19-01-2018 Verloving boerenbruidspaar Raopersgat

Het aanstaande Lieshoutse boerenbruidspaar Cecilia Jongerius en Gerardus Brouwers heeft donderdagavond enkele beproevingen ondergaan om de stap naar het on-echt huwelijk te kunnen zetten op maandag 12 februari. Dat gebeurde onder het toeziend oog van de bewoners en omwonenden van verzorgingshuis Franciscushof. Een deskundige jury beoordeelde of het stel elkaar met een gerust hart de trouwbelofte kan doen. De getuigen Thomas Vlemmix en Christiana van de Wijdeven hadden hierbij een ondersteunende rol. De drukbezochte avond, met een optreden van De Bruurs, werd aan elkaar gepraat door Annemarie Rechters en Sjaak Broekman.

19-01-2018 Supermarkt in pand interieurzaak Rooijackers

Naast al bestaande plannen elders in Gemert voor nieuwe supermarkten, is Keizersberg Vastgoed van plan om een supermarkt te bouwen in het pand van interieurzaak Rooijackers aan de Haageijk. Het heeft dit pand en het daarnaast gelegen pand op de hoek met de Komweg, en de eerste drie adressen de hoek om op de Komweg, in bezit. Keizersberg Vastgoed, eigendom van nertsenhouder Jos van Deurzen uit Elsendorp, heeft plannen voor een winkel met daarboven appartementen en daarnaast parkeerplaatsen. Rooijackers is op zoek naar een andere, kleinere locatie in Gemert. Bron: Omroep Centraal.

19-01-2018 Open dag Gemert-Bakel

Op zondagmiddag 11 maart opent het gemeentehuis van Gemert-Bakel haar deuren. Er is dan een interactieve middag voor jong en oud, aldus de gemeente. Het programma volgt; de gemeente stelt voor de datum alvast te noteren en facebookpagina alsmede website in de gaten te houden. Bron: Gemeente Gemert-Bakel.

19-01-2018 Tienerwerk De Boemerang gered

Tienerwerk De Boemerang in Beek en Donk heeft van Vierbinden donderdagavond goedkeuring gekregen voor een doorstart. Het driekoppige bestuur, Diego Bloemendaal, Corinne Pennings en Wendy Aikema, organiseert voor de jeugd van groep 6, 7 en 8 van de basisscholen in Beek en Donk weer tal van activiteiten. Zij worden ondersteund door een aantal vrijwilligers. De Boemerang opent het nieuwe jaar op vrijdag 9 februari met een carnavalsdisco. Tieners kunnen hun ideeën insturen via de website. Bron:De Boemerang.  

19-01-2018 Drukbezochte IVN-lezing

Bij IVN Laarbeek gaf Cees Verhagen op donderdagavond 18 januari in het overvolle verenigingsgebouw De Bimd een lezing over de Zuid-Willemsvaart. Hij vertelde over de gravers, de bouwers, de vele alternatieve plannen en het geruzie met België over het Maaswater. Het 120 km lange kanaal is bepalend geweest voor de ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Brabant en de beide Limburgen. Het doorsnijdt al meer dan 175 jaar het Brabants en Limburgs landschap.

19-01-2018 De Burcht en De Oever zijn niet De Regt

Bewoners van de appartementencomplexen De Burcht en De Oever in Beek en Donk storen zich aan de onzorgvuldige berichtgeving rond de zware storm van donderdag 18 januari. Wooncomplex De Regt bestaat uit een klein stukje gebouw tussen genoemde appartementencomplexen in. Huurders van die appartementen stellen het kennelijk niet op prijs dat 'alles lukraak De Regt genoemd wordt.' Ze stellen ervoor gekozen te hebben een normale woning te huren in de vorm van één van 120 appartementen en zijn er niet gelukkig mee dat zij 'door de verkeerde benaming met verzorgingshuis De Regt worden vereenzelvigd.'

19-01-2018 Glossy Laarbeek Onderneemt

Inwoners van Laarbeek krijgen voortaan tweemaal per jaar gratis een magazine over ondernemend Laarbeek op de deurmat. De eerste glossy verschijnt op 5 april. Laarbeek Onderneemt is een uitgave van Laarbeek Media, uitgever van onder andere de MooiLaarbeekKrant. Per uitgave komen er zo'n twintig ondernemers aan het woord. Men kan lezen wie zij zijn en wat zij doen. Daarnaast zal het een informatieve glossy worden, die zowel voor inwoners als ondernemers interessant is om te lezen, aldus de uitgevers. Een magazine dat maanden op de tafels blijft liggen en waarover gepraat wordt, dat is de insteek. De tweede editie verschijnt in september. Bron: MooiLaarbeek.

 

19-01-2018 Paul Smeulders Beste Lokale Bestuurder

De Helmondse wethouder Paul Smeulders (30, Groen Links) is verkozen tot Beste Lokale Bestuurder van het jaar 2017. Hij kreeg de prijs donderdagmiddag in Den Bosch uit handen van de vorige winnaar, commissaris van de Koning Wim van de Donk. Jaarlijkse kiest vaktijdschrift Binnenlands Bestuur de beste bestuurders. De jury noemt Smeulders 'een geboren netwerker, communicatief, daadkrachtig en vernieuwend.' Smeulders is de eerste Helmondse wethouder die de prijs krijgt. Vorig jaar was hij ook al genomineerd. Bron: ED.

19-01-2018 Parochie maakt bezwaar tegen stilleggen sloop

Omdat het 'zeer waarschijnlijk' geacht wordt dat er in de Sonse kerk vleermuizen huizen, werd de sloop van die kerk stilgelegd. De toezichthouder namens de provincie stuurde het voornemen om de sloop stil te leggen naar gemeente en parochie; die zouden nog bezwaar kunnen aantekenen. Dat bezwaar is nu daadwerkelijk aangetekend door de parochie. De gemeente Son en Breugel tekent geen bezwaar aan; zij acht het een kwestie tussen parochie en provincie. De kwestie lijkt uit te groeien tot hoofdinzet van de gemeenteraadsverkiezingen; de oppositie is fel tegen de sloop. Bron: ED.

19-01-2018 Toch nog een Dorpsraad in Lieshout

Er blijft toch een Dorpsraad in Lieshout. Op 1 januari zou er gestopt worden, maar er meldden zich zeven vrijwilligers juist voordat de voorzitter en de secretaris definitief zouden stoppen. Het nieuwe bestuur is in december al een keer bij elkaar gekomen, maar de bestuursfuncties zijn nog niet verdeeld. Dat zal gebeuren in een in januari te houden vergadering. Bron: ED.

19-01-2018 Wilde zwijnen woelen ASV-veld om

Een trainingsveld van voetbalvereniging ASV '33 uit Aarle-Rixtel werd in de nacht van woensdag op donderdag omgewoeld door wilde zwijnen. De hoogte van de schade is nog niet bekend. De velden op sportpark De Hut zijn van de gemeente Laarbeek.Volgens wethouder Meulensteen is het de eerste keer dat wilde zwijnen schade aanrichten aan openbaar terrein in de gemeente. Belangrijker dan een omgewoeld veld vindt hij overigens het feit dat overstekende zwijnen een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Volgens Meulensteen wordt er al gewerkt aan maatregelen om dat risico te verkleinen. Dat gebeurt aan de hand van een rapport van de gemeente Gemert-Bakel, die al langer wilde zwijnen op haar grondgebied heeft. Bron: ED.

19-01-2018 Jaarvergadering Vrouwenbeweging Beek en Donk

Vrouwenbeweging Beek en Donk houdt op dinsdagavond 23 januari haar jaarvergadering. Deze wordt gehouden in herberg 't Huukske. Attentie: de avond is op 23 januari en niet, zoals abusievelijk vermeld in de nieuwsbrief, op 22 januari. Graag ziet de Vrouwenbeweging haar leden op dinsdag. Bron: MooiLaarbeek.

18-01-2018 Omgewaaide bomen bij Brukelum

Door de hevige storm van donderdagmorgen zijn bij basisschool Brukelum in Aarle-Rixtel enkele bomen omgewaaid. Deze kwamen op enkele fietsen terecht die daardoor beschadigd raakten. De creamiddag voor de groepen 1/2a, 4 en 7 die voor 's middags gepland stond is niet doorgegaan. Bron: Omroep Kontakt.

18-01-2018 Rapper uit rechtszaal verwijderd

Rapper Kempi ofwel Jerrely Slijger uit Helmond is donderdagmorgen door drie agenten uit de rechtszaal in Den Bosch verwijderd. Kempi noemde de officier van justitie en de rechter duivels en hij 'was helemaal klaar met deze shit'. Na wat afkoelen in de cel mocht hij terug naar de zaal en waar hij  hoorde dat hij twee maanden celstraf kreeg. De artiest die al vaker veroordeeld is, moest voorkomen omdat hij september vorig jaar zijn ex-vriendin zou hebben willen wurgen. Bron: ED.

18-01-2018 Kienen met de Zonnebloem

Door de Zonnebloem afdeling Beek en Donk wordt dinsdagmiddag 6 februari een kienmiddag gehouden voor mensen die tot de doelgroep behoren. Er zijn prijsjes te winnen en tussendoor wordt een pauze gehouden. De kienmiddag vindt plaats in zaal 't Huukske. Bron: Zonnebloem.

18-01-2018 Milieuvergunning

B & W van Laarbeek zal een vergunning verlenen aan Maatschap P. en F. van der Aa, voor het veranderen van een bestaande inrichting of de werking daarvan aan de Lekerstraat 41 in Beek en Donk. De beschikking en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 19 januari tot en met donderdag 1 maart ter inzage bij de afdeling Omgevingsbeheer in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Telefonisch kan informatie worden ingewonnen bij de heer W. van Hout van deze afdeling. Tegen dit besluit kan door een belanghebbende, die ook een zienswijze heeft ingediend, binnen zes weken een gemotiveerd beroepschrift worden ingesteld bij de rechtbank in Den Bosch. Bron: gemeente Laarbeek.

18-01-2018 Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Uitbreiding Pater Eustachiuslaan 17-19 in Aarle-Rixtel ligt als ontwerp gereed in het gemeentehuis. Het plan voorziet in een uitbreiding van het bestaande kassencomplex en het realiseren van een waterbassin. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 19 januari 2018 tot en met donderdag 1 maart 2018 voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het is ook digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het plan kenbaar maken. Bron: gemeente Laarbeek.

18-01-2018 IVN-vrijwilligers in het groen

Laarbeek investeert volop in groen en natuur door bijvoorbeeld de aanleg van ecologische verbindingszones en vaste planten in de dorpen. Een groep van zo'n zestig vrijwilligers van IVN Laarbeek inventariseert een aantal keren per jaar op vaste locaties de diversiteit in plant- en diersoorten die voorkomen in Laarbeek. Dankzij deze natuurmonitoring krijgt de gemeente er een goed beeld van en weet zij waar ze de accenten moet leggen voor verbeteringen. Elke vier jaar wordt er een rapportage gemaakt van de stand van de Laarbeekse natuur. Bron: gemeente Laarbeek.

18-01-2018 Wat te doen bij zware storm

De politie heeft een bericht uit laten gaan over wat te doen bij stormschade: Bij acuut gevaar moet de brandweer worden gebeld via 112. Acuut gevaar is instortingsgevaar, losgeraakte dakpannen of gevelplaten en een boom die op de openbare weg dreigt te vallen. Is er geen acuut gevaar maar wel schade aan de openbare ruimte, bel dan de gemeente bij bijvoorbeeld een omgevallen boom in de berm en niet op een doorgaande weg. Is een boom in de eigen tuin omgevallen dan moet men zelf actie ondernemen. Bron: politie

18-01-2018 Geen papierinzameling Beek en Donk

Ophaaldienst BLINK, die donderdag in Beek het oud papier zou inzamelen, is daar voor vandaag mee gestopt. Het is door het onstuimige weer te gevaarlijk om door te gaan. De inwoners van Beek die nog papier buiten hebben staan kunnen dit weer binnen zetten. Over twee weken komt BLINK het papier weer ophalen. Bron: gemeente Laarbeek.

Het weer in Laarbeek