21-03-2018 Aanrijding fiets en scooter

Bij een ongeval tussen een fietsster en een bromscooter bij de kruising van de N270 met de Weg door de Rijpel in Helmond is woensdagmiddag een vrouw lichtgewond geraakt. De oorzaak van de aanrijding is onbekend. Zowel de scooter als de fietsster raakten beschadigd. De scooter was volgens een omstander pas twee weken oud. Ambulancepersoneel heeft zich over de fietsster ontfermd. Na behandeling kon de vrouw haar reis vervolgen. Bron: 112nieuwsonline.

21-03-2018 Chalet volledig uitgebrand

Een chalet op camping De Rooije Asch in Handel is woensdagavond volledig uitgebrand. De brandweer van Gemert werd massaal opgeroepen. De bewoner van het chalet was op het moment van de brand bij de overburen. De brandweer kreeg hulp van de brandweer uit Lieshout, Bakel, De Rips en Sint Anthonis. Er raakte niemand gewond. Het chalet kan als verloren worden beschouwd. Bron: 112nieuwsonline.

21-03-2018 Aanpak problemen griepgolf

Door de aanhoudende griepgolf zijn knelpunten ontstaan in de hele zorgketen. Door goede samenwerking, het tijdelijk bijplaatsen van extra bedden in de ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen zijn op dit moment de grootste knelpunten in de in- en uitstroom van patiënten in de ziekenhuizen onder controle. De verwachting is dat de griepgolf nog aanhoudt. Daarom wordt de situatie nog zeker drie weken door de ziekenhuizen, verpleeghuizen en wijkverpleging nauwlettend in de gaten gehouden. Toch moeten patiënten in enkele ziekenhuizen nog steeds rekening houden met het afzeggen van geplande operaties en langere wachttijden. Ook in de wijkverpleging is het niet altijd mogelijk om direct elke zorgvraag te beantwoorden. Bron: GGD.

21-03-2018 Bijdrage kosten glasvezel

Het college van Laarbeek heeft toegestemd met een bijdrage van 2750 euro voor Bureau BreedbandNu voor het opstarten van het glasvezelproject en deze kosten ten laste te brengen van de leges die MABIB de gemeente betaalt. In de periode februari 2015 - maart 2016 hebben de regio's Zuidoost-Brabant en Noordoost-Brabant samen een onderzoek uitgevoerd naar de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Nu het projectbureau is gestopt is afgesproken de gemaakte kosten te verdelen onder de betrokken gemeenten. Bron: gemeente Laarbeek.

21-03-2018 Subsidie Fietste Mee-tocht

De gemeente Laarbeek stelt een bedrag van 500 euro beschikbaar voor stichting Goede Doelen Laarbeek. Deze stichting houdt op maandag 21 mei, tweede pinksterdag, de Fietste Mee-tocht. De opbrengst van dit evenement komt ten goede aan goede doelen. Daarna beoordelt B&W of de subsidie structureel opgenomen kan worden in het nieuwe subsidieprogramma. Bron: gemeene Laarbeek.

21-03-2018 Werkbezoek Wepke Kingma

De Nederlandse ambassadeur in Duitsland, Wepke Kingma, brengt vrijdag 23 maart een werkbezoek aan Brabant. Hij wordt op het provinciehuis ontvangen door de commissaris van de Koning Wim van de Donk. Nadien bezoekt hij de Automotive Campus in Helmond. Bron: Provinciale Staten.

21-03-2018 Duurzaam groenbedrijf

Gedeputeerde Johan van den Hout komt maandag 26 maart naar Helmond. Dan zal hij de oorkonde ‘Voorbeeld Duurzaam Groenbedrijf’ uitreiken aan DuPré Groenprojecten aan de Slegerstraat. Bron: Provinciale Staten.

21-03-2018 Biljartclub 't Bedonkske

Biljartclub Beek en Donk
De uitslagen van woensdag 21 maart
A-Klasse:
2-0 Huub Barten - Martien Penninx
3-1 Frits Poulisse - Harrie Bouwmans
3-0 Jan Verbakel - Joop Kerkhof
3-0 Jan van Neerven - Hans Venrooij
0-2 Henk Jansen - Dielis Poulisse
0-3 Piet Knaapen - Harrie Bouwmans
Stand:
1. Huub Barten
2. Jan Verbakel
3. Jan van Neerven
B-Klasse:
2-2 Gerrit van Berlo - Jo Heesakkers
3-0 Cor Oppers - Pieter Rooijackers
2-0 Theo van Hoogstraten - Willy van Gend
0-3 Cor Oppers - Gerrit Wilms
Stand:
1. Jo Heesakkers
2. Mies Verhoeven
3. Manuel Villalon
Bron: 't Bedonkske.

21-03-2018 Geen stemming over overlastgever

Omdat er te weinig mensen waren om te stemmen over de situatie rond een overlastgever in een appartementencomplex aan de Kasteel-Traverse in Helmond wordt er nu een nieuwe vergadering belegd. De Vereniging van Eigenaren wilde de persoon waar het om ging op de vergadering een formele waarschuwing geven. Wanneer hij zich niet aan de geldende regels houdt, kan de man tijdelijk uit zijn koopwoning worden gezet. De overlastgever heeft een advocaat in de arm genomen. Bron: ED.

21-03-2018 Jaarvergadering Sint Margaretha gilde

Tijdens de jaarvergadering van het Sint Margaretha gilde in Aarle-Rixtel zijn Ed Vincent en Theo de jong herkozen in het bestuur voor een periode van drie jaar. Daarnaast werden de jubilarissen van het afgelopen jaar verrast met een fotoboek van de teerdag. Dit waren Henk Althuizen, Jack van Duuren, Jos Biemans, Gerard van Ganzenwinkel, Martin Wich en Ton Swinkels. Leden van de Rode Schut gaan in de week van 26 maart langs de deur voor een kleine duit in het rode zakje. De opbrengst wordt aangewend voor het onderhoud van de trommen, vendels, uniformen en het zilver. Bron: MooiLaarbeek.

21-03-2018 Gezondheidsbijeenkomst

In het Commanderij College in Beek en Donk is een bijeenkomst gehouden met als thema Gezondheid. Volgens schrijfster van het boek 'Gezond centraal een ander verhaal' Chantal Walg gaat de huidige gezondheidszorg uit van wat mensen niet kunnen. Een beter uitgangspunt is om te kijken naar wat mensen wel kunnen en waarbij zij behoefte hebben aan ondersteuning. De organisatie van de avond was in handen van de beleidsmedewerkers van de gemeente Laarbeek Anneke Hellings en Lydia Bongenaar. De avond werd aan elkaar gepraat door Hester Dadema van Helder Theater. Bron: MooiLaarbeek.

21-03-2018 Alsnog promotie schaker Dick Warbout

De Lieshoutse schaker Dick Warbout, die afgelopen januari tweede werd op het Tata Steel Chess toernooi in Wijk aan Zee, zal alsnog promoveren. De wedstrijdleiding heeft Warbout beloond omdat hij in verband met zijn rating en 2e plaats recht heeft op promotie. Nooit eerder speelde hij in deze hogere klasse. Het zal voor hem zwaar worden op het volgende schaaktoernooi dat in januari 2019 wordt gehouden. Zijn belofte om na 25 jaar te stoppen komt hiermee te vervallen. Bron: Dick Warbout.

21-03-2018 Hengelsportvereniging 't Sluisje

De vissers van hengelsportvereniging 't Sluisje in Lieshout hebben afgelopen zaterdag de laatste wedstrijd van de wintercompetitie gevist. Deze wedstrijd werd in een ijzige kou afgewerkt waarbij de gevoelstemperatuur wel -15 graden leek.
De einduitslag:
1. Henk Coppens
2. Rolf van de Laar
3. John Ramakers
4. Frans Verkuylen
5. Toon Daniëls
6. Henk van Lierop
7. Marinus Swinkels
8. Theo van Kaathoven
9. Eric de Groot
10. William Swinkels
Bron: 't Sluisje.

21-03-2018 Interactieve avond De Heindert

Op basisschool De Heindert in Aarle-Rixtel is een interactieve ouderavond gehouden. Doel was de ouders mee te nemen in de ontwikkeling van de school maar ook om feedback te krijgen en ze mee te laten denken over bepaalde onderwerpen. Op interacieve wijze werd er gesproken over Rapport ‘nieuwe stijl’, Samenwerkend leren, het Continurooster en de Vragen die leven. Bron: De Heindert.

21-03-2018 Speeltuin ontvangt 25.000 euro

Om zes speeltoestellen te kunnen vervangen ontvangt de Leonardus-speeltuin in Helmond 25.000 euro van de gemeente. De toestellen zijn niet meer veilig. De rest van het benodigde budget van 57.500 euro moet komen van Jantje Beton, het VSB fonds en de speeltuin zelf. Vorig jaar vroeg het speeltuinbestuur 150.000 euro. Dat bedrag werd later in drieën verdeeld. De gemeente en de speeltuin gaan bekijken hoe in de komende jaren de vervanging van de overige speeltoestellen bekostigd moet worden.Bron: ED.

21-03-2018 Luchtwassers werken slecht

Uit een onderzoek door de Wageningen Universiteit blijkt dat gecombineerde luchtwassers in de praktijk veel minder stank uit stallen filteren dan tot nu toe werd aangenomen. Het onderzoek vloeit voort uit de evaluatie van de Wet geurhinder en veehouderij. Daaruit bleek dat luchtwassers die op papier een rendement van 70 tot 85 procent zouden moeten halen, dit in de praktijk mogelijk niet kunnen waarmaken. Daardoor zou de stankoverlast in de omgeving groter zijn dan volgens de regels is toegestaan. Dat de resultaten van het afgeronde onderzoek pas ná de gemeenteraadsverkiezingen door de landelijke overheid bekend worden gemaakt, heeft in de regio tot wrevel geleid. Bron: ED.

21-03-2018 Stemmen in de nacht

In de Cacaofabriek in Helmond zijn direct na middernacht de eerste stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen uitgebracht. Er was een tijdelijk stembureau ingericht voor de nachtbrakers. Burgemeester Blanksma bracht daar als eerste haar stem uit. Helmond heeft verschillend ludieke acties op poten gezet om de opkomst de bevorderen. Bron: ED.

21-03-2018 Zakenvrouw van het Jaar uit Helmond

Aukje Kuijpers, algemeen directeur van technisch installatiebedrijf Kuijpers in Helmond, is maandagavond uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar 2018. In het Amstel Hotel in Amsterdam kreeg zij de prijs uitgereikt door minister Ollongren. Kuijpers, die sinds vijf jaar het familiebedrijf leidt, is de vierde generatie in het bedrijf dat technische installaties in gebouwen en industrie ontwerpt, bouwt en onderhoudt. Bron: MT.nl.

21-03-2018 Enquête over gemeenteraadsverkiezingen

Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg hebben afgelopen weken een enquête gehouden onder inwoners van de gemeente Laarbeek over de gemeenteraadsverkiezingen. Aan het eerste deel van het onderzoek hebben ongeveer 1400 inwoners meegedaan. In dit deel werden algemene vragen gesteld over politieke kennis en betrokkenheid van de inwoners. De afgelopen weken is geprobeerd om op allerlei manieren inwoners te informeren over de verkiezingen en te motiveren te gaan stemmen. Er is een verkiezingsdebat georganiseerd, er zijn speciale posters gemaakt en er zijn ongeveer 2500 huisbezoeken afgelegd. Na de verkiezingen volgt het tweede deel van het onderzoek. Bron: gemeente Laarbeek.

21-03-2018 Geen verliespartijen ATTC' 77

De teams van tafeltennisvereniging ATTC'77 uit Aarle-Rixtel hebben goede resultaten geboekt.
Het derde team speelt in de 5e klasse L en won met 3-7 van Budilia 6.
Het zesde team speelt in de 6e klasse K en won met 1-9 van Deurne.
Het eerste team won met 9-1 van Flash 3 uit Eindhoven
Het tweede team won met 7-3 van Unicum 5
Het vierde team speelde gelijk tegen  Flash 6
Het vijfde team speelde gelijk tegen Veldhoven 13.
Bron: ATTC'77

Het weer in Laarbeek