schoonings
3-1 Jan v Grinsven - Mark vd Burgt
3-0 Dave vd Burgt - Marcel Bekkers
3-0 Koen Rooijakkers - Dave vd Burgt

De stand per 9 november 2018:

1 Bert Pellegrino
2 Bart Jansen
3 Jan v Grinsven
4 Geert-Jan Otten
5 Philip Oosthoek

 

13-11-2018 Pepernotenconcert in Het Dorpshuis

De opleidingsorkesten van Harmonie Sint Caecilia geven op maandagavond 19 november een pepernotenconcert voor de Goedheiligman in het Dorpshuis in Lieshout. Alle kinderen van Laarbeek en Sint en Piet zijn uitgenodigd. Om bij te komen van zijn lange bootreis uit Spanje en alle intochten van het weekend kan Sinterklaas even ontspannen tijdens een muzikale avond die de jongste muzikanten van de Lieshoutse en Mariahoutse muziekvereniging verzorgen. Geert Heesakkers presenteert het concert en zorgt dat de Sint goed ontvangen wordt. Dirigent Angelo Mariman zorgt voor de muzikale invulling. Bron: Omroep Kontakt.

13-11-2018 Wijnactie Sint Caecilia

Op zaterdag 17 november komen leden van harmonie Sint Caecilia in Lieshout en Mariahout langs de deuren voor de jaarlijkse wijnactie. Huis aan huis worden een witte en een rode wijn aangeboden. De opbrengst gaat in de verenigingskas. De wijnactie loopt in Lieshout al vanaf 1999 en is inmiddels een vast gegeven in de weken voor de feestdagen. Ook harmonie O&U uit Beek en Donk en harmonie De Goede Hoop uit Aarle-Rixtel hebben een dergelijke actie.  Bron: Omroep Kontakt.

13-11-2018 Slagwerkgroep speelt Evolve

De slagwerkgroep van Harmonie Sint Caecilia speelt zaterdagavond 17 november haar concoursprogramma in Het Buurthuis in Mariahout. Het slagwerkensemble van het Helmonds Muziek Corps is te gast en treedt ook op. De slagwerkgroep uit Lieshout en Mariahout bereidt zich voor op het concours op acht december in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. Het concert op zaterdagavond is een stap richting dat concours en de eerste keer dat de slagwerkers het hele programma in Mariahout spelen. Componist Etienne Houben schreef speciaal voor dit moment het stuk Evolve. Bron: Omroep Kontakt.

 

13-11-2018 Herstel vennen Mariahoutse bossen

Tot eind 2018 wordt er gewerkt aan het herstel van twee voormalige vennen in de Mariahoutse bossen: het Vossenbergven en het Heideven. Die zijn halverwege de vorige eeuw ontwaterd en bebost. Met dit soort ontginningen om stuthout voor de mijnbouw te produceren gingen veel natuurwaarden en biodiversiteit verloren. Om de biodiversiteit te verbeteren worden de vennen opnieuw open gegraven en in het gebied tussen het nieuwe Vossenbergven en het bestaande Torrenven wordt de bovenste grondlaag verwijderd. Vervolgens wordt er heidemaaisel op de bewerkte grond gebracht, zodat de heide zich hier weer kan ontwikkelen. Een archeologisch onderzoeks- en adviesbureau begeleidt de graafwerkzaamheden. Bron: Gemeente Laarbeek.

13-11-2018 Bespreking verkeerssituaties Beek en Donk

Op verzoek van de Beek en Donkse gemeenschap zijn de Dorpsraad en de ondersteunende organisatie Vierbinden in 2010 gestart met een Werkgroep Verkeer. Die werkgroep houdt zich bezig met lastige verkeerssituaties in Beek en Donk en kaart die vervolgens aan bij de gemeente Laarbeek. Het is de bedoeling dat er in een gezamenlijke bijeenkomst vervolgens gezocht wordt naar mogelijke verbeteringen. Op maandagavond 26 november is er in het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg 27 in Beek en Donk een dergelijke bijeenkomst. Bron: MooiLaarbeek.