11-01-2020 Foutje op ticket Sauwelavond Teugelders

Carnavalsvereniging De Teugelders uit Beek en Donk laat weten dat er een foutje is geslopen in het kaartje van de Sauwelavond van 8 februari. Op de ene zijde van het ticket staat de juiste datum, maar op de andere zijde is per abuis de datum van vorig jaar blijven staan. De unieke kaartjes zijn bovendien bijna uitverkocht. De laatste toegangsbewijzen zijn nog verkrijgbaar bij De Snuffelmarkt in Beek en Donk. Bron: CV De Teugelders. 

11-01-2020 ROC Ter Aa in Top 10

In de nieuwe Keuzegids mbo (versie 2020) staat ROC Ter AA uit Helmond in de categorie brede mbo-scholen (roc’s) landelijk op een gedeelde zesde plaats. Daarnaast blijft ROC Ter AA grossieren in topopleidingen, vijftien in totaal. Elf daarvan zijn bouwopleidingen en drie in de zorg. De opleiding Beveiliger is voor het tweede jaar op rij de beste beveiligersopleiding van het land. Een opleiding wordt benoemd tot topopleiding als de totaalscore 75 punten of meer is op een schaal van nul tot honderd. Alle vijftien topopleidingen kregen vorig jaar ook dit predicaat. Bron: Omroep Kontakt.

11-01-2020 Jeugd Bonte Middag de Roapers

De jeugd Bonte Middag van carnavalsvereniging De Roapers in Lieshout wordt dit jaar op zondag 26 januari gehouden. Kinderen van drie tot dertien jaar kunnen hun talenten showen op het podium van het Dorpshuis. Opgeven kan tot 18 januari. Kijk voor meer informatie op cvderaopers.nl. Bron: CV De Roapers

11-01-2020 Ondernemers VIER heffen glas op 2020

Tijdens de nieuwjaarbijeenkomst van Ondernemersclub Vier in zaal Van de Burgt in Beek en Donk namen Nikki Barten en Pieter Kuhn afscheid van het bestuur. Zij hadden hun termijn van 2 x drie jaar er op zitten. Ook Robin Janssens stopte in de activiteitencommissie. Voorzitter Paul Sneijders dankte de dame en heren voor hun inzet en overhandigde hen een bloemetje. Frank van Halteren komt het bestuur versterken. Kort blikte de voorzitter terug op vorig jaar maar de toekomst biedt ook veel moois, liet hij weten. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zal komend jaar voor ondernemers in Laarbeek hoog op de wensenlijst staan. Bron: Omroep Kontakt.

11-01-2020 Ouders ongerust over stopzetten Join Us in Laarbeek

Dat de gemeente Laarbeek stopt met Join Us baart veel ouders zorgen. Een grote groep jongeren wordt nu bij ouders thuis opgevangen om ze sociaal sterker te maken. Laarbeek heeft per januari 2020 de samenwerking beëindigd. De ouders vragen zich af hoe het nu verder moet met de dertien meisjes en jongens in Laarbeek. Stichting Join Us helpt jongeren die eenzaam zijn. Uit onderzoek blijkt dat acht procent van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar chronische gevoelens van eenzaamheid heeft. Op schriftelijke vragen van het CDA in Laarbeek geeft het college van burgemeester en wethouders aan dat het stoppen op kosten is gerelateerd. Join Us werd betaald uit eigen middelen van Vierbinden. Wel sturen B&W van Laarbeek aan op een goede overdracht Vierbinden/ Levgroep. Bron: Omroep Kontakt.

11-01-2020 Lid Raad van Bestuur Elkerliek vertrekt

Michel Foppen stopt per 1 april 2020 als lid van de Raad van Bestuur van het Elkerliek ziekenhuis in zowel Helmond als Deurne. Zo is besloten in goed onderling overleg. Foppen vormt sinds november 2018 samen met Eveline de Bont de tweekoppige leiding en gaat over bedrijfsvoering, financiën en organisatie. De baan brengt Foppen niet wat hij ervan verwachtte. De Raad van Toezicht hoopt snel een opvolger te hebben voor Foppen. Bron: Elkerliek.

10-01-2020 Horecaplan voor Kop van Aarle

Horecaondernemer Jelle de Jongh uit Aarle-Rixtel en ontwikkelaar Robert Hellings uit Beek en Donk hebben serieuze plannen voor een paviljoen en de ontwikkeling van het gebied op de Kop van Aarle. Dat is grofweg het gedeelte van Aarle-Rixtel dat ligt ingesloten tussen het oude en het nieuwe gedeelte van de Zuid-Willemsvaart. Het maakt onderdeel uit van het Gulden Land, het gebied tussen Aarle-Rixtel en Helmond, waarbij beide gemeentes en Waterschap Aa en Maas samen optrekken om het gebied te herontwikkelen. De Jongh en Hellings hebben hun plan uitgewerkt voor de komst van Paviljoen Het Gulden Goed of Het Gulden Land. Bron: MooiLaarbeekkrant.

10-01-2020 Hart voor Minima stopt met uitdelen voedsel

Hart voor Minima in Helmond stopt met het uitdelen van voedsel. De particuliere voedselbank krijgt niet genoeg verse spullen meer om weg te geven. De grootste leverancier van verse producten, Jumbo Supermarkten, verkoopt voortaan zelf etenswaren met korting tegen de houdbaarheidsdatum. De gezinnen die gebruikmaakten van Hart van Minima zijn op de hoogte gebracht. De afgelopen vijf jaar gingen vijftien vrijwilligers elke dag langs Jumbo-supermarkten in Eindhoven en Helmond om bijna-over-de-datum-producten op te halen. Volgens de organisatie werden de afgelopen vijf jaar ruim vijfhonderd gezinnen geholpen en zijn negentig gezinnen door die hulp uit de schulden gekomen. Het bestuur gaat kijken of er in de nabije toekomst andere mogelijkheden zijn om minima te helpen. Bron: ED.

10-01-2020 Coalitiefracties provincie stellen rapporteurs aan

Twee rapporteurs gaan met de twaalf Brabantse fracties in Provinciale Staten praten hoe zij denken dat Brabant de resterende bestuursperiode stabiel bestuurd moet worden. Peter van der Velden was o.a. burgemeester van Breda en is bestuurlijk actief op diverse terreinen. Alfred Arbouw is Eerste Kamerlid namens de VVD. De fracties van VVD, D66, GroenLinks en PvdA willen een goede basis voor het provinciale bestuur en hebben het initiatief genomen om Van der Velden en Arbouw aan te stellen als rapporteurs. Dit initiatief heeft de steun van de meerderheid van de fracties in Provinciale Staten. De Brabantse politiek sloot 2019 turbulent af: de CDA-fractie stapte uit de coalitie, die daarmee geen meerderheid meer heeft in Provinciale Staten. Bron: GS.

10-01-2020 Tweede bijeenkomst Lokaal Beweegakkoord

In november is door de gemeente Gemert-Bakel en ruim 60 'beweegpartners' een start gemaakt met het opstellen van een Beweegakkoord. Nu staat de tweede bijeenkomst op stapel. Het Beweegakkoord leverde vijf mooie en innovatieve thema’s op: 1. Meedoen in de samenleving; tegengaan eenzaamheid; 2. Sociale cohesie, verbinding en lokale samenwerking; 3. Bewegen voor verschillende doelgroepen; 4. Sport en onderwijs; 5. Een duurzame sportinfrastructuur met vitale sportaanbieders. Op woensdag 29 januari is er een tweede bijeenkomst in het gemeentehuis.Men gaat verder met de uitwerking van de thema’s naar concrete acties die gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden en anderen inspireren om mee te doen. Bron: Gemeente Gemert-Bakel.

10-01-2020 Stand Up Comedy Night in Aarle-Rixtel

In Café Déjà Vu in Aarle-Rixtel is op woensdag 15 januari volgens de organisatie een 'unieke avond vol gezelligheid en hilariteit met tal van ervaren en aanstormende comedians' onder de noemer 'Stand Up Comedy Night'. Vijf of zes amateur- en profcomedians wisselen elkaar af met korte shows. Zij brengen hun nieuwste grappen en oneliners en testen hun laatste vondsten en anekdotes. Het zou een 'interactieve en onderhoudende 2,5 uur durende show met diverse karakters en types' moeten worden. De avond wordt afgesloten door headliner Bert Kleijweg. Bron: MooiLaarbeekkrant. 

10-01-2020 Weer kunstlezing bij KBO in Beek en Donk

Op verzoek van de Seniorenvereniging/KBO verzorgt kunsthistoricus Dr. Ger Jacobs een serie kunstlezingen in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. De derde lezing vindt plaats op donderdagmiddag 16 januari. Jacobs laat in die lezing met diapresentatie zijn licht schijnen op de bijzondere Franse kunstcollectie van de Hermitage in Sint Petersburg. Op 13 februari is de volgende lezing. Bron: Omroep Kontakt.

10-01-2020 Acacia in Janssensstraat gaat om

Aarle-Rixtel Info meldt op de website dat de gemeente Laarbeek vergunning verleende voor het kappen van een acacia aan de Janssensstraat in Aarle-Rixtel. De acacia in een bocht aan die straat moet volgens de gemeente worden gekapt vanwege 'gezondheidsredenen' van de boom. Bron: Aarle-Rixtel Info.

10-01-2020 Ongeval met drie auto's op N279

Op de Bosscheweg (N279) bij Keldonk vond donderdagavond 9 januari rond tien over zes een ongeval plaats waarbij drie personenauto’s betrokken waren. Bij het ongeval raakte één persoon gewond. Een buurtbewoner nam het slachtoffer vanwege het slechte weer mee naar huis. Het personeel van een opgeroepen ambulance ontfermde zich over het slachtoffer. Een berger die toevallig in de buurt was, heeft snel twee personenauto’s kunnen bergen. Het derde voertuigen werd door een andere berger opgehaald. Volgens Rijkswaterstaat is het ongeval ontstaan door een voorrangsfout. Bron: 112nieuwsonline.

10-01-2020 Vlisco blijft worstelen

Textielfabrikant Vlisco in Helmond blijft worstelen om het hoofd boven water te houden. Over 2018 werd met meer omzet een klein verlies genoteerd. Toch houdt de directie goede hoop dat het in 2020 goedkomt. Vlisco verkoopt zijn kleurrijk bedrukte stoffen hoofdzakelijk in West-Afrika en daar willen consumenten tegen de verwachting in nog steeds niet meer geld uitgeven, aldus de jaarcijfers over 2018. De omzet van Vlisco steeg in 2018 met 3,6 miljoen euro naar 231,9 miljoen euro. Toch noteerde het bedrijf een verlies van een miljoen. Een jaar eerder noteerde Vlisco nog een winst van twee ton. Bron: ED.

10-01-2020 Maansverduistering goed te zien

Vrijdagavond 10 januari is boven ons land een maansverduistering te zien in de bijschaduw, de minste verduistering die er is. De maan trekt langs de rand van de schaduw van de aarde en krijgt daardoor iets minder licht dan anders. De eclips begint om zes minuten over zes 's avonds, en het hoogtepunt is om elf minuten over acht. Rond kwart over tien is het natuurfenomeen afgelopen. Bij een maansverduistering komt de aarde tussen de zon en de maan in te staan. De aarde houdt het zonlicht tegen en de maan komt hierdoor geheel of gedeeltelijk in de schaduw. Bron: Omroep Brabant.

10-01-2020 Stoplichten zouden te vaak op rood staan

Veilig Verkeer Helmond en de Fietsersbond dringen er bij de gemeente Helmond op aan om verkeerslichten in de stad beter af stemmen of zelfs te verwijderen. Verkeerslichten zouden te lang op rood staan of niet meer nodig zijn op meerdere locaties in Helmond. ‘Slecht’ functionerende stoplichten zouden zorgen voor steeds meer onveilige situaties op de weg. ,,Het is vooral een probleem buiten de ochtend- en avondspits”, zegt voorzitter Frans Stienen. ,,Fietsers en automobilisten rijden door rood omdat ze te lang moeten wachten. Dat levert gevaarlijke situaties op.” Verkeerslichten die worden genoemd staan o.a. aan de Heeklaan, de Burgemeester Van Houtlaan, de Rembrandtlaan en de Hortsedijk. De inventarisatie is nog niet afgerond, maar binnenkort worden de resultaten gedeeld in het Verkeersplatform. Bron: ED. 

10-01-2020 Steekpartij in woning Veghel

De politie van Veghel heeft vrijdagmorgen 10 januari de bewoonster van een woning aan de Jan van Galenstraat aangehouden in verband met een steekpartij. Het slachtoffer is de mannelijke bewoner. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe ernstig de verwondingen zijn is niet bekend. De reden van de ruzie in relationele sfeer die rond 06.50 uur plaatsvond is niet bekend. Bron: Omroep Meierij.

10-01-2020 Fiets met bromfiets in botsing op Beeksedijk

Vrijdagochtend 10 januari vond op de Beeksedijk tussen Gemert en Beek en Donk een ongeval plaats. Daarbij raakten twee personen gewond.
Een fietsend meisje wilde twee andere fietsers inhalen en zag daarbij een tegemoetkomende brommerrijder over het hoofd. Er ontstond een stevige botsing, waarbij het meisje op de fiets even haar bewustzijn verloor. Ze is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer van Gemert werd later opgeroepen voor het reinigen van het fietspad. Bron: 112nieuwsonline.

10-01-2020 Startnotitie Pilot Omgevingsplan Centrum A-R

De gemeente Laarbeek meldt dat recentelijk verschillende principeverzoeken zijn ingediend voor panden in het centrum van Aarle-Rixtel. Verzoekers vragen o.a. om leegstaande winkelpanden te mogen transformeren naar meerdere woningen. Vanwege vigerend beleid waaronder het bestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel is het niet zonder meer mogelijk om medewerking te verlenen aan deze verzoeken. Toch geeft het de gemeente stof tot nadenken, gezien de woningvraag in Aarle-Rixtel en de structurele leegstand van enkele panden. Daarom is een startnotitie opgesteld om de diverse denkrichtingen uiteen te zetten en een voorstel te doen voor de uitwerking van één van de richtingen. Het doel van de startnotitie is het bereiken van een leefbaar en levendig centrum van AarleRixtel. Bron: Omroep Kontakt.