19-01-2017 Helmonds pand gesloten

Een pand aan de Hikspoorsstraat in Helmond is woensdag door burgemeester Blanksma voor zes maanden gesloten. In december werden in het pand door de politie 311 hennepplanten aangetroffen en attributen voor professionele handel in softdrugs.

19-01-2017 De Kei in Helmond verdwenen

Het Helmondse carnavalssymbool De Kei is gestolen. Jaarlijks wordt deze bij het begin van carnaval uit de grond getakeld. De dader van de diefstal is de vriendengroep De Zowanies. Zij hebben gezorgd voor deze stunt en er moet onderhandeld worden met De Keiebijters als zij De Kei nog vóór carnaval terug willen hebben. De prijs: een paar vaten bier.

19-01-2017 Eén naam voor Fides en Stichting Zicht

Fides Kinderopvang en schoolbestuur Zicht Primair Onderwijs in Gemert gaan sinds woensdag 18 januari verder onder de naam Stichting Goo. Dit werd bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst voor de 550 medewerkers in Time Out. Fides heeft vestigingen in Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Het schoolbestuur heeft scholen in Gemert, Bakel, Handel, Milheeze, De Rips, De Mortel, Boeke, Elsendorp en Venhorst. Fides en Zicht vallen nu onder een nieuwe beheersstichting.

19-01-2017 Andere stalling auto's van Autobedrijf Corsten

Het parkeren van auto's van Autobedrijf Corsten in het centrum van Mariahout wordt niet langer gedoogd door de gemeente Laarbeek. Het bedrijf moet de auto's net buiten het centrum zetten op een stuk grond bij Jos Manders aan de Ginderdoor. Corsten moet vóór 1 maart een omgevingsvergunning bij de gemeente aanvragen om het stuk grond geschikt te maken voor opslag. De vergunning geldt voor tien jaar.

18-01-2017 Snelheidsduivel geflitst

Tijdens een radarcontrole in Milheeze is woensdagmorgen een automobilist geflitst toen hij 167 kilometer per uur over de Stippelberg reed. Dat meldde de politie op Twitter. Op de Stippelberg mag maximaal 80 kilometer per uur gereden worden.

18-01-2017 Illegale bewoning in Beek en Donk

In opdracht van de gemeente Laarbeek heeft het Peelland Interventie Team (PIT) woensdag een integrale controle uitgevoerd. Het team heeft twee locaties in de Leliestraat in Beek en Donk bezocht, mede naar aanleiding van klachten van omwonenden. De controle concentreerde zich op de huisvesting van buitenlandse arbeiders. Bij de controle zijn verschillende overtredingen gesignaleerd. Op beide adressen verbleven buitenlandse arbeiders die niet op dat adres ingeschreven staan in de basisregistratie personen. Bovendien zijn voor beide panden geen vergunningen afgegeven om deze mensen daar te huisvesten. Op één locatie was de brandveiligheid dermate slecht, dat er direct maatregelen getroffen moeten worden. Verder waren beide woningen vervuild. Netbeheerder Enexis constateerde dat er gefraudeerd is met een elektriciteitsmeter en een gasmeter en heeft deze direct vervangen. De arbeidscontracten van de werknemers worden nader onderzocht door de Inspectie Sociale Zorg en Werkgelegenheid.

18-01-2017 Laarbeeks Liedjesfestival

Omroep Kontakt houdt ook dit jaar weer het Laarbeeks Liedjesfestival. Het vindt plaats op zondagmiddag 19 februari in het Buurthuis in Mariahout. Negentien groepen nemen hieraan deel. Zij streven ernaar dat hun lied wordt verkozen tot het leukste carnavalslied van 2017. Het gaat er vooral om dat de groepen een echt feestnummer laten horen dat iedere carnavalsvierder snel mee kan zingen. Een deskundige jury beoordeelt wie er als winnaar uit de bus komt.

18-01-2017 Vrouw steelt vier ton

Een vrouw uit Nuenen moet tien maanden de cel in voor het stelen van bijna vier ton bij twee bedrijven in Eindhoven en Son en Breugel waar ze werkte op de administratie. Van het geld dat ze in zeven jaar tijd naar haar eigen rekening doorsluisde kocht ze onder meer een auto en een tuinhuis. Volgens de rechtbank in Den Bosch ging de vrouw zeer berekenend te werk. Ze werd veroordeeld tot vijftien maanden celstraf, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Toen het Eindhovense bedrijf Urbidata ontdekte dat ze geld verduisterde, werd ze ontslagen. Ze vond nieuw werk bij Prestop in Son en Breugel. Ook daar heeft ze jarenlang geld gestolen. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat de vrouw psychische problemen heeft. Ook heeft ze meegewerkt aan terugbetaling van een deel van het gestolen geld. Naast de celstraf moet ze zich laten behandelen.

18-01-2017 Ongeval bij Son en Breugel

Op de A50 bij Son en Breugel is woensdag laat in de middag een ongeluk gebeurd. Het is niet bekend of er gewonden zijn. De linkerrijstrook in de richting van Oss zat dicht door het ongeval. Het is onbekend hoe het ongeluk is ontstaan. De rijbaan werd afgesloten. Automobilisten moesten rekening houden met een extra reistijd van ruim een half uur.

18-01-2017 Politie waarschuwt voor fakemail

Via de Facebookpagina van de politie Gemert-Bakel-Laarbeek en haar collega's zijn dinsdag 17 januari verschillende telefoontjes binnengekomen van mensen die een mail hadden ontvangen met als afzender Oproeping Politie. In de inhoud wordt gesuggereerd dat er een klacht bij de politie in Drachten is ingediend. Het betreft een fakemail. In die fakemail wordt een downloadlink aangeboden. De politie waarschuwt om altijd goed op de afzender van een e-mail te letten en nooit bestanden bij een mail te openen als de afzender onbekend is. De politie in Noord-Nederland verstuurt deze week een mail naar ruim 20.000 e-mailaccounts met het advies om de inloggegevens te wijzigen. Deze actie is een uitvloeisel van een cybercrime-onderzoek waaraan op 13 oktober publiciteit werd gegeven. Daarbij zijn bij een verdachte duizenden inloggegevens van mensen aangetroffen.

18-01-2017 Reanimatiecursus EHBO Aarle-Rixtel

De EHBO-vereniging in Aarle-Rixtel gaat een reanimatiecursus geven op dinsdag 14 en 21 februari in De Dreef. Op de cursus  wordt geleerd wat te doen bij een hartstilstand. Snel handelen is dan van levensbelang. Op de cursus wordt geleerd het slachtoffer te beademen en borstkompressies te geven. Daarnaast wordt het gebruik van een AED (een Automatische Externe Defibrillator) geleerd. Daarmee kan het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok gegeven worden waarmee deze een grotere kans op overleven heeft.

18-01-2017 Strooibeleid in Laarbeek

In het winterseizoen bestrijdt de gemeente Laarbeek de gladheid op Laarbeekse wegen. Om op tijd te weten wanneer gladheid wordt verwacht is er een centraal alarmsysteem. Als de kans op gladheid ontstaat wordt zij gewaarschuwd en gaat de Laarbeekse buitendienst vol in bedrijf. Gladheidbestrijding op álle wegen is niet haalbaar. In de eerste fase wordt er alleen gestrooid op hoofdwegen, doorgaande verbindingswegen naar omliggende gemeenten en dorpskernen, routes van het openbaar vervoer, ontsluitingswegen in de bebouwde kom en op bedrijventerreinen en doorgaande fietspaden en fietsroutes voor werk en schoolgaande kinderen. In de tweede fase, dat is bij ernstige en aanhoudende gladheid, krijgen locaties waar ouderen wonen en waar scholen staan, voorrang. Verder wordt zo gestrooid dat de meeste woningen zowel binnen als buiten de bebouwde kom binnen een redelijke afstand van een gestrooide weg liggen.

18-01-2017 Voorkomen van bevroren afval

De gemeente Laarbeek wijst er haar inwoners op dat het afval tijdens de vorstperiode vastvriest in de grijze of groene container. Daardoor kan deze niet altijd worden geleegd. Bij het legen van de container wordt er altijd twee keer geschud om te zorgen dat het afval uit de container valt. Bij vorst kan de container echter bij te veel schudden gaan scheuren. Zo'n mislukte poging wordt wel in rekening gebracht. De gemeente adviseert geen nat afval los in de container te doen maar verpakt en, indien mogelijk, de container de avond voor de leging in de schuur of garage te zetten.

18-01-2017 Demonstratie van Energiekar bij Repair Café

Bij het Repair Café in Lieshout konden mensen woensdagmiddag hun kapotte spullen laten repareren. Tevens werd er door Lambert Cox een demonstratie gegeven van de Energiekar. Hiermee kan op verschillende manieren energie worden opgewekt. Cox is de uitvinder van de kar en hij is ook de initiatiefnemer van een duurzaamheidsproject in de Leonardusspeeltuin in Helmond. Op zijn verzoek zijn voor de speeltuin innovatieve speeltoestellen ontworpen door leerlingen van het Helmondse Dr. Knippenbergcollege. De toestellen moesten zo ontworpen worden dat ze zichtbaar energie opwekken waardoor jonge kinderen daar spelenderwijs interesse in krijgen.

18-01-2017 Waarde(n)vol communiceren met je kind

De Zorgboog in Helmond start donderdag 19 januari een nieuwe cursus Waarde(n)vol communiceren met je kind. In deze interactieve cursus worden handvatten gegeven om de eindeloze uitdagingen van het opvoeden aan te kunnen. In vijf lessen worden de basisprincipes van het communiceren met het kind uiteengezet. Men leert zo te luisteren dat het kind zich begrepen voelt, zo te praten dat de opvoeder ook begrepen wordt, zo conflicten op te lossen zodat niemand verliest en zo afspraken te maken dat iedereen zich er aan houdt. Dit vindt plaats in Wijkgebouw Helmond aan de Generaal Snijdersstraat.

18-01-2017 Audit op Bernadetteschool Mariahout

De Bernadetteschool in Mariahout ontvangt op maandag 6 februari een auditcommissie. De commissie kijkt naar de kwaliteit van het onderwijs van de Eenbesscholen waaronder de Berndetteschool valt. De bedoeling is om scholen feedback te geven op de kwaliteit van haar onderwijs. Het is een onderdeel van de kwaliteitscyclus.

18-01-2017 Randweg Boekel

Gedeputeerde Christophe van der Maat en wethouder Ted van der Loo van de gemeente Boekel ondertekenen donderdag 26 januari de bestuurlijke overeenkomst die de afspraken vastlegt tussen de provincie en de gemeente voor de aanleg van de Randweg Boekel. Dit gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis in Boekel. Met deze overeenkomst leggen de partijen de afspraken en taakverdeling vast om te komen tot de realisatie van de randweg. De start van de werkzaamheden staat gepland in 2019.

18-01-2017 Nationale Voorleesdagen

Dit jaar worden de Nationale Voorleesdagen gehouden van woensdag 25 januari tot en met zaterdag 4 februari. Het Prentenboek van het Jaar ‘De kleine walvis’ staat deze dagen centraal. Het is geschreven en geïllustreerd door Benji Davies. In Bibliotheek Aarle-Rixtel en Boekel wordt op woensdag 25 januari uit dit boek voorgelezen. Op woensdag 1 februari gebeurt dit in Bibliotheek Beek en Donk, Gemert en Bakel. In Gemert is dan een logopediste aanwezig die ouders uitleg geeft over de taalontwikkeling en het belang van lezen.

18-01-2017 Poppenkastvoorstelling in Lieshout

In bibliotheek De Lage Beemden in Lieshout wordt woensdagmiddag 1 februari voor de kinderen een poppenkastvoorstelling gegeven. Dit gebeurt in samenwerking met Vierbinden. Kinderen tot en met 6 jaar uit Laarbeek, Gemert/Bakel en Boekel zijn welkom in het Dorpshuis.

18-01-2017 Voorleeskampioen Laarbeek

Daan van Aspert van kindcentrum De Sprankel in Lieshout is woensdag voorleeskampioen geworden in Laarbeek. Hij was van de zeven kandidaten de enige jongen. De voorleeswedstrijd werd gehouden in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. In de jury zaten de heer Nagel, mevrouw Driessen en mevrouw Merkx. De beoordeling van de winnaar was unaniem.

Het weer in Laarbeek