14-02-2017 Vooroverleg De Werkgroep

De Laarbeekse politieke partij De Werkgroep houdt donderdag 16 februari een voorbespreking van de onderwerpen die tijdens de commissievergaderingen worden behandeld. Er wordt onder meer gesproken over Sociaal Domein, Kwaliteitsmeting huishoudelijke ondersteuning, Presentatie thuis in Laarbeek, Vrijwilligers, kaderbrief Senzer. Ruimtelijk Domein, Presentatie Blauwe poort, Rapportage Blink, Bestemmingsplan Piet van Thielplein, Bouwplannen. Algemene Zaken, December circulaire, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, Presentatie trainees, Verkoop bouwkavels. De voorbespreking vindt plaats in De Dreef in Aarle-Rixtel.