15-11-2018 Herstel vennen Mariahout

Binnenkort worden door de Bosgroep Zuid-Nederland in opdracht van de gemeente Laarbeek het voormalige Vossenbergven en het Heideven in de Mariahoutse bossen hersteld. Deze vennen zijn halverwege de vorige eeuw ontwaterd en bebost om stuthout voor de mijnbouw te produceren. Om de biodiversiteit te verbeteren start de gemeente binnenkort met het herstel van deze voormalige vennen. Een archeologisch onderzoeks- en adviesbureau begeleidt de graafwerkzaamheden. Bron: MooiLaarbeek.

15-11-2018 Toch sleutels bewoners Het Klavier

De bewoners van de nieuwbouwwijk Het Klavier in Aarle-Rixtel ontvangen maandag 19 november de sleutel van hun nieuwe woning. Een woordvoerder van Woningbouwvereniging Bergopwaarts liet donderdagochtend telefonisch weten overeenstemming te hebben bereikt met de curator. De oplevering van het appartementcomplex zou donderdagmorgen plaatsvinden maar het faillissement van aannemer Adriaans Bouwgroep uit Helmond gooide roet in het eten. Bron: MooiLaarbeeker.

15-11-2018 Keldonk wint ClubKas Kanjer

Samenwerkende Keldonkse verenigingen zijn er weer in geslaagd de Rabobank ClubKas Kanjer in de wacht te slepen. Het is voor de tweede keer dat Keldonk deze prijs wint. De Clubkas Kanjer is een extra beloning voor clubs die op de meest creatieve wijze stemmen weten te verwerven tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. Woensdagavond was de finale in theater De Blauwe Kei in Veghel. Gastspreker was olympisch kampioen Maarten van der Weijden. De elf Keldonkse verenigingen krijgen binnenkort in totaliteit een bedrag van 5.000 euro op hun rekening. Daarnaast werd de promotieactie die de Keldonkse Clubs samen op touw hadden gezet nog eens extra beloond met de Rabobank ClubKas Kanjer van 500 euro. Bron: Omroep Kontakt.

15-11-2018 Leegstand afgenomen

In de grotere winkelcentra in de Peel is de leegstand afgelopen jaar fors afgenomen. In Gemert, Helmond en Deurne openden in totaal 28 nieuwe winkels en horecazaken de deuren. In dorpen als Beek en Donk, Asten en Someren ging het slechter, blijkt uit nieuwe metingen van het ED. Leegstand is nog steeds een serieus probleem. Landelijk ligt het gemiddelde op 6,7 procent, in de Peelregio blijven alleen Gemert (0,8%) en Mierlo (0%) daar ver onder. Negatieve uitschieters zijn Beek en Donk en Someren (beide 19%), waar het aantal lege panden in een jaar tijd met negen toenam. Helmond doet het met 14% niet heel veel beter, maar wel ten opzichte van vorig jaar (20%). Bron: ED.

15-11-2018 Strengere geluidsnormen Gemert-Bakel

De gemeente Gemert-Bakel hanteert voortaan strengere geluidsnormen. Daarmee komt zij tegemoet aan een advies van de gemeentelijke bezwarencommissie. Die had geconstateerd dat er vooral in Gemert in toenemende mate over geluidsoverlast wordt geklaagd. Dat gebeurt met name bij evenementen die in het centrum of op evenemententerrein De Schabbert plaatsvinden. Nieuwe regels zorgen er ook voor dat er sneller een vergunning moet worden aangevraagd. Bron: ED.

15-11-2018 Grote politie-actie

Op de weg tussen Eindhoven en Helmond vond woensdagmiddag en -avond een grootschalige politie-actie plaats ter hoogte van parkeerplaats Vaarle. Daarbij werd samengewerkt met de marechaussee, de douane en de belastingdienst. Motoragenten haalden automobilisten van de weg en namen hen mee naar Vaarle. Daar werden bestuurders en hun auto’s aan een grondige controle onderworpen. Daarbij werd ook gekeken naar eventuele achterstallige boetes en belastingbetalingen. In enkele gevallen werd de auto - inclusief bagage - binnenstebuiten gekeerd. Bron: ED.

15-11-2018 Huisvesten asielzoekers Meierijstad

Volgens de provincie Brabant en het COA loopt Meierijstad nu wél op schema met het huisvesten van statushouders. Eerder dit jaar dreigde de gemeente op dit terrein nog onder actief toezicht te komen van de provincie. In de eerste helft van 2018 had Meierijstad de taakstelling van de provincie ruim gehaald en zelfs 22 statushouders extra gehuisvest. Van de provincie moest Meierijstad oorspronkelijk voor 1 juli van dit jaar zestig asielzoekers met een verblijfsvergunning aan een dak boven hun hoofd helpen. Maar na een correctie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bleek de gemeente een voorsprong te hebben van 28 gehuisveste vergunninghouders. Bron: ED.

15-11-2018 Ontwerpbestemmingsplan woning

Het ontwerpbestemmingsplan Woning Trentstraat ong. Beek en Donk is gereed. Het voorziet in het vastleggen van een bouwmogelijkheid voor een woning in de achtertuin van Brakenstraat 28 in Beek en Donk. Het plan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 16 november 2018 tot en met donderdag 27 december voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het plan is ook digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het plan kenbaar maken. Bron: Gemeente Laarbeek.

15-11-2018 Uitschrijving personen

Na onderzoek door de gemeente Laarbeek blijkt dat enkele personen niet meer wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het betreft K. Szymański, geboren 17 augustus 1990, K. Szymański, geboren 17 augustus 1990 en M.S. Krzyżaniak, geboren 27 oktober 1989, alle drie geboren in Choszczno, N.M. Egelmeers, geboren 29 juli 1998 in Laarbeek en J. Massing, geboren 3 mei 1947 in Soest. Uitschrijving vindt plaats met als reden ‘verblijfplaats onbekend’. Dit betekent dat deze personen daardoor formeel niet meer in Nederland wonen. Wie weet waar deze personen verblijven kan binnen zes weken contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Laarbeek. Bron: Gemeente Laarbeek.

15-11-2018 Vervanging van archiefbescheiden

Het college van Laarbeek heeft het ‘Besluit tot vervanging van archiefbescheiden bouwvergunningen gemeente Laarbeek tot en met 1996’ vastgesteld. In dit besluit wordt geregeld dat de bouwvergunningen tot en met 1996 worden vervangen door een digitale reproductie. Het vervangingsbesluit en de daarbij behorende documenten liggen van vrijdag 16 november tot en met donderdag 27 december ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen dit besluit binnen zes weken na publicatiedatum een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Bron: Gemeente Laarbeek.

15-11-2018 Extra avondopenstelling

In december en in de eerste helft van januari wordt in gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk extra drukte verwacht bij het aanvragen van paspoorten of identiteitskaarten. Daarom zal het op maandag 10 en 17 december 's avonds geopend zijn. Een afspraak voor de afdeling Burgerzaken kan gemaakt worden via de website van de gemeente of telefonisch. Informatie over de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart is ook op de site te vinden. Bron: Gemeente Laarbeek.

15-11-2018 Geen snoeihout meer stoken

Het college van Laarbeek heeft vanwege milieu- en duurzaamheidsredenen besloten om vanaf 1 januari 2019 geen stookontheffingen meer te verlenen en eerder verleende stookontheffingen niet meer te verlengen. Voor inwoners die een stookontheffing hebben betekent dit dat deze ontheffing na 1-1-2019 niet meer geldig is. Alternatieven om snoeihout kwijt te raken is het aanbieden van het afval tijdens de halfjaarlijkse inzamelrondes van de gemeente, het hout naar de milieustraat in Lieshout te brengen of het snoeihout, indien mogelijk, te verwerken in houtrillen. Bron: Gemeente Laarbeek.

14-11-2018 Beroving supermarkt Veghel

Op de parkeerplaats van de EMTÉ in Veghel heeft dinsdagavond 13 november rond 21.30 uur een beroving plaatsgevonden. De politie zoekt getuigen. Het slachtoffer had zijn voertuig ter hoogte van de Deken Snoecxstraat geparkeerd. Het zou gaan om twee verdachten die vermoedelijk zijn weggerend in de richting van het Bolkenplein. Bron: 112BrabantNws.

14-11-2018 Centrum Helmond moet aantrekkelijker

Ondanks het feit dat er in Helmond steeds minder winkels leeg staan, is het een hele toer om klanten te blijven trekken. Er moet dan ook wat veranderen. Het centrum moet kleiner worden, er komen meer restaurants en 500 woningen bij. Op termijn worden de Marktstraat en Molenstraat kroeg- en winkelvrij. De gemeente wil zaken van buiten naar binnen het centrum verhuizen maar de hoge huren blijken een struikelblok. Ook probeert zij landelijke ketels te trekken. In december is er een ‘speeddate’ tussen elf ondernemingen en mogelijke franchisenemers. Bron: ED.

14-11-2018 Vijf jaar cel voor overvaller

De rechtbank in Gelderland heeft een 31-jarige man uit Helmond veroordeeld tot vijf jaar cel voor zijn aandeel in een overval op een jong stel met een baby in Arnhem-Zuid. Dat gebeurde op 14 juni 2017. Het Openbaar Ministerie had een jaar minder geëist. Op de dag van de overval kwamen drie personen de woning aan de Brontesingel binnen via de keukendeur.  De twee andere daders, een negroïde man en een getinte man, zijn nog niet gevonden. Bron: ED.

14-11-2018 Overname Adriaans bijna rond

Tien van de dertien bedrijven die geïnteresseerd zijn in overname van de failliete Adriaans Bouwgroep en Aannemersbedrijf in Helmond kunnen tot donderdag 15.00 uur bij de curatoren een overnamebod neerleggen. Curator Maurice Winkels verwacht dat de nieuwe eigenaar zich snel zal wenden tot de opdrachtgevers van de bouwprojecten die stil zijn komen liggen, waaronder het project op het Piet van Thielplein in Beek en Donk. De huurders van de 22 woningen in het plan Het Klavier in Aarle-Rixtel krijgen zo goed als zeker begin volgende week de sleutels van hun woningen. Bron: ED.

14-11-2018 Themabijeenkomst grondwaterbeleid

Omdat de grondwaterkwantiteit onder druk staat, willen Gedeputeerde Staten een brede discussie aangaan over het toekomstig grondwaterbeleid. Drinkwatervoorziening, natuur, landbouw en bedrijven zijn gebaat bij een robuust grondwatersysteem. Ter voorbereiding op een beeldvormende themabijeenkomst met Provinciale Staten zijn in een Statenmededeling enkele scenario’s geschetst, variërend in ambitie, tijd, geld en doelbereik. Leden van Gedeputeerde Staten nemen deel aan tal van bijeenkomsten. Er zijn ook bijeenkomsten met een openbaar karakter. Bron: Gedeputeerde Staten.

14-11-2018 Voorverkoop voor Sauwelavond

De Beek en Donkse carnavalsvereniging Teugelders van Ganzendonck houdt op zaterdagavond 1 december de voorverkoop van kaartjes voor de Sauwelavond. Deze vindt plaats op zaterdag 16 februari 2019 in muziekcentrum Het Anker. Namen als Berry Knapen, Andy Marcelissen, Duo Vreemd, Boy Jansen, Applaus en Hans Keeris zullen het publiek vermaken. De muziek wordt verzorgd door muziekkapel Nummerke 3. De kaartverkoop vindt plaats in De Tapperij. Bron: Omroep Kontakt.

14-11-2018 Werkzaamheden aan riool Lieshout

Aan de Papenhoef in Lieshout worden werkzaamheden uitgevoerd waarbij een gescheiden riool wordt aangelegd. Dat betekent dat er een waterreservoir komt voor de opvang van schoon regenwater. Hemelwater wordt via een gescheiden systeem afgekoppeld van het afvalwater. Bron: Omroep Kontakt.

14-11-2018 Aanleg vispassage bij Goorloop

In de Goorloop in Aarle-Rixtel is waterschap Aa en Maas momenteel bezig met het aanleggen van een vispassage om een nieuwe stuw Een stuw reguleert het waterpeil, maar is een barrière voor vissen. Om te zorgen dat vissen zich vrij kunnen verplaatsen door een beek en kunnen paaien legt het waterschap op meerdere locaties in het beheergebied vispassages aan. Met de aanleg  van de vispassage in Aarle-Rixtel kunnen vissen straks vrij de Goorloop optrekken over een lengte van 20 kilometer van de Zuid-Willemsvaart bij Beek en Donk tot aan Sang en Goorkens bij Mierlo. Bij deze nieuwe stuw in de Goorloop is gekozen voor een De Wit vispassage. Dit is een betonnen bak met afzonderlijke kamers, waardoor de vissen trapsgewijs langs de stuw kunnen zwemmen. Bron: Aa en Maas.