10-01-2020 Sounds of Eurovision bij Sint Caecilia

Op 14 februari wordt het Dorpshuis in Lieshout 'the place to be' voor songfestivalminnend Nederland. Harmonie Sint Caecilia maakt zich samen met carnavalsvereniging De Raopers klaar voor een 'songfestival extravanganza': ‘De Sounds of Eurovision’. Het ‘Te Deum’ zal in ieder geval klinken, net als een heel scala aan songfestivalhits, van stokoud tot gloednieuw, van foute clichés tot onverwachte juweeltjes. Dat alles wordt ‘verrijkt’ met acts. Het harmonieorkest wordt versterkt met combo en zangers. Met genoemde gekkigheid erbij moet het een onvergetelijke avond worden. Bron: Omroep Kontakt.

10-01-2020 Nieuwjaarsreceptie KBO Mariahout

Voor de leden van seniorenvereniging KBO Mariahout werd woensdagmiddag 8 januari de nieuwjaarsreceptie gehouden. In het Buurthuis konden zij elkaar het beste toewensen voor het nieuwe jaar. Daarna werd onder het genot van een hapje en een drankje gezellig bijgepraat. Bron: Omroep Kontakt.

10-01-2020 Autobrand in Mariahout

Op een parkeerplaats naast eetcafe Bo&Zo aan de Mariastraat in Mariahout is donderdag een geparkeerde auto in brand gevlogen. De brand werd door de brandweer snel geblust maar er kon niet worden voorkomen dat ook enkele andere auto's schade opliepen. Bron: Omroep Kontakt.

10-01-2020 Zitmaaier gestolen

Bij een woning aan de Haveltweg in Handel is woensdag 8 januari tussen 08.15 uur en 12.30 uur ingebroken. Daarbij is een zitmaaier gestolen. Wie iets heeft gezien of gehoord kan bellen naar tel. 0900-8844. Bron: Omroep Kontakt.

09-01-2020 Veel berovingen in Helmond

In Helmond hebben rond de feestdagen zes berovingen plaatsgevonden. Eén keer op kerstavond, drie keer op 27 december en twee keer op 2 januari. De slachtoffers werden beroofd van hun portemonnee, tas of horloge. In veel gevallen werden de berovingen gepleegd door lichtgetinte tieners die gewapend waren met een mes. Volgens de politie kunnen de berovingen pas stoppen wanneer de daders niet alleen worden gepakt, maar dat er ook een traject moet worden uitgestippeld waarin ze goed worden begeleid. Bron: ED.

09-01-2020 Nog geen CZ-contract met Elkerliek

De CZ-groep is voor dit jaar nog in onderhandeling met het Elkerliek ziekenhuis in Helmond en Deurne. Er is nog geen contract afgesloten maar mensen krijgen de zorg in het ziekenhuis gewoon vergoed. Dit geldt ook voor zeventien van de 72 andere ziekenhuizen in Nederland. Het CZ wil er geen termijn aan koppelen. Volgens woordvoerder Ceriel Thissen van de CZ-groep ligt de oorzaak bij de stijgende zorgkosten. Bron: ED.

09-01-2020 Meet-, Weet- & Beweegbijeenkomst op De Braak

Bij De Fysioclub op sportpark De Braak in Helmond kunnen volwassen inwoners van Helmond zaterdagmorgen 18 januari meedoen aan een Meet-, Weet- en Beweegbijeenkomst van Jibb+. Tijdens de check wordt de bloeddruk gemeten en wordt gekeken naar conditie, BMI en voetafwikkeling. Daarnaast wordt er een workshop over voeding gegeven. Na afloop krijgt men een gezondheidsrapportage en persoonlijk advies. Bron: ED.

09-01-2020 Vervolgbijeenkomst Laarbeeks Sportakkoord

Dit jaar wordt het Laarbeeks Sportakkoord gesloten. Hierin maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en met sport en bewegen in Laarbeek kunnen realiseren. Op 18 november 2019 werd hierover een eerste bijeenkomst gehouden en nu komt er een vervolgbijeenkomst op donderdagavond 13 februari in het Buurthuis in Mariahout. Bron: Omroep Kontakt.

09-01-2020 Nieuwjaarsborrel bij Badminton Club Lieshout

Voor de leden van Badminton Club Lieshout werd woensdagavond 8 januari in sporthal De Klumper een nieuwjaarsborrel gehouden. Voor de jeugd werd een film gedraaid. Daarna nam de voorzitter het woord en wenste iedereen een goed 2020. Op deze avond werd Ainara Vandegard benoemd tot de Vrijwilliger van het Jaar. Bron: Omroep Kontakt.

09-01-2020 Subsidie voor verder archeologisch onderzoek

De provincie Noord-Brabant heeft subsidie verstrekt om in detail de organische resten te analyseren van planten die in de 14de eeuw groeiden op de Beekse Akkers in Beek en Donk. Daar werden eerder bij opgravingen resten van kleine agrarische nederzettingen aangetroffen uit de Volle Middeleeuwen. Tijdens het onderzoek voor de waterberging zijn overblijfselen gevonden van een erf uit de Late Middeleeuwen (ca. 14de eeuw na Chr.) en van een erf uit de Nieuwe Tijd (1600-1700). Het erf uit de Late Middeleeuwen is zeer bijzonder te noemen, omdat erven uit die tijd nauwelijks werden aangetroffen bij archeologisch onderzoek. Bijzonder is ook dat de resten van het erf na ruim 600 jaar zeer goed bewaard zijn gebleven. Bron: Gemeente Laarbeek.

09-01-2020 Kapvergunning Servaasplein

Het college van B&W in Laarbeek zal ingevolge de Bomenverordening van de gemeente Laarbeek een vergunning verlenen voor het kappen van een boom op het Servaasplein in Lieshout. De boom wordt gekapt vanwege de slechte fysieke staat. Ter compensatie hiervan zullen twee nieuwe bomen gepland worden. Bron: Gemeente Laarbeek.

09-1-2020 Bestemmingsplan Kerkakkers vastgesteld

De gemeenteraad van Laarbeek heeft het bestemmingsplan Kerkakkers Blok II in Beek en Donk gewijzigd vastgesteld. Het voorziet in een uitwerking van het middenblok naar kavels voor patiowoningen. Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen tot en met donderdag 30 januari voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website. Bron: Gemeente Laarbeek.

09-01-2020 Snelle Loop herinrichten om water vast te houden

Waterschap Aa en Maas heeft vorig jaar gewerkt aan plannen voor de herinrichting van de Snelle Loop, benedenloop. In het projectgebied is samen met betrokkenheid uit de streek tot een inrichtingsvoorstel gekomen voor de Snelle Loop. Het plan hiervoor ligt sinds 24 decemberter inzage. Er worden maatregelen genomen voor beekontwikkeling en vispasseerbaarheid. Daarnaast wordt ook een ecologische verbindingszone gerealiseerd. Het waterschap wil met de herinrichting de waterkwaliteit verbeteren. Ook draagt de herinrichting bij aan een veerkrachtiger watersysteem die de klimaatextremen beter aan kan. Water vasthouden in tijden van droogte heeft hierbij prioriteit. Bij alle maatregelen wordt rekening gehouden met de waardevolle cultuurhistorische achtergrond van de Snelle Loop. Ter hoogte van Tereyken wordt de voormalige landweer in het landschap teruggebracht. Bron: Omroep Kontakt.

09-01-2020 Wijkagenten vertellen over hun werk in KennisFabriek

De Kennisfabriek, die woensdag 8 januari werd gehouden in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk, ging over het werk van de wijkagent. Roel Timmermans vertelde over dit werk en werd bijgestaan door collega’s Marianne van Kempen en Thijs Scheeroren. Nadat de kinderen hadden gezien wat agenten allemaal bij zich dragen werden er vragen afgevuurd. Tot slot mochten de kinderen een kijkje nemen in de politieauto. Bij het afscheid kregen ze nog een balpen en schrijfblokje mee.on: Omroep Kontakt.

08-01-2020 PD-zak in Meierijstad wordt PDM-zak

In veel plaatsen is het al gebruikelijk, maar in Meierijstad wordt vanaf 1 februari blik in de zak van het plastic afval en drankkarton gedaan. Daartoe heeft de gemeente nu afspraken gemaakt met afvalinzamelaar Van Kaathoven. De PD-zakken voor plastic- en drankverpakkingen worden nu PMD-zakken, waarin plastic-, metalen- en drankverpakkingen mogen worden gedaan. De huidige PD-zakken worden eerst opgemaakt, daarna komen er op alle afhaalpunten PMD-zakken. Bron: ED.

08-01-2020 Afvalwater Rendac mogelijk weer in kanaal

Er komt mogelijk een einde aan de lozing van afvalwater op de Sonse Heideloop door destructiebedrijf Rendac in Son dat kadavers en dierresten verwerkt. In de zoektocht naar een structurele oplossing voor de klachten is lozen op het Wilhelminakanaal als enige serieuze optie over. Ook omdat daarmee  de belangen van de omgeving het beste worden behartigd. Ook de gemeente Son en Breugel is voorstander van deze situatie. Rendac doet al het mogelijke om het afvalwater te zuiveren.  Bron: ED.

08-01-2020 Helmonder in Expeditie Robinson

Aan een speciale editie van Expeditie Robinson, die binnenkort is te zien op Videoland, doet de 42-jarige Jorik uit Helmond mee. Een andere deelnemer uit deze regio is Elroy uit Mierlo. Speciaal aan deze editie is dat er alleen maar onbekende mensen meedoen. Daarnaast nemen Nederlanders het op tegen Belgen. In totaal moeten zestien deelnemers overleven op een onbewoond eiland en daar in teamverband opdrachten uitvoeren. Aan het eind van iedere aflevering moet iemand het programma verlaten. Bron: indebuurt.

08-01-2020 Oude raadhuis en nieuwbouw in Schijndel gesplitst.

Aan de Markt in Schijndel zijn aan de achterzijde weer de contouren te zien van het oorspronkelijke gemeentehuis. Het tussengedeelte wordt er met een betonschaar stukje bij beetje tussenuit geknipt. Dit om de oude gevel zoveel mogelijk te sparen. Het oude raadhuis en de nieuwbouw worden gesplitst. In het oude raadhuis komen onder meer de bibliotheek en een dependance van de gemeente Meierijstad. De oplevering en ingebruikname worden verwacht in het najaar. De bibliotheek opent wel op 7 februari een tijdelijke vestiging in het voormalige nieuwe gedeelte van het gemeentehuis. Bron: Omroep Meierij.

08-01-2020 Sandra Stijkel weer in Helmondse raad

Later deze maand neemt Sandra Stijkel van de VVD in Helmond weer plaats in de gemeenteraad. Stijkel is nu burgercommissielid. Eerder was ze raadslid voor Senioren2013. In 2016 stapte ze over naar de VVD. Bij de laatste verkiezingen kreeg ze te weinig stemmen voor een zetel. Stijkel komt op de stoel van Serge van de Brug, die later deze maand wethouder wordt. Bron: ED.

08-01-2020 Ongeval op De Leest in Veghel

Op kruising De Leest in Veghel heeft woensdag 8 januari omstreeks 17.15 uur een aanrijding plaatsgevonden tussen twee personenauto’s. Een voorrangsfout was de oorzaak van deze aanrijding. Er vielen geen gewonden, er was enkel sprake van blikschade. Het verkeer ondervond enige hinder van deze aanrijding. Bron: 112nwsonline.