12-11-2019 Najaarsontmoetingen in Veghelse bibliotheek

Wie het gezellig vindt andere mensen te ontmoeten en daarmee in gesprek te gaan is welkom tijdens de Najaarsontmoetingen in de Bibliotheek Veghel. Dit najaar, te beginnen op 21 november, vindt om de week op donderdagochtend een bijeenkomst plaats, waarbij steeds een ander thema centraal staat. Daarover gaat dan ‘het gesprek van de dag’. Tijdens de Najaarsontmoetingen zorgt een vrijwilliger ervoor dat er genoeg is om over te praten en dat iedereen die dat wil kan deelnemen aan het gesprek. Mensen die liever gewoon luisteren naar anderen zijn ook welkom. Thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld tuinieren, koken en goede voornemens. Een overzicht van de verschillende thema’s is te vinden op de website van de Bibliotheek. Bron: Omroep Meierij.
.

12-11-2019 Nominaties Laarbeeks Vrijwilligerscompliment

De gemeente Laarbeek reikt voor de vijftiende maal de Laarbeekse Vrijwilligerscomplimenten uit en spreekt zo samen met Vierbinden waardering uit voor alle vrijwilligers en -organisaties die actief zijn in de gemeente. In 2019 is er nadrukkelijk aandacht voor de categorie 16-30 jaar. De feestelijke uitreiking van de complimenten is op woensdagavond 27 november in het Buurthuis in Mariahout. DJ Daniëlle Jespers treedt op. In de pauze zijn er korte demonstraties door Nederlandse kampioenen uit Laarbeek in diverse disciplines, respectievelijk Cloë Smeyers, Nicolas Stout en Eliza Galajeva. Alle genomineerden staan vermeld op de gemeentelijke website. Bron: Gemeente Laarbeek. 

12-11-2019 Activerend Huisbezoek zoekt vrijwilligers

Iedere 75-plusser van Laarbeek krijgt eenmaal per twee jaar het aanbod van een Activerend Huisbezoek. De huisbezoeken worden verzorgd door geschoolde vrijwilligers. Tijdens dit bezoek geven de vrijwilligers informatie over zorg, wonen en welzijn in Laarbeek. Indien noodzakelijk vindt doorverwijzing plaats naar een professionele organisatie. Ook wordt een informatiemap aangeboden met daarin veel namen en adressen van instellingen in Laarbeek. De organisatie zoekt nieuwe vrijwilligers die aan de slag willen gaan met Activerend Huisbezoek. Bron: Mooi Laarbeek. 

12-11-2019 Waarschuwing over Snapchat-account

Het Zwijssen-College en het Fioretti-College in Veghel waarschuwen ouders en leerlingen over een Snapchat-account waarop willekeurige namen van jongeren worden gekoppeld aan (naakt-)foto’s. Volgens directrice Anita O’Connor gaat het om zo’n dertig leerlingen die op het account staan. Het gaat om allerlei plaatjes op het account, van naakt tot in bikini, waarbij het gezicht meestal niet zichtbaar is. 'Maar het is duidelijk bedoeld om mensen voor schut te zetten, want namen van leerlingen worden er wel bijgezet', aldus O’Connor. De directeur heeft aangifte gedaan bij de politie maar heeft nog geen idee wie er verantwoordelijk is voor het Snapchat-account. Bron: Omroep Brabant. 

12-11-2019 Werkgroep Verkeer heeft overleg

Vanaf 2010 is de Werkgroep Verkeer in Beek en Donk actief. Deze werkgroep bekijkt en bespreekt moeilijke en lastige verkeerssituaties in die plaats en legt die vervolgens neer bij de gemeente. Op dinsdagavond is er in het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg in Beek en Donk een overleg van de werkgroep. Op dinsdagavond 12 november zullen vertegenwoordigers van de Werkgroep Verkeer aan de hand van dit overleg 'slechte' of 'aandachtbehoevende' verkeerssituaties meenemen in het halfjaarlijks overleg met de gemeente. Bron: Omroep Kontakt.

12-11-2019 Stichting Leergeld overhandigt fiets

Op maandag 18 november overhandigt de Stichting Leergeld Boekel, Gemert Bakel en Laarbeek een Leergeldfiets aan wethouder Greet Buter van Laarbeek. Plaats van handeling: de fietsenwerkplaats van de stichting aan de Beekerheide 6c in Beek en Donk. De stichting wil hiermee dankbaarheid tonen aan de gemeente en de inwoners van Laarbeek. De Stichting Leergeld is voor de uitvoering van de werkzaamheden afhankelijk van giften, donaties, en vooral van subsidies van genoemde gemeenten. De fiets, kleurrijk vormgegeven door de fietsenmakers, staat symbool voor het vergroten van de bereikbaarheid van de leefwereld van de kinderen. Bron: Omroep Kontakt.

12-11-2019 Voorbespreking PNL van de raadsvergadering

Politieke partij PNL houdt op maandagavond 18 november in het Buurthuis in Mariahout een voorbespreking van de extra gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 19 november. In deze raadsvergadering wordt als belangrijkste punt een besluit genomen over het burgerinitiatief 'Behoud gemeenschapshuizen voor Laarbeek'. Andere onderwerpen: voorstellen voor het vaststellen van diverse verordeningen, voorstel krediet van 35.000 euro voor het opstellen van een speelruimteplan, voorstel vaststelling bestemmingsplan Kerkakkers Blok II Beek en tot vaststelling parkeerbeleidsnota 2019, presentatie GGD over extra taken en extra middelen, voorstel wijziging Verordening Wmo in verband met het abonnementstarief. Bron: Omroep Kontakt.

12-11-2019 Natasja's Lazy Sunday Afternoon

In een volle zaal De Koekoek in Lieshout vond zondagmiddag 10 november de eerste Natasja's Lazy Sunday Afternoon plaats. Met onder meer een optreden van zangeres Pascalle Gerritsen. Zij is 16 jaar,  komt uit Lieshout en heeft een liedje geschreven. Dit nummer ging tijdens de Lazy Sunday Afternoon in première. Verder trad deze middag nog een aantal andere zangers en zangeressen op. Zij  traden op voor de 'Beste Zangers van Laarbeek'. Bron: Omroep Kontakt

12-11-2019 Tweede Laarbeeks Peil

De tweede editie van Laarbeeks Peil vindt donderdagavond 28 november plaats in De Pelgrim in Mariahout. Laarbeeks Peil is een open politiek café voor alle inwoners van Laarbeek. Politieke partijen gaan op deze avond met de inwoners en elkaar in debat over belangrijke zaken voor de gemeente Laarbeek, zoals wonen, financiën en voorzieningenniveau. Laarbeeks Peil is een initiatief van Omroep Kontakt, Ondernemersclub VIER en DeMooiLaarbeekKrant. Bron: Omroep Kontakt.

12-11-2019 Minister fluit Stichting GOO terug

Stichting GOO Onderwijs uit Gemert moet na een afgekeurde fusie tussen de Ds. Swildenschool en Michaëlschool in Gemert 350.000 euro terugbetalen, vindt minister Arie Slob. Het nadeel voor de koepel kan zelfs oplopen tot acht ton, zo bleek maandag bij de Raad van State in Den Haag. De minister is in hoger beroep gegaan omdat de rechtbank het niet eens is met de terugvordering. De twee basisscholen gingen in 2014 op in De Samenstroom. De minister wilde na een controle door de onderwijsinspectie geen subsidie meer geven voor de fusie, omdat gebleken is dat de Ds. Swildenschool geen leerlingen meer had. Die waren voor de samenvoeging met de Michaëlschool allemaal al ingeschreven bij andere basisscholen of op de middelbare school. Alleen het personeel ging over naar de Michaëlschool. GOO Onderwijs stond maandag met twee schoolbesturen uit andere provincies over hetzelfde bij de Raad van State. Bron: RvS.

11-11-2019 Kampioenschappen bij Vogelvereniging Laarbeek

Bij Vogelvereniging Laarbeek werden het afgelopen weekeinde de Open Laarbeek Kampioenschappen gehouden. In café-zaal Dave van de Burgt in Beek en Donk namen 33 mensen uit Laarbeek en omgeving aan dit kampioenschap deel met in totaal vierhonderd vogels. Die werden gekeurd door zes keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers die een deskundig oordeel over de vogels uitspraken. Toon van Bakel had de beste vogel, hij kreeg 95 punten voor zijn kraai. Hij ontving het Bondskruis en de Bondsmedaille. Bron: Omroep Kontakt.

11-11-2019 Biljartclub 't Centrum

Biljartclub Beek en Donk
De uitslagen van maandag 11 november
0-2 Cor van den Berg - Lowie Meinhardt
0-2 Henk Mastbroek - Hans Wagelmans
2-0 Gerrit van Osch - Hans van der Ligt
2-0 Henk van den Bergh - Henk van der Vegt
2-0 Mari Vereijken - Lou Muller
2-0 Jan van Neerven - Gijs Verbruggen
0-2 Huub Biemans - Mari van Oorschot
0-2 Harrie Bouwmans - Hans van de Waarsenburg
0-2 Antoon Rooijakkers - Theo Kaak
0-2 Harrie Leenders - Biek Klaasen
0-2 Harrie Poulisse - Jan van Hout
2-0 Mari Verbakel - Jack Brekelmans
2-0 Pieter Rooijackers - Piet van Zeeland
0-2 Bert van Wanrooij - Ad van der Linden
0-2 Antoon van Osch - Theo Verheijen
Bron: Omroep Kontakt.

11-11-2019 Handbalvereniging Bedo

Handbalvereniging Beek en Donk
De uitslagen:
9-17 Swift E2 – Bedo E1
10-9 Bergeijk D1 – Bedo D1
11-22 Bedo DB1 – De Sprint DB1
23-20 Aristos HB1 – Bedo HB1
22-8 Bedo DS1 – Achilles '95 DS1
24-26 Roef HS1 – Bedo HS3
20-35 Saturnus HS1 – Bedo HS2
27-16 Bedo HS1 – Internos HS1
34-20 (Beker) Bedo HS1 – E.S.Z.V. Oktopus HS1
Bron: Omroep Kontakt.

11-11-2019 Wijnactie harmonie Sint Caecilia

Leden van harmonie Sint Caecilia in Lieshout gaan zaterdag 16 november langs de huizen in Lieshout en Mariahout om flessen rode en witte wijn aan te bieden. De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de verenigingskas. De wijnactie loopt al sinds 1999 in Lieshout. De wijnen worden gezamenlijk ingekocht met harmonie Oefening & Uitspanning uit Beek en Donk. Bron: Omroep Kontakt.

11-11-2019 Kontakt Carnavalesk Talent

Door Omroep Kontakt wordt zondag 2 februari 2020 weer een festival gehouden, maar nu met een andere naam dan voorheen: Kontakt Carnavalesk Talent. Het wordt een festival waaraan iedereen kan deelnemen, dus niet alleen carnavalsgroepen. Blaaskapellen, kletsers, dansclubs of koren, het is allemaal mogelijk als het maar een binding heeft met carnaval. Afhankelijk van de soorten inzendingen zal de werkgroep zich beraden over de invulling van de middag. Het is nog niet bekend waar het festival wordt gehouden. Bron: Omroep Kontakt.

11-11-2019 Sint komt naar Laarbeek

Ook dit jaar komt Sinterklaas met zijn gevolg naar Laarbeek. Het eerste dorp waar hij voet aan wal zet is Beek en Donk. Daar arriveert hij zaterdagmiddag 16 november bij de Donkse brug en na een rondgang gaat het programma op het Heuvelplein verder. De kinderen in Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout zullen de sint zondag 17 november verwelkomen. Daar begint hij in Lieshout waar hij arriveert bij de Loswal van Bavaria. Daarna gaat hij naar Aarle-Rixtel waar hij aankomt bij de passantenhaven. Vervolgens gaat hij per koets naar De Dreef. In Mariahout maakt hij vanaf het Buurthuis een rondgang door het dorp waar deze tocht ook weer eindigt. Bron: Omroep Kontakt.

11-11-2019 Nederland Leest: Lekker Duurzaam

Het thema van de campagne Nederland Leest is dit jaar ‘duurzaamheid’. Bibliotheek De Lage Beemden houdt samen met Usawa Coffee, cateringbedrijf Pompoen&Aubergine en Vagabond Brouwerij op dinsdag 26 november een avond met als onderwerp 'Lekker Duurzaam'. In De Eendracht in Gemert geven medewerkers van deze bedrijven een lezing over duurzaamheid binnen hun bedrijf. Na afloop wordt er een proeverij gehouden. Bron: Omroep Kontakt.

11-11-2019 Nieuwe leden ledenraad Rabobank Peel Noord

Na het samengaan van Rabobank Helmond en Rabobank Peel Noord is de nieuwe, samengestelde ledenraad van Rabobank Helmond Peel Noord ook compleet. Onlangs zijn zes nieuwe leden van de ledenraad benoemd. Het zijn Anneke van den Hurk uit Lieshout, Marianne Greenall-Vogels uit Beek en Donk, Harold de Louw uit Mariahout, Anneleen Raaijmakers uit Gemert, Kristel Brouwers-van de Weijer uit De Mortel en Alex van de Ven uit De Rips. De ledenraad fungeert als klankbord voor de bank. Bron: Omroep Kontakt.

11-11-2019 Try-out O&U in Zijtaart

De slagwerkgroep van harmonie O&U in Beek en Donk heeft onlangs deelgenomen aan het Jumbo Muziekfestijn in Zijtaart. Omdat deze Beek en Donkse groep niet in de gemeente Meierijstad ligt kwam zij niet in aanmerking voor de prijzen. De deelnmame van de slagwerkgroep was een try-out voor het concours op 7 december in Etten-Leur. De slagwerkgroep van O&U werd door de jury beoordeeld met een 8,4 gemiddeld. Bron: Omroep Kontakt.

11-11-2019 Anton Kanzler prins Houtse Kluppels

Anton Kanzler is zaterdagavond bekendgemaakt als de nieuwe prins carnaval van de Houtse Kluppels. Als Prins Anton de 2e zwaait hij het komende carnavalsseizoen de scepter onder het motto 'n Skot in de Roos. Kanzler is werkzaam bij de gemeente Eindhoven en is in zijn vrije tijd betrokken bij Scouting Mierlo-Hout. Bron: ED.